V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na zdravotní péči v ČR 387,4 mld. Kč. Náklady na české zdravotnictví tak meziročně vzrostly o 25,8 mld. Kč. To je nejvíce od roku 2010. Z veřejných zdrojů šlo na zdravotní péči v Česku celkem 322 mld. Kč. Což je oproti roku 2010 14% nárůst.

Platby z povinného zdravotního pojištění se v Česku podílejí 2/3 na financování zdravotní péče. Bez zajímavosti není, že podíl veřejných zdrojů na financování zdravotní péče je v Česku pátý nejvyšší ze zemí EU. V roce 2017 šlo přímo ze státního rozpočtu na zdravotní péči celkem 62,1 mld. Kč, tj. o 6,2 mld. Kč [11,1 %] více než v roce 2016. Od roku 2013 lze pozorovat poměrně výrazné meziroční nárůsty výdajů na zdravotní péči financované přímo ze státního rozpočtu.

Plná informace v článku: ČSÚ: Jak vysoké jsou celkové náklady na zdravotní péči ČR

Výdaje domácností

V roce 2017 dosáhly v Česku celkové výdaje domácností na zdravotní péči přes 54 miliard korun [54 051 mil. Kč]. Tedy 14 % z celkových výdajů na zdravotní péči. Od roku 2010 lze sledovat nárůst výdajů domácností na zdravotní péči o více než jednu čtvrtinu [27 %]. Téměř pětinu z celkových výdajů na zdravotní péči zaplatí domácnosti za stomatologická ošetření.

Plná informace v článku: ČSÚ: Jak vysoké jsou výdaje českých domácností na zdravotní péči

Výdaje za léky

V roce 2017 vydáno za léky celkem 82,9 mld. Kč. To představovalo 21,4 % běžných výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele ČR bylo za léky v průměru utraceno 7 832 Kč. V České republice zdravotní pojišťovny hradí až 69 % veškerých výdajů na léky. Zbývající část výdajů na léky si lidé platí z vlastních kapes.

Plná informace v článku: ČSÚ: Kolik peněz ročně se vydá za léky v České republice

České zdravotnictví – výdaje vůči HDP

Česko vydává na zdravotní péči menší podíl hrubého domácího produktu než vyspělé evropské země. V posledních třech letech – 2013 až 2016 – navíc tento podíl klesal. Zatímco v roce 2013 dosahoval 7,81 procenta HDP, v roce 2016 to bylo ve výši 7,14 % [údaje bez započtení výdajů na dlouhodobou sociální péči]. Česká republika se tak v tomto ukazateli dlouhodobě pohybuje výrazně pod průměrem EU, který odpovídá zhruba desetině HDP. Nejvíce peněz na zdravotní péči na jednoho obyvatele z evropských zemí jde ve Švýcarsku.

Plná informace v článku: ČSÚ: Kolik vydává ČR na zdravotní péči v mezinárodním srovnání

Výdaje na dlouhodobou péči

V roce 2017 tvořily souhrnné výdaje na dlouhodobou péči v ČR 72,2 mld. Kč. To představovalo 18,6 % z běžných výdajů na zdravotní péči. V České republice tak bylo vyplaceno na dlouhodobou péči z veřejných zdrojů 13 % finančních prostředků vydaných na zdravotní péči. U našich sousedů jako je Německo a Rakousko se hodnoty pohybovaly okolo 15 %, v Polsku dosáhly 6 %.

Plná informace v článku: ČSÚ: Kolik stojí dlouhodobá zdravotní péče v ČR

Výdaje zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2017 na zdravotní péči celkem 252,2 mld. Kč. Touto částkou se tak ze dvou třetin podílely na financování zdravotní péče v ČR. Na jednoho pojištěnce bylo v roce 2017 vynaloženo 24,3 tisíce Kč.

Plná informace v článku: ČSÚ: Kolik v ČR dávají zdravotní pojišťovny na zdravotní péči

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here