Z dotace na zdravotnictví se rekonstruovaly i ubytovny

0
464
Ilustrační foto

Nejvyšší kontrolní úřad [NKÚ] prověřil, jakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví řídilo a rozdělovalo dotace na investice do regionálního zdravotnictví. A to v letech 2014 až 2017 z dotačního programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.

V uvedených letech Ministerstvo zdravotnictví schválilo jednotlivým příjemcům – zejména krajům, obcím, ale i dalším subjektům zřizujících a provozujících zdravotnická zařízení – 833 milionů korun v rámci 181 investičních akcí. Šlo o peníze určené především na zdravotnické přístroje, rozvoj nemovitostí, informační technologie, ale například i na vybavení záchranných služeb.

„Na řízení tohoto dotačního programu Ministerstvo zdravotnictví v zásadě rezignovalo – 833 milionů jen přerozdělilo bez strategie nebo koncepce příjemcům, jejichž žádosti posuzovalo v drtivé většině případů jen formálně. Podobně formálně pak i kontrolovalo, jestli příjemci peníze skutečně použili na účel, pro který je získali,“ tvrdí ve své zprávě NKÚ.

Co zjistil úřad

Podle NKÚ akce k podpoře ve skutečnosti ve většině případů vybíraly kraje, které přitom byly často samotnými žadateli o dotace. Ministerstvo přitom většinou jen administrativně zpracovávalo jejich žádosti. Nezabývalo se podrobněji, nakolik je předkládaný projekt pro regionální zdravotnictví nezbytný a přínosný.

„V praxi resort například přijímal žádosti o dotace po termínu, 80 % z prověřovaných žádostí bylo nekompletních, přesto je ministerstvo nevyřadilo, a ani v jiných případech resort netrval na dodržování stanovených podmínek,“ stojí ve zprávě NKÚ.

Nejnutnější investice

Podle ní ministerstvo také poskytlo dotaci přesahující čtyři miliony korun na akci, jejíž součástí byla i rekonstrukce ubytoven. Rozdělované peníze přitom měly směřovat na financování nejnutnějších investic spojených s poskytováním zdravotní péče v regionálním zdravotnictví.

„Ve výsledku takovýmto postupem resort vytvářel nerovné podmínky pro uchazeče o podporu,“ upřesňuje zpráva. Dodává: „…a v případě neuzavřených akcí neodůvodněně způsobovalo nejistotu uchazečů ve vztahu ke splnění podmínek, za kterých jim byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty.“

[Současné vedení Ministerstva zdravotnictví závěry NKÚ přijalo. Uvedlo, že výše uvedenou praxi ukončilo a v současnosti pracuje na nastavení metodiky pro kontroly investičních akcí. Stejně jako provádí průběžné kontroly u příjemců dotací.]

O kontrole NKÚ

Kontrolováno bylo období let 2014–2017, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob od dubna 2018 do října 2018.

Kontrolované osoby: Ministerstvo zdravotnictví; Karlovarský kraj, Karlovy Vary; Kraj Vysočina, Jihlava; Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem; město Boskovice; Nemocnice České Budějovice, a.s.; Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.; Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.; NEMOS PLUS s.r.o., Praha; NEMOS SOKOLOV s.r.o., Praha; Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje; Oblastní nemocnice Příbram, a.s.; Olomoucký kraj, Olomouc; Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, České Budějovice; Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Karlovy Vary.

Více informací o výsledku kontroly – zde

[V ČR bylo k 31. 12. 2017 evidováno celkem 32 080 zdravotnických zařízení. Z toho bylo 21 975 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Státních zařízení zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví a ostatními centrálními orgány bylo 137. Nestátních pak bylo celkem 31 943, přičemž kraje byly zřizovateli 259 z nich, města a obce 192 a zřizovatele fyzickou osobu, církev či jinou právnickou osobu mělo 31 492 zdravotnických zařízení. Zdravotnických zařízení typu nemocnice bylo v roce 2017 celkem 193.]

Více informací zde

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here