Takzvané fixní kombinace jsou léky, které zjednodušeně řečeno obsahují několik léků v jednom. Většinou dva nebo tři. Tyto kombinace jsou výhodné i čistě z praktického hlediska. Jejich užíváním totiž pacient může významně snižit počet užívaných léků.

Fixní kombinace léků nastoupily na trh před několika lety. Odborníci přitom už dnes tvrdí, že jejich využívání se stává jednoznačným trendem. Důvod? Snižují počet užívaných léků.

„Je rozdíl, jestli do sebe musí pacient denně vpravit deset nebe pět léků. Je-li těch léků méně, je i větší šance, že je bude užívat pravidelně, jak má. Proto bývá i kombinační terapie v mnoha případech lepší,“ vysvětluje pro Zdravezpravy.cz praktický lékař Igor Karen z Benátek nad Jizerou i Společnosti všeobecného lékařství.

Například vysoký krevní tlak se může léčit kombinací blokátorů kalciových kanálů, které rozšiřují cévy, s diuretiky, která zvyšují vylučování moči. První skupina zvětší prostor pro krev a druhá sníží objem tekutiny v těle. U obou je výsledkem pokles tlaku.

Inventura léků s praktikem

Podle odhadů například průměrný český senior užívá najednou čtyři až šest léků, které mu předepíše nebo doporučí lékař. K tomu si takový senior většinou přikoupí další jeden až dva volně prodejné léky v lékárně. Někteří odborníci dokonce uvádějí i devět léků užívaných najednou, ale výjimkou nejsou ani starší lidé, kteří užívají více než patnáct léků.

Igor Karen doporučuje lidem, kteří užívají větší počet léků, provést takzvanou inventuru léků spolu s všeobecným praktickým lékařem. Ten podle něj zná nejlépe všechny pacientovy diagnózy spolu s léky, které pacient užívá. Může mu tedy správně vybrat a předepsat i vhodné fixních kombinace. Ty se dnes vyrábějí s odstupňovanými silami účinku a v mnoha molekulárních variacích.

„Je na lékaři a pacientovi, aby si prošli seznam léků a zkusili ho zúžit, mají-li k tomu vhodnou příležitost. Kombinační terapie je vhodná na léčbu hypertenze, ale i na léčbu diabetu, vysokého cholesterolu či plicních chorob,“ vysvětluje Igor Karen.

Dodává, že ne všechny z moderních léků, včetně fixních kombinací, ale může praktik v ČR předepsat. Týká se to hlavně preparátů na léčbu diabetu, ať už jde o jednotlivé léky, nebo fixní kombinace. Ale i léků na vysoký cholesterol. A nejenom jich.

 „Dnes máte třeba mnoho plicních nemocí, u kterých praktici nemohou předepsat vhodný plicní preparát. Mohou předepsat dané molekuly, léky ve spreji, ale nemohou ty samé molekuly předepsat ve fixních kombinacích. Což je paradox, který mě osobně připadá velice podivný až prapodivný,“ upřesňuje Igor Karen.  

Jak to vidí lékárník

Využití takzvaných fixních kombinací potvrzuje i vedoucí Ústavní lékárny Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM] a předseda Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti Michal Hojný.

„Fixní kombinace léků jsou velice běžné u většiny civilizačních onemocnění. Velmi často se používají k léčbě zvýšeného krevního tlaku. Ale existují i kombinační přípravky na vysoký krevní tlak i zvýšenou hladinu cholesterolu. Další diagnózou, na kterou jsou často fixní kombinace využívány, je cukrovka II. typu. To jsou asi ty nejčastější případy,“ říká.

Podle něj se jedná o léky, které jsou v zásadě bezpečné a prověřené. Říká, že mohou být, jsou-li k tomu vhodné podmínky, velkým benefitem pro pacienta. Přesto i u nich je třeba vážit některá negativa.

„Třeba u pacienta, kterému je nějakým způsobem upravována dávka, nemusí být ty fixní kombinace úplně flexibilní a vhodná. Tedy lékař sáhne po více samostatných lécích než jedné kombinaci. Ale jednoznačně výhoda fixních kombinací je třeba u chronických pacientů, kde není třeba dávku měnit,“ upřesňuje Michal Hojný, který je přesvědčen, že je chybou, když nemohou praktičtí lékaři v ČR předepisovat některé z modernějších fixních kombinací [například u cukrovky].

Co je polypragmazie

Polypragmazie je stav, kdy pacient užívá nadměrně mnoho léků. Polypragmazií je ale i užívání léků příliš dlouhou dobu, v nadměrných dávkách, rizikových kombinacích nebo ve špatných indikacích [čili na jinou nemoc či zdravotní problém, než na jaký jsou určeny].

Rizikem užívání velkého množství léků najednou je nespolehlivost v aplikaci ze strany pacientů. Vědci spočítali, že průměrně dva z pěti pacientů neužívají své léky správně. Například lék vynechají.

Odborníci považují za jakousi kritickou mez užívání pěti léků najednou. Nad tento počet prudce roste výskyt nežádoucích účinků a interakcí.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here