Novou kontrolu ve zdravotních pojišťovnách oznámilo Ministerstvo zdravotnictví a financí. Kontroloři z Minsiterstva zdravotnictví [MZ ČR] se zaměří na dostupnost zdravotní péče v ČR i na úroveň služeb, které pojišťovny nabízejí pojištěncům. Ministerstvo financí [MF ČR] bude kontrolovat zejména dodržování Zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

„V České republice existují v současné době lokality, kde je dostupnost péče nedostatečná,“ tvrdí zástupci MZ ČR.

Podle jejich vyjádření se při předběžném šetření v této věci ukázaly i systémové nedostatky. Jedním z nich je například zákonná povinnost poskytovatele zdravotní péče projít před uzavřením smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou výběrovým řízením na příslušném krajském úřadu.

„Tento institut kritizují nejen pojišťovny, ale i samotné krajské úřady. V šetření většina oslovených krajů označila tento institut za nefunkční. Nedostatky, které komplikují dostupnost péče pacientům, chce řešit Ministerstvo zdravotnictví změnou legislativy,” stojí ve stanovisku MZ ČR.

Změny vítají i samotní poskytovatelé zdravotní péče.

Je třeba, aby pojišťovny přestaly být pasivní úřady a začaly se starat,“ říká například prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Ale i dodává: „Na straně druhé pojišťovnám nesmí kdekterý hejtman či poslanec říkat, co a kde mají platit, jinak, že se to zhroutí.“

Dostupnost zdravotní péče

Hlavní cíl kontrol bude zjistit, zda zdravotní pojišťovny plní svou zákonnou povinnost zajišťovat svým pojištěncům takzvanou místní a časovou dostupnost zdravotních péče hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Podle nařízení vlády má být praktický lékař nebo zubař dostupný do 35 minut od místa bydliště pojištěnce. Na kardiochirurgii či neurochirurgii by pojištěnec neměl být nucen cestovat déle než 120 minut. I na plánované výkony vymezuje nařízení vlády nejdelší přípustné čekací lhůty. Například na operaci šedého zákalu by pacient neměl čekat déle než 30 týdnů.

Bohužel realita je často jiná, což nepotvrzují pro Zdravezpravy.cz již jen pacienti, ale i zástupci zdravotních pojišťoven. Například tiskový mluvčí RBP, zdravotní pojišťovny Ivo Čelechovský v případě dostupnosti zdravotní péče ze strany stomatologů.

 „Dostupnost stomatologické péče začíná být velkým problémem pro všechny klienty zdravotních pojišťoven,“ říká.

Tlak na pojišťovny

Kontrola se bude věnovat i hledání příkladů dobré praxe. I možnostem, které pomohou pojištěncům dostat se ve správný čas na správném místě ke správnému typu péče.

 „Domnívám se, že zdravotní pojišťovny by měly v otázce zajištění zdravotní péče pro své klienty hrát aktivnější roli. Je to jejich elementární povinnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ten opakovaně pojišťovny vyzývá k tomu, aby při plánování smluvní sítě i při jednání o úhradách zohledňovaly především kvalitu a rovnoměrnou dostupnost péče po celém území.

 „Zdravotní pojišťovny mohou nabízet lékařům v určitých lokalitách finanční zvýhodnění, ale je to jen jedna z možností. Domnívám se, že by měly lékaře kontaktovat již v průběhu specializačního vzdělávání. Tedy se s nimi domlouvat na tom, kde je a kde není potřeba zvýšit počet poskytovatelů, a aktivně jim pomáhat například i s administrativou spojenou s otevíráním nových ordinací. V tomto by zdravotní pojišťovny měly více spolupracovat i s krajskými úřady,“ upřesňuje ministr Adam Vojtěch.

Jeho slova nijak nerozporuje zdravotní ředitelka České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Renata Knorová. Potvrzuje i skutečnost, že v posledních letech se zvyšuje počet pojištěnců, kterým pojišťovna pomáhá se zajištěním smluvního lékaře. Podle ní je ale více důvodů, proč se pacienti, ale i zdravotní pojišťovny, potýkají s nedostatkem lékařů například v primární péči.

„Zdravotní pojišťovny například nemají nástroje na výrobu chybějících kapacit. Změna k lepší situaci tedy musí být provázena mnoha kroky všech důležitých držitelů vlivu. My ovšem rozhodně můžeme konstatovat, že za stávajícího vedení MZ ČR práce započala,“ uvedla pro Zdravezpravy.cz.

Role Ministerstva financí ČR

Ministerstvo financí ČR pro Zdravezpravy.cz uvedlo, že v rámci zmíněných kontrol se zaměří zejména na dodržování Zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

„Postupy kontrol se řídí, stejně jako u jiné veřejnosprávní kontroly, Zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole, kontrolním řádem. V případě zjištění nedostatků budou zdravotní pojišťovny vyzvány k přijetí nápravných opatření.“ Upřesnila Šárka Šmolíková z tiskového oddělení i zahraničního protokolu.

Podle samotných zástupců zdravotních pojišťoven ale jsou pojišťovny pod stálým tlakem především veřejnosprávních kontrol Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí i z Nejvyššího kontrolního úřadu [NKÚ].

 „De facto nám sem chodí kontrolor za kontrolorem. Což vždy znamená otázky typu, a proč jste udělali tohle a neudělali jste tohle. Svým způsobem se v tom nedá příliš pracovat,“ uvádí nejmenovaný zástupce jedné ze zdravotních pojišťoven.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here