V regionech, kde se sociální vyloučení nadprůměrně vyskytovalo v minulosti, se dá předpokládat, že bude mít tendenci přibývat i do budoucna. Uvádí se ve stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. [MPSV ČR]. Ministryně Jana Maláčová [ČSSD] k tomu říká: „Pro nás zásadní revize dávek má jít na nejbližší koaliční radu.”

Podle úřadu je nezbytné pracovat se skupinou osob sociálně vyloučených i těmi, kteří jsou v riziku sociálního vyloučení, ale k tomu je zapotřebí mít pro tyto skupiny osob i adekvátní alternativy bydlení.

„Mám pocit, jako by od problematiky boje proti chudobě všichni dávali ruce pryč. Jako bych to ve vládě měla táhnout sama,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Její úřad loni v září připravil 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou. K jejím cílům patří i pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách. Podle zprávy MPSV ČR na realizaci jednotlivých opatření spolupracuje hned sedm dalších resortů.

Proti obchodníkům s chudobou

Obchodníci s chudobou zneužívají sociální systém dávek na bydlení a využívají často bezvýchodné situace sociálně slabých, které poté s příslibem cenově dostupného bydlení sestěhovávají do ubytoven a nevyhovujících bytů.

Ty ale svou kvalitou nesplňují základní standardy. Počet lidí žijících v takto chmurných podmínkách v průběhu let výrazně narůstá. Obchodu s chudobou se stále daří a související sociální problémy se prohlubují.

Neutěšenou situaci by mělo změnit níže zmíněných 15 opatření, která se v současné době projednávají na úrovni příslušných náměstků a ministrů jednotlivých resortů.
 1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění.
 2. Jasné nastavení hygienických standardů u bytů, které by určovaly, jak má vypadat byt [např. tekoucí voda, hygienické zázemí, funkční elektřina apod.] a stanovení počtu metrů čtverečních na osobu v dané domácnosti.
 3. Zavedení povinnosti trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí.
 4. Opravy a výkup zdevastovaných bytů.
 5. Dokončení cenových map za účelem stanovení obvyklého nájmu.
 6. Revize dávkového systému: zvážit sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropovat výplaty dávek dle cenových map, zajistit adresnost vyplácení dávek, zúžit okruh spolužijících osob v domácnosti aj.
 7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách a vykonávané sociální práci.
 8. Personálně a finančně posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách.
 9. Zákonně definovat, co je přechodné bydlení a jakou má funkci za účelem eliminace tzv. ubytoven.
 10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti bez nastavení minimálního limitu splacení pohledávek.
 11. Striktně navázat pobírání dávek na školní docházku.
 12. Změnit povinnost školní docházky [neohraničovat věkem, ale např. stanovit povinnou školní docházku do ukončení vzdělávání, např. dosažením výučního listu] a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání.
 13. Posílit sociální práci a sociální prevenci: pracovní a hygienické návyky, práce s dětmi a podpora vzdělávání, prevence kriminality a konzumu drog, schopnost udržet si bydlení apod.
 14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali vč. dlouhodobé zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných např. revize veřejně prospěšných prací tak, aby bylo možné je využívat dlouhodobě bez nutnosti opakované evidence na úřadu práce.
 15. Zajistit vymahatelnost práva zejm. s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití.
MPSV ČR samo uvádí, že zavedení výše uvedených opatření do praxe, bude znamenat změnu legislativy.

Revize dávek je zásadní

 „Přitom přímo pod MPSV ČR spadá pět opatření. Z nich čtyři dávno plníme a u jednoho pracujeme na nejvhodnějším řešení. Pro nás zásadní revize dávek má jít na nejbližší koaliční radu,“ pokračuje ministryně Jana Maláčová.

„Nebo třeba opatření, aby všichni práceschopní pracovali. To je součástí balíčku zaměstnanosti, který by měla vláda řešit v létě. Potřebuji ale podporu ostatních ministerstev. A tady je i důležité, aby MMR předložilo zákon o dostupném bydlení,“ dodává.

Bez něj se dle jejích slov problém vyloučených lokalit nepohne dál. Odmítá otázku, kolik opatření se celkově podařilo za osm měsíců rozhýbat a dotáhnout do konce.

„Není pravda, že se od třetiny opatření ustoupilo. MPSV si za nimi stojí. Většina z nich ale spadá pod jiná ministerstva. Nejsem premiérka, abych resortům mohla přikazovat, co mají dělat,“ uzavírá ministryně Jana Maláčová.

–DNA–

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here