Přeohlašování zdravotnických prostředků vázne. Podle aktuálních informací bylo do nových úhradových skupin v systému Kategorizace a úhradové regulace Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] prozatím přeohlášeno něco málo přes tisíc prostředků z cca dvanácti tisíců. Koncem června končí lhůta pro přeohlášení.

Pokud výrobci a dodavatelé včas nepřeohlásí zdravotnické prostředky, v následujících měsících mohou zkomplikovat situaci sobě i mnohým pacientům.

„Ten, kdo nestihne přeohlásit prostředky do konce tohoto měsíce, si bude muset znovu zažádat o zařazení do úhrad. To přinese zdržení. Státní ústav pro kontrolu léčiv má na posouzení zařazení tři měsíce. Pro mnoho pacientů pak může být výpadek zdravotnického prostředku ze systému velice nepříjemný,“ uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová na pacientském fóru s názvem „Je SÚKL hodný nebo zlý policajt?”.

V současné chvíli eviduje SÚKL asi 300 registrací, tj. ohlašovatelů a 2 500 položek určených
k přeohlášení. Irena Storová potvrdila, že prozatím bylo přeohlášeno přes cca tisíc prostředků, což je dle jejich slov málo oproti času, který zbývá na přeohlášení.

„Přeohlášení je možné provést jen v průběhu června. Zákon nám nedává žádnou možnost uvedené termíny prodloužit či přidělit úhradu jiným způsobem,“ vysvětluje Irena Storová.

Státní ústav pro kontrolu léčiv garantoval, že žádosti o přístup do systému Kategorizace a úhradové regulace podané do 10. června budou schváleny nejpozději do 21. června. U žádostí podaných později nemůže SÚKL tento termín vyřízení zaručit.

 „Apeluji proto na dodavatele, kteří své prostředky ještě nepřeohlásili či se dokonce ani nezaregistrovali, aby tak co nejdříve učinili. Podle schváleného harmonogramu příjem přeohlášení bude ukončen 30. června 2019. Zdravotnické prostředky, které nebudou do tohoto termínu ohlášeny na SÚKL, budou automaticky po 1. srpnu 2019 vyřazeny z číselníku,“ upozornila již dříve Irena Storová.

Problémy se čekaly

Podle Jakuba Krále, jednoho z autorů novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nové úhrady pro zdravotnické prostředky na poukaz, aplikace nového systému ukazuje, že mnoho výrobců zdravotnických prostředků nemá v pořádku základní regulatorní dokumenty. Jako je například klinické hodnocení, návod k použití či prohlášení o shodě.

 „Dodavatelé se rozdělili do dvou skupin. Jedni jsou velmi pečliví a už od ledna si chystali veškeré ohlašované údaje i povinné přílohy, druzí však pře-ohlášení velmi podceňují. Sází na to, že se to nějak na poslední chvíli zase nějak zbastlí,“ říká Jakub Král.

Dodává i to, že bez požadovaných údajů a příloh dané zdravotnické prostředky nesmějí být na unijním trhu.

Proč přeohlašování zdravotnických prostředků

Pro lékaře a pacienty nastane hlavní změna v případě zdravotnických pomůcek 1. prosince 2019. Od tohoto data začínají být sériově vyráběné zdravotnické prostředky hrazeny podle nových pravidel a v nové výši. Po vypořádání všech podnětů a námitek k zařazení zdravotnických prostředků do nových úhradových skupin bude od tohoto data platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy SÚKLu.

Podle Jakuba Krále budou mít lidé plně hrazeno širší spektrum zdravotnických prostředků. V některých skupinách poklesne spoluúčast pojištěnců, v jiných se zase navyšuje počet pomůcek, na které mají nárok.

„Významně si polepší pohybově postižení, diabetici či sluchově postižení. Napříč skupinami si polepší děti,“ uzavírá. / Více v rozhovoru: Společnost se vyvíjí a lidé nejsou hloupí

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here