Nejčastější příčinou úmrtí v ČR jsou nemoci oběhové soustavy. Na celkové úmrtnosti se podílejí ve více než 40 % u mužů a 45 % u žen. Rizikové faktory vedoucí k onemocnění srdce a cév jsou známé, ale ne všichni je berou vážně. Například vysoký krevní tlak má každý druhý Čech.

V České populaci je z kardiovaskulárních onemocnění nejčastěji zastoupena ischemická choroba srdeční včetně akutního a pokračujícího infarktu myokardu. K nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod přitom patří vysoká hladina LDL cholesterolu a vysoký krevní tlak [arteriální hypertenze]. Anebo obojí.

Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se u nemocných s vysokým krevním tlakem i vysokým LDL cholesterolem nesčítá, ale dokonce násobí, jde o takzvané kumulované riziko,“ upozorňuje předseda České internistické společnosti a vedoucí Centra preventivní kardiologie VFN v Praze Richard Češka.

Podle průzkumu STEM/MARK zaměřeného na onemocnění srdce a cév mezi pacienty s vysokým krevním tlakem ve věku 35 a více let, téměř polovina hypertoniků uvedla, že má zároveň vysokou hladinu LDL cholesterolu.

Hypertenze a cholesterol

S hypertenzí se potýká zhruba 43 % dospělé populace. U mužů jde dokonce o každého druhého Čecha. Pod kontrolou ale má podle lékařů svůj vysoký krevní tlak pouze polovina z nich. Lidé s hypertenzí mají až dvojnásobně vyšší riziko infarktu myokardu než lidé bez něj. Pro předcházení onemocnění srdce a cév je optimální hodnota krevního tlaku. Ta je považována u systolického tlaku menší než 120 a diastolického tlaku menší než 80 mm Hg [120/80 mm Hg].

U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu riziko infarktu myokardu stoupá dokonce až na trojnásobek. U cholesterolu je nutné znát i hladinu „hodného“ HDL a „zlého“ LDL cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu [nad 3 mmol/l] způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří aterosklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve.

  • Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi je do 5,00 mmol/l [milimolů na litr]
  • Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/ je považována za zvýšenou
  • Hladina nad 6,5 mmol/l je považována za rizikovou

Kromě vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také cukrovka, obezita a kouření.

Léčbu pacienti podceňují

Vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol nebolí, proto pacienti často zapomínají na dodržování léčebných postupů. Anebo je dokonce ignorují.

„Když se ale tyto tiché nemoci objeví, bývá už bohužel příliš pozdě. Špatná adherence k léčbě je potom příčinou zbytečných úmrtí či jiných projevů kardiovaskulárních onemocnění,“ říká Richard Češka.

Zmiňuje i problém se správným a pravidelným užíváním léků ze strany pacientů.: „Je známo, že v některých studiích užívala léky na hypertenzi správně jen 1/3 nemocných, 1/3 užívala léky někdy a nějak, a 1/3 dokonce nikdy.“

Což se netýká jednotlivých léků, ale i fixních kombinací, kdy jedna tableta nahrazuje dva a více léků najednou. Nejhorší výsledky v užívání léčby vykazuje především nejmladší generace, pacienti ve věku 35-45 let. Ti sami potvrzují, že léky neužívají pravidelně, protože mají dojem, že je nepotřebují.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here