Na konci října lékaři z Fakultní nemocnice Brno provedli jako první u nás operaci štítné žlázy cestou dutiny ústní. Po porodu ženy v mozkové smrti a zdařilé implantaci bezelektrodového stimulátoru do pravé srdeční komory jde o další jejich úspěch.

Operaci štítné žlázy cestou dutiny ústní u nás jako první provedl tým lékařů z Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno a LF MU pod vedením operatérky Marcely Linhartové. K provedení operace se využívají přístroje a nástroje totožné jako u laparoskopických operací.

„Základní rozdíl od klasické konvenční operace štítnice a příštítných tělísek spočívá v tom, že se nedělá řez na krku, ale z vnitřní strany dolního rtu,“ vysvětlila pro Zdravezpravy.cz vedoucí operatérka Marcela Linhartová z Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU.

Zákrok měl dle jejích slov uspokojivý průběh a pacienti jsou v rekonvalescenci. Dodává, že díky zvětšení a přiblížení kamerou je operační oblast přehlednější. Pro pacienta v celkové narkóze má nová metoda výhodu v tom, že mu na krku nezůstane jizva. A je i méně bolestivá.

Jak vypadala operace

Po odtažení dolního rtu chirurgové z Fakultní nemocnice Brno provedli tři řezy. Skrz ně zavedli operační tubusy. Těmito kanály pak po vrstvách přes páskové svaly za pomoci endoskopických nástrojů otevřeli prostor, kde je uložena štítná žláza a příštítná tělíska. Operace štítné žlázy cestou dutiny ústní se provádí z oblasti dolní čelisti před zuby. Viz. obrázek Fakultní nemocnice Brno.

Preparaci lékaři provádějí pomocí endoskopických nástrojů za velmi dobrého přiblížení kamerou.  Chirurg se dostane podkožím až k jugulární [klíční] jamce a provede disekce celého tohoto krčního prostoru. Při výkonu dochází k odstranění štítné žlázy nebo patologického příštítného tělíska. To znamená, že se musí pečlivě vypreparovat vyživující cévní svazky.

Tento typ výkonu je vyhrazen pro léze do 30 ml objemu pro jeden lalok. Větší strumy nebo příštítná tělíska by už vyžadovaly větší řezy, a tudíž by se nejednalo o miniinvazivní přístup,“ vysvětluje Marcela Linhartová.

Zároveň ale dodává, že je možné provést i pomocný vstup a tudy větší preparát vytáhnout.

Metodá má ale i omezení

Metoda má ale i svá omezení. Operovat štítnou žlázu přes dutinu ústní nelze u pacientů, kteří již prodělali operaci na krku. Anebo byli ozařováni v krční oblasti.

„Zvětšená ohraničená štítnice by neměla být větší než 25 až 30 mililitrů pro jeden lalok. Pokud je sonografické podezření na nádor, mělo by se jednat o dobře diferencovaný nález a uzel do jednoho centimetru s maximálně jednou uzlinou,” upřesňuje další omezení výkonu operace Marcela Linhartová.

Rekonvalescence po zákroku jsou podobné jako u pacientů po klasické operaci. To znamená průměrně 14 dní s hospitalizací od čtyř do pěti dní. Otok v dolních partiích obličeje a krku velmi rychle odeznívá. Většinou ale rekondice trvající tři až čtyři týdny kvůli nastavení hormonální substituční léčby a stabilní hladině hormonů.

Nové metody jsou komfortnější

Podle Marcely Linhartové tímto novým výkonem dochází v chirurgii k rozvoji miniinvazívních metod. Miniinvazivní operace štítné žlázy se přitom provádějí díky endoskopickým přístrojům již několik let. První operace štítnice a příštítných tělísek u nás byly provedeny už v roce 1996. Fakultní nemocnice Brno svým výkonem ovšem rozšířila portfolio endokrinních operací o další chirurgický přístup.

„Při této operaci lze využít i monitorace sledovaných zvratných nervů a fluorescenční kameru s aplikací indocyaninové zeleně, přičemž tato technika je u nás také ojedinělá,” upřesňuje.

K provádění operace v ČR je potřeba získat certifikát. Ten získala vedoucí operatérka Marcela Linhartová ve Vídni, kde absolvovala odborný workshop.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here