Nemocnice Šumperk rozšířila okruh poskytované zdravotní péče o Centrum biologické léčby lupénky. Od září loňského roku tak nemusí pacienti s těžší formou lupénky kvůli onemocnění dojíždět do vzdálenějších nemocnic.

Lupénkou neboli psoriázou trpí v Česku 200 až 300 tisíc pacientů. Zhruba čtvrtina pacientů s lupénkou trpí středně těžkou až těžkou formou tohoto onemocnění. Takový stav si vyžaduje aplikaci fototerapie, systémovou medikamentózní léčbu či kombinaci obou terapeutických postupů. Pro zvládnutí těžší formy nemoci bývá potřebná dlouhodobá a pravidelná léčba.

„Cílená biologická léčba je pro konkrétního pacienta individuálně stavěna přímo na tělo. Nemocný musí před započetím absolvovat několik vyšetření, jejichž výsledky potvrdí vhodnost stanovené léčby. K biologické léčbě dnes přistupujeme až po selhání standardní léčby nebo při jejím nedostatečném efektu,” říká primářka kožního oddělení Nemocnice Šumperk Veronika Paťavová.

S pokrokem v oblasti molekulární biologie a moderních technologií se rozšiřuje skupina látek určených k biologické léčbě psoriázy. Prostředky biologické terapie takzvaná biologika jsou navrženy tak, aby působily v klíčových bodech patogeneze onemocnění. Mimo dermatovenerologii se využívá i v onkologii, gastroenterologii, revmatologii a dalších medicínských oborech.

Biologická léčba je účinnější i šetrnější

Biologická léčba je nejnovějším typem systémové léčby. Cílí na imunitní systém, kde blokuje vybrané komunikační signály a zaměřuje se jen na malou část imunitního systému. A proto ostatní přirozené funkce imunitního systému zbytečně nezatěžuje. Biologická léčba se podává ve formě infuzí nebo podkožních injekcí.

„Je důležité, aby se pacienti nestali pasivní, neztráceli naději a šli léčbě lupénky naproti. Důležité je se svým lékařem spolupracovat, být otevřený možnostem dnešní léčby a nespokojit se s průměrným výsledkem. Medicína jde totiž dopředu neskutečně rychle,“ říká přednosta Kliniky chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Martin Tichý s tím, že praxe často ukazuje na pasivitu pacientů.

Podle něj lze nemoc velmi úspěšně potlačit. Lupénka už proto pacienta nemusí vyřazovat a omezovat v běžném životě, jako tomu bylo v minulých letech.

V Česku trpí lupénkou zhruba dvě procenta populace. Lupénka je nepřenosné chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje nejčastěji kůži. U 10 až 20 procent nemocných nemoc postihuje klouby. V těchto případech je diagnostikována jako psoriatická artritida.

První příznaky nemoci přicházejí nejčastěji s pubertou. Nemoc se ale může objevit v kterémkoliv věku. Většinou pak mezi 15 až 30 rokem. Obecné pravidlo přitom je, že čím později se nemoc objeví, tím má mírnější průběh. Chybou je, když při lehčích příznacích, lidé nevěnují onemocnění patřičnou pozornost.

U lehčích forem postačí k léčbě masti a krémy, těžší formy mohou ohrozit i život člověka. V těchto případech se pak stává nepostradatelnou léčba účinnými a dnes stále dostupnějšími biologiky.

O Nemocnici Šumperk

Nemocnice Šumperk a.s. je všeobecnou nemocnicí zajišťující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči. Základní i specializovanou zdravotní péči poskytuje spádově až pro 200 tisíc obyvatel. V nemocnici Šumperk je ročně hospitalizováno více než 20 tisíc pacientů a lékaři v ní provedou kolem osmi tisíců náročných operativních výkonů. Nemocnice je držitelem akreditace pro specializované vzdělávání lékařů ve více než 15 oborech.

V souvislosti s provozem nového Centra biologické léčby lupénky Veronika Paťavová říká: Dostupnost biologické léčby pro pacienty naší nemocnice znamená další významný krok v zajištění nejmodernější a komplexní terapie. Jsem ráda, že kožní oddělení je v tomto ohledu takovou první vlaštovkou.”

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here