Česká lékařská komora [ČLK] požaduje pro příští rok navýšení ceny práce nositelů výkonů o 20 %. Navýšení se má týkat nejen lékařů, ale všech zdravotníků. Komora zároveň žádá i pravidelnou každoroční valorizaci ceny práce v Seznamu zdravotních výkonů o míru inflace, jak se to děje u takzvaných ostatních režijních nákladů.

Cena práce nositelů výkonů [lékařů a dalších zdravotníků] byla od roku 2006 podle České lékařské komory valorizována pouze jedenkrát. A to s účinností od 1. 1. 2016 o deset procent na základě dohody prezidenta ČLK Milana Kubka s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem [ČSSD].

„Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od roku 2006 do současnosti cca třicet procent, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů zdravotních výkonů o jednu pětinu, to je o dvacet procent, nižší než v roce 2006,“ uvádí prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Jak navýšit cenu práce nositelů výkonů

Česká lékařská komora chce zvýšení ceny práce nositelů výkonů docílit příslušnou změnou vyhlášky, respektive prostřednictvím Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Návrh má být podle Milana Kubka projednáván na pracovní skupině Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] již letos pátého března.

„Zdravotní pojišťovny sice s naším návrhem nesouhlasí, avšak nejsou schopny vysvětlit, proč mohou být pravidelně valorizovány režijní náklady poskytovatelů zdravotních služeb a proč zároveň není valorizována cena práce nositelů výkonů, aby poskytovatelé měli prostředky na zvyšování platů a mezd,“ tvrdí Milan Kubek, podle kterého to odporuje zdravému rozumu.

Navýšení úhrad oznámili již i lékárníci. Na pracovní skupině 5. března budou v segmentu lékárenské péče poždovat vytvoření nového výkonu. A to individuální konzultace farmaceuta nad lékovým záznamem pacienta.

Seznam zdravotních výkon s bodovými hodnotami Ministerstvo zdravotnictví ČR každoročně aktualizuje. Některé výkony jsou do něj nově vloženy, jiné změněny nebo zrušeny. S účinností od začátku každého roku také vychází vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se mění vyhláška z roku předešlého, a která určuje nově platný Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

512 korun na hodinu je málo

Podle prezidenta České lékařské komory není normální, aby cena práce plně kvalifikovaného lékaře dlouhodobě stagnovala. A to navzdory inflaci a růstu nákladů lékařských praxí na částce 512 korun na hodinu.

„512 korun přitom není výdělkem lékaře, ale příjmem jím provozovaného zdravotnického zařízení, které z této částky musí hradit všechny své náklady.  Soukromí lékaři totiž žádné dotace nedostávají,“ uzavírá prezident České lékařské komory Milan Kubek.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here