Výběrové řízení na Lužickou nemocnici v Rumburku na Děčínsku vyhlásila insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová. Nemocnice v Rumburku je od loňského srpna v úpadku. Objekty s vybavením správkyně ocenila na 63 milionů korun.

Nárok na koupi nemocnice jako celku nebo jejích částí budou mít zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou. Nemocnice se podle vyhlášky o výběrovém řízení bude prodávat obálkovou metodou. Obálky s nabídkami musejí zájemci doručit do 30. dubna do 16:00.

Podle vyhlášky o výběrovém řízení se nemocnice i s vybavením může prodat jako celek nebo po částech. Případní zájemci tak budou moci koupit samostatně jeden nebo druhý z pavilonů a polikliniku. Za celou nemocnici musejí složit kauci 3,5 milionu korun. Případně za první z pavilonů dva miliony, za druhý dva miliony a za polikliniku půl milionu korun.

O nemocnici projevila už dříve zájem společnost Krajská zdravotní, která spravuje pět krajských nemocnic. Náměstek hejtmana Martin Klika [ČSSD] se už dříve vyslovil, že je kraj připraven dotovat budoucí provoz nemocnice a investovat do ní. Nechce však hradit dřívější dluhy, které jsou v řádech desítek milionů korun.

Nemocnice V Rumburku je v omezeném režimu

Správa nemocnice v Rumburku nyní podlépodle § 229 odst. 3 písm. c) k. č. 182/2006 Sb., rozhodovací pravomoci a působnosti insolvenčního správce. Nemocnice se zároveň potýká s nedostatkem personálu. Proto insolvenční správkyně přistoupila k dočasným úpravám struktury poskytovatné zdravotní péče.

  • Provoz interního oddělení lůžkové péče byl s účinností od 1. 2. 2020 pozastaven.
  • Provoz chirurgického oddělení lůžkové če byl s účinností od 1. 2. 2020 pozastaven.
  • Provoz chirurgické ambulance byl s účinností od 1. 2. 2020 pozastaven.
  • Interní ambulance byla ponechána v provozu [všední den 7.00 hod. až 15.00 hod.].
  • Oddělení ošetřovatelské če se s účinnosod 1. 2. 2020 rozšířilo.
  • Ostatní provozy a ordinace ambulantních specialistů byly ponechány beze změny.
  • Beze změny zůstaly i plánované výkony, včetně chirurgických a gynekologických.

Nemocnice je dlouhodobě ztrátová

Akcionářem společnosti Lužická nemocnice a poliklinika je město Rumburk. Společnost vykázala za rok 2018 ztrátu zhruba 52 milionů korun a se ztrátou hospodařila i loni. Vedení města už dříve oznámilo, že nemá peníze na její zaplacení, protože by omezilo chod města.

Lužická nemocnice s poliklinikou zajišťuje péči pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku. O jejím úpadku rozhodl soud loni v srpnu. Městu, které za posledních 15 let do zařízení investovalo zhruba 200 milionů korun, se nepodařilo najít strategického partnera. V nemocnici nyní funguje dětské oddělení i jeho lůžková část spolu se třemi odbornými ambulancemi. Nemocnice se potýká s nedostatkem lékařů i dalšího personálu.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here