Zdravotní pojišťovna RBP spustila unikátní projekt, který zkracuje čekání jejích klientů na vyšetření magnetickou rezonancí. Se čtyřmi zdravotnickými zařízeními uzavřela dohodu, která garantuje, že její klienti nebudou na toto vyšetření čekat déle než čtyři týdny. V Česku se přitom v závislosti na regionu čeká na vyšetření magnetickou rezonancí tři i čtyři měsíce.

Zdravotní pojišťovna RBP [dříve Revírní bratrská pokladna] nazvala svůj nový projekt Magnet 213. Z Moravskoslezského kraje, kde v současnosti hlavně působí, ho následně hodlá rozšiřovat do celého Česka. Pojištěnce má zdravotní pojišťovna RBP i ve Zlínském, Jihomoravském nebo Ústeckém kraji.

„Projekt dává našim klientům jistotu, že se na magnetickou rezonanci dostanou do čtyř týdnů od chvíle, kdy se na nás s požadavkem na toto vyšetření obrátí,“ říká výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Dodává, že Magnet 213 stojí na efektivnějším využívání přístrojové kapacity zdravotnických zařízení. Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče Magnet 213 navíc zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů. První jsou však dle jeho slov klienti RBP.

„Z hlediska klientů zdravotní pojišťovny postačí, když zavolá na asistenční linku 800 213 213. Operátor zjistí dostupné termíny v konkrétních zařízeních a pacienty na ně přímo objedná. V případě potřeby jsou partnerské ústavy pojišťovny připraveny rovněž svoje kapacity navýšit,“ upřesňuje.

Kdo jsou partneři projektu

Partnery Magnetu 213 jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA ve Frýdku-Místku a Lékařský servis v Havířově. Jejich pracoviště magnetické rezonance tak nově s RBP sdílejí aktuální údaje o svých časových kapacitách.

Zjistili jsme, že dosud neexistují relevantní data o čekacích dobách, ze kterých bychom mohli vycházet. Zároveň se nám potvrdilo, že pouze málo pacientů ví o možnosti obrátit se s požadavkem na zajištění vyšetření přímo na nás. Proto jsme se rozhodli, že našim klientům pomůžeme a zároveň vyzkoušíme intenzivnější spolupráci s některými zdravotnickými zařízeními, která magnetickou rezonancí disponují,“ vysvětluje Antonín Klimša.

Princip dřívějšího termínu je založen na tom, že zdravotnické zařízení vyčlení pro klienty RBP další časy na vyšetření nad rámec svých stávajících kapacit.

„Typicky to jsou například sobotní nebo obecně víkendové směny, brzké ranní termíny nebo prodloužení doby. To zcela logicky znamená i zajištění odborného personálu. A právě za tyto služby bude zdravotní pojišťovna RBP smluvnímu zdravotnickému zařízení hradit sjednanou odměnu,“ dodává Antonín Klimša.  

Náklady zdravotní pojišťovna RBP počítá v řádu milionů korun. Její výkonný ředitel ale také zdůrazňuje, že spolupráce s vybranými zdravotnickými zařízeními žádným způsobem neovlivňuje současné pořadníky objednaných vyšetření na magnetickou rezonanci klientů jiných pojišťoven.

Projekt chválí i ministr Adam Vojtěch

Projekt pojišťovny chválí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO]. Ten připouští, že čekání na vyšetření magnetickou rezonancí v Česku je často na hraně a někdy za hranou maximálních čekacích lhůt, jež stanovuje Vláda ČR.

„Z kontroly plnění povinnosti zdravotních pojišťoven zajišťovat svým pojištencům místně a časově dostupnou zdravotní péči, kterou jsme provedli v minulém roce, vyplynulo, že pojišťovny se sice snaží své povinnosti dostát, nicméně nemají pro to vhodné nástroje,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.  

Podle něj jde pilotní projekt RBP správným směrem. Říká, že i díky němu bude vyšetření na magnetické rezonanci pro pacienty v Moravskoslezském kraji mnohem dostupnější.

„Velmi oceňuji, že se pojišťovna snaží zkracovat čekací doby. Je také třeba občanům, kteří nemohou najít lékaře nebo se dostat na konkrétní vyšetření, neustále vysvětlovat, aby se obraceli na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit,“ říká.

Další rozvoj projektu Magnet 213

Podle zástupců RBP je zájem o projekt Magnet 213 ze strany klientů velice silný. A to už pár týdnů od jeho spuštění. Pojišťovna proto plánuje, že v následujících měsících vyhodnotí časové a ekonomické údaje z projektu. V případě pozitivních výsledků pak zváží, zda spolupráci v rámci projektu nabídne i dalším diagnostickým zařízením. A to nejen v krajích, kde působí, ale v celé České republice.

„Projekt Magnet 213 byl sice vytvořen pro klienty RBP, což ovšem nevylučuje, aby obdobný přístup zvolily i další zdravotní pojišťovny. Pokud se nám potvrdí, že je projekt přínosný, určitě budeme hledat nové partnery v dalších krajích a lokalitách v rámci celé republiky,“ upřesňuje Antonín Klimša.

Loni bylo na vyšetření magnetickou rezonancí indikováno přibližně 11,5 tisíc pojištěnců RBP. Úhrady za provedené výkony přesáhly 70 milionů korun. Průměrný náklad na jednoho pojištěnce tak loni dosáhl 6 200 korun.

Dodejme, že RBP je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 427 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 40 poboček a spolupracuje s více než dvanácti tisíci smluvních lékařů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here