V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven. Liší se od sebe zejména počtem pojištěnců, rozsahem uzavřených smluv s lékaři, dostupností pobočkové sítě a nabídkou preventivních programů a kvalitou svých služeb. Čas na změnu zdravotní pojišťovny se přitom krátí.

Čas na změnu zdravotní pojišťovny lze podle zákona jen jedenkrát ročně. Kdo uvažuje o změně musí tak učinit do konce března, pokud tak neučiní, má smůlu. Kdo neprováhá termín, stane se klientem nové pojišťovny již od července tohoto roku. Důvody pro změnu pojišťovny jsou rozdíly v nabídce jejich benefitů a kvalitě služeb. Zde přitom platí, že zatímco jedna pojišťovna může klientovi nabídnout plný servis toho, co potřebuje, u druhé to samé najít nemusí. To třeba proto, že její nabídka vyhovuje jinému typu pojištěnce.

„Změnu zdravotní pojišťovny lze provést jednoduše, ale vždy je nutné tento krok pečlivě zvážit. Pokud uvažujete o změně, nejprve si ověřte, zda má váš praktický lékař, stomatolog a popřípadě gynekolog smlouvu s vybranou zdravotní pojišťovnou,“ vysvětluje mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP] Elenka Mazurová.

Dodává, že jen její zdravotní pojišťovna registruje přes 25 tisíc smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé republice. Což odpovídá velikosti pojišťovny, která je se svými bezmála 1,3 miliony klientů a více než stovkou poboček třetí největší pojišťovnou na trhu.

Jak na změnu zdravotní pojišťovny

Nasmlouvané lékaře a jejich ambulance si lze zjistit na stránkách pojišťoven. Další výhodou je, že změnu zdravotní pojišťovny lze většinou nahlásit pohodlně z domova, to znamená online. Podle Elenky Mazurové je ale samozřejmě možné věc vyřídit i na pobočce. Pojišťovny pak zajistí veškerou povinnou administrativu, která je s přestupem spojená.

„Pokud se nový pojištěnec přihlásí skrz registrace na webu, ČPZP za ním jako jediná zdravotní pojišťovna vyšle svého kurýra. A ten si s budoucím klientem domluví termín k ověření jeho totožnosti. Tím odpadá i následná cesta na pobočku,“ upozorňuje Elenka Mazurová s tím, že fyzické ověření totožnosti je povinné ze zákona.

Nutno dodat, že způsob podání takzvané přeregistrační přihlášky o změně zdravotní pojišťovny není u všech pojišťoven jednotný. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] neakceptuje online podání přeregistrace. Naopak požaduje odevzdat přihlášku fyzicky na svých pobočkách nebo poštou. Většina ostatních zdravotních pojišťoven umožňuje odeslat přeregistrační přihlášku elektronicky.

Nové technologie a služby

Podle Elenky Mazurové moderní technologie a osobní přístup hraje ve službách pojišťoven stále větší roli. Pojišťovny například pomocí elektronických zpráv připomínají blížící se termín preventivních prohlídek, osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] zase mohou přehledy o svých příjmech a výdajích podávat online.

„Jednou z našich zásadních letošních novinek, která umožňuje klientům nechat si proplatit preventivní programy, je mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Stačí jen ofotit doklad a zaslat jej. Požadavek na proplacení vyřídíme do tří dnů. Na zavedení této služby už máme příznivé ohlasy,“ vysvětluje Elenka Mazurová.

A jsou to právě nadstandardní služby, které nespadají do služeb hrazených ze zdravotního pojištění a jež nejsou u všech pojišťoven stejné. I proto je důležité podrobně se seznámit s jejich nabídkou z fondu prevence. Mohou to být právě nadstandardní online služby nebo třeba různé příspěvky na očkování, sportovní aktivity, nadstandardní ošetření, dentální hygienu, zvýhodněné cestovní pojištění aj.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here