V nejbližších měsících by nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Pro následující roky ale bude nutné přijmout úsporná opatření. Nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu nynější krize i po ní udržitelné.

To je jeden z hlavních závěrů včerejšího společného jednání [19.3.] mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] a zdravotními pojišťovnami. Obě strany pak vydaly společné prohlášení. Z něj vyplývá, že zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny. A dále, že zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s Covid-19.

„Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji,“ stojí v prohlášení.

Online kontakt s pacientem

V prohlášení se dále uvádí, že zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, jenž se uskuteční elektronickou formou. A dále je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Například psychiatrické vyšetření přes videohovor. Dochází ale i k dalším změnám, jenž se úzce dotýkají zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče i pacientů. Jako je například pozastavení adresného zvaní pacientů aj.

Seznamy konkrétních opatření zdravotních pojišťoven:

Příjmy pojišťoven propadnou

Prohlášení dále uvádí, že z důvodu současné situace a následnému propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven. To lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech [prozíravě, stojí v prohlášení] vytvořeny právě pro případy krizového vývoje. Náklady na zdravotní služby související s Covid-19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu.

Dohodovací řízení 2021

Podle prohlášení vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech. O finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů Covid-19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here