Vláda zvýšila ošetřovné pro zaměstnance z 60 na 80 procent z denního vyměřovacího základu. To znamená pro rodiče se zaměstnaneckou smlouvou, kteří pečují o děti do 13 let z důvodu uzavření školek a škol. Zvýšenou dávku budou moci čerpat zpětně od 1. dubna.

Vyšší dávku pro zaměstnance pečující o děti zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona parlamentem a prezidentem republiky. Důvod podle vlády je, že péče o děti potrvá pro většinu rodičů pravděpodobně až do konce června 2020.

Příklad A: 80% vs. 60%
 • Hrubá mzda: 20 000 Kč
 • Čistá mzda: 15 856 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 10 680 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 14 220 Kč

Mnoho domácností, kteří pečují o děti, se podle vlády může ocitnout v nepříznivé sociální situaci. A současná dávka dle vlády pro zaměstnance ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu činí u většiny zaměstnanců cca jen 70 procent jejich čisté mzdy.

Takto znatelný propad příjmů po dobu téměř čtyř měsíců by podle vlády vyvolal u mnoha rodin s dětmi situace, které lze jen obtížně řešit, případně lze vyřešit jen pomocí půjčky,” uvedla ve svém prohlášení vláda.

Příklad B: 80% vs. 60%
 • Hrubá mzda: 25 000 Kč
 • Čistá mzda: 19 303 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 13 320 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 17 760 Kč

Ze srovnání mzdy a výše dávky za 30 kalendářních dnů podle vlády vyplývá, že po změně přesáhne úroveň dávky pro rodiče u většiny zaměstnanců 90 procent čisté mzdy. Výplata ošetřovného za duben, o kterou si požádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, bude provedena automaticky již ve zvýšené částce.

Příklad C: 80% vs. 60%
 • Hrubá mzda: 28 000 Kč
 • Čistá mzda: 21 370 Kč
 • Stávající 60% ošetřovné: 14 940 Kč
 • Nové 80% ošetřovné: 19 920 Kč

Ošetřovné u OSVČ funguje jinak

Žádosti o ošetřovné u zaměstnanců a u OSVČ jsou odlišné a podávají se i k odlišným institucím. Zatímco zaměstnanci žádají prostřednictvím svých zaměstnavatelů u České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ], tak OSVČ podávají žádosti sami u Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO], které peníze žadatelům také vyplácí.

Jak, kdy a kde podat žádost o ošetřovné pro OSVČ

Od dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mimořádně žádat na Ministerstvu obchodu a průmyslu [MPO] o podporu ošetřovného na dítě do 13 let věku. Ne všechny OSVČ však vědí, jaké jsou přesné podmínky pro výplatu. Ekonomický server Fintag.cz proto shrnul odpovědi na nejčastější otázky OSVČ.

Ošetřovné pro OSVČ: Jaké jsou základní otázky a odpovědi

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here