Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala doporučení, jak postupovat v době pandemie covid-19 při očkování, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů dětí i dospělých. A zároveň, aby nedošlo ke vzniku jiných epidemií.

Jako první Česká vakcinologická společnost [ČVS] zdůrazňuje, že pokračovat v řádném očkování je nutné i v současné situaci. A to s důrazem především na batolata a děti mladší dvou let. Dále upozorňuje, že žádná očkovací látka nechrání proti nemoci covid-19 a ani nezvyšuje riziko vzniku této nemoci.

„Očkovací látky nepoškozují imunitní systém. Naopak velmi cíleně jej stimulují k obraně proti některým závažným a život-ohrožujícím infekčním onemocněním,“ uvádí ČVS.

Podle ní se následující všeobecná doporučení nemohou vztahovat na každou jednotlivou situaci. To znamená, že především rizikoví pacienti mohou vyžadovat individuální přístup. To proto, aby pro ně bylo riziko infekčních onemocnění minimalizováno. Zároveň i doporučuje respektovat doporučení registrujícího lékaře. A pokud možno se na něj s dotazy obracet telefonicky.

„Důvodem níže uvedených doporučení je snížení kontaktu lidí se zdravotnickými zařízeními, zdravotníky a dalšími pacienty. A tím i snížení možnosti přenosu nemoci covid-19,“ dodává.

1: Zvládnout vše při jedné návštěvě lékaře

ČVS doporučuje očkovat všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů při jedné návštěvě. To v případě, že již pacient navštívil nebo musí navštívit zdravotnické zařízení z jakéhokoli jiného důvodu, než je očkování.

2: Odklad očkování je možný pouze po konzultaci

Možnost odložit některá očkování lze u starších dětí a dospělých o několik týdnů až měsíců. Riziko je v takovém případě spíše nízké. Avšak pozor, vždy je potřeba tento odklad konzultovat s registrujícím lékařem.

3: Doočkování dětí by mělo být dokončeno co nejdříve

Starší děti, kterým chybí očkování doporučené pro kojenecký a batolecí věk a ke kterým je stále indikace, by se měly doočkovat co nejdříve.

4: Odklad očkování malých dětí není na místě

U kojenců a batolat se při odložení očkování významně zvyšuje riziko závažného onemocnění pro dítě. Při poklesu proočkovanosti tak navíc vyvěrá reálná hrozba, že se ve společnosti začnou objevovat onemocnění, jako jsou například spalničky nebo černý kašel. ČVS dokonce tvrdí, že benefit očkování v těchto věkových kategoriích převyšuje riziko přenosu infekce v očkujících zdravotnických zařízeních.

5: Podávat vakcíny současně, je-li to možné

Při každé návštěvě lékaře by měly být [jeli to možné] podány všechny vakcíny indikované na základě věku a rizikových faktorů. Samostatné podávání jednotlivých vakcín podle ČVS zbytečně zvyšuje potřebu návštěv zdravotnického zařízení. Toho by se jak zdravotníci, tak i pacienti měli v období epidemie vyvarovat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here