Pandemie Covid-19 není podle lékařů důvod pro posun ani rušení očkování dětí jakéhokoliv věku. Odkládat či rezignovat na očkování by mohlo způsobit nárůst vymýcených infekcí. Lékaři upozorňují, že i navzdory současné krizi Covid-19 není ani důvod k přerušení očkovacího schématu. Právě naopak.

„Ve svých ordinacích se často setkáváme s dotazy, zda nevadí, že děti jsou očkovány i v epidemiologické situaci, ve které se nyní nacházíme,“ říká předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů [OSPDL] a dětská lékařka Alena Šebková.

Dodává, že rodiče dětí mají v tuto dobu především obavy z toho, aby dětem očkovací látka neublížila. Někteří z rodičů se dokonce zdráhají ordinaci dětského lékaře kvůli riziku nákazy koronavirem s dítětem navštívit.

„Pokud ale budeme prodlužovat termíny mezi jednotlivými dávkami vakcín, může se stát, že jedinec bude k takzvaným preventabilním nemocem vnímavější. A pravděpodobněji dojde k nákaze nemocí,“ vysvětluje Alena Šebková.

Rezignovat na očkování je chyba

Jako příklad nebezpečných nemocí uvádí například černý kašel či hemofilové infekce. To jsou nemoci, proti kterým očkujeme kojence v takzvané hexavakcíně. A i při riziku onemocnění covid-19 je vhodné pro nim dítě nechat naočkovat.

„Pokud bychom dítě nenaočkovali a stalo se, že onemocní koronavirem a zároveň i nemocí proti které mohl být chráněn, tak pak může dojít k tomu, že průběh onemocnění bude daleko závažnější a komplikovanější,“ upozorňuje.

Dodává, že by v této souvislosti ráda zdůraznila očkování proti pneumokokům u kojenců.

„Tady je potřeba si uvědomit, že pneumokoky jsou bakterie, které jsou poměrně častou komplikací původně virových onemocnění. Tady bych byla velmi opatrná a neodkládala bych ani toto očkování,“ vysvětluje.

Bez zajímavosti není ani zpráva o tom, že bezmála šestkrát nižší úmrtnost na koronavirus mají země, které prováděly plošné očkování proti tuberkulóze vakcínou Bacillus Calmette-Guérin [BCG]. Vyplývá to z výzkumu vědců z Univerzity Johnse Hopkinse.

Očkovací kalendář je třeba dodržovat

I v současné době, kdy celý svět bojuje s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, považují lékaři očkování dětí za velice důležitou součást prevence proti takzvaným preventabilním nákazám. To znamená proti infekčním onemocněním, které mohou probíhat velmi závažně a existuje proti nim ochrana právě ve formě očkování. Podle lékařů není ani v tuto chvíli žádný důvod aplikaci vakcíny posunovat nebo snad rušit.

„Obava z očkování v době inkubační doby koronavirového onemocnění, o kterém třeba nevíme, je neopodstatněná,” tvrdí Alena Šebková.

Zároveň upřesňuje, že je jasné, že dítě, které by bylo prokazatelně ve styku s nakaženou osobou Covid-19, je v karanténě a třeba má i příznaky respiračního onemocnění, i když se nemusí hned jednat o onemocnění Covid-19, nebude samozřejmě v akutní fázi očkováno. Což je ale běžný postup nejen v případě onemocnění Covid-19.

„V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění s odstupem cca 14 dní. Pokud je dítě v nepoznané inkubační době onemocnění Covid-19 a nemá klinické známky onemocnění, to znamená jeví se jako zdravé, očkování nepředstavuje riziko a není nutné ho odkládat,“ upřesňuje.

Jak povinná, tak nepovinná očkování

Alena Šebková dále upozorňuje na to, že většina ordinací praktických lékařů v tuto chvíli pracuje v režimu telefonických konzultací. Což platí i pro sjednané očkování. I to lze potvrdit přes telefon. Což je ideální postup. Jinak se pacient může setkat s uzamčenou čekárnou a pokynem, aby zvonil a oznámil lékaři svůj příchod. A může se stát, že bude i odmítnut s výzvou, aby přišel v jiný čas.

„Oddělujeme striktně zdravé a nemocné pacienty. To znamená, určitou část dne ordinujeme pouze pro nemocné a pak zdravé děti, kdy právě očkujeme. Dále vpouštíme buď jednotlivce nebo malé především rodinné skupinky. To proto, abychom eliminovali kontakt s ostatními lidmi,“ vysvětluje Alena Šebková.

Dodává, že pokud by lidé nyní rezignovali na očkování, může se stát, že sice Česko zvládne koronavirovou epidemii, ale následně se v něm objeví díky dramatickému poklesu proočkovanosti onemocnění, která dokáží být stejně nebezpečná, avšak s tím rozdílem, že proti nim jsou již vyvinuty účinné očkovací látky.

Odborníci v této souvislosti dále upozorňují i na skutečnost, že například v sousedním Německu hrozí pokuta až do výše až 2 500 eur [aktuálně cca 69 000 Kč] rodičům, kteří odmítnou očkování svých dětí proti spalničkám. Pokud k tomu není pádný zdravotní důvod.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here