Mnohé inovativní farmaceutické společnosti, které působí v ČR, vyčlenily ze svých rozpočtů peníze na pomoc českému zdravotnictví i sociálním službám. Některé farma firmy poskytly finanční dary, jiné léky, další pomoc svých zaměstnanců.

Celková podpora inovativních farmaceutických společností v souvislosti s epidemií covid-19 v České republice k dnešnímu dni přesáhla částku deset milionů korun.

„Inovativní farma firmy finančně i hmotně podpořily zdravotnická zařízení, poskytly pomoc pacientským organizacím prostřednictvím grantových řízení a věnovaly ochranné pomůcky a vitamíny zdravotníkům,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Dodává, že některé farma firmy podpořily výrobce zdravotnických ochranných pomůcek, umožnily svým zaměstnancům, aby zasedli k šicím strojům a ušili roušky třeba pro domovy pro seniory. Případně nabídli pomoc nemocnicím nebo pomáhali v lokálních centrech pomoci. Peníze, ochranné zdravotnické pomůcky, léky nebo pomoc od svých zaměstnanců směřovaly farma firmy do zdravotnictví, ale i k některým z poskytovatelů sociálních službách. Podívejme se na to, kde a jak farmaceutické společnosti konkrétně prospěly.

AbbVie kromě globální humanitární pomoci, na kterou již poskytla 35 milionů amerických dolarů, poskytla Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT finanční podporu na projekt CoroVent [na snímku, pozn. red.]. Ten se zabývá vývojem plicních ventilátorů a ochranných pomůcek proti covid-19.

Astellas Pharma umožnila svým zaměstnancům se až na čtyři týdny zapojit do dobrovolnických aktivit. Aniž by jim byla snížena mzda. Její zaměstnanci tak vyrábějí a distribuují roušky těm, kteří je potřebují. Astellas dále nabízí organizacím, jež pomáhají v boji s onemocněním covid-19, možnost zažádat o podporu v rámci aktuálně probíhajícího grantového řízení.

AstraZeneca rozdělí mezi fakultní nemocnice v České republice 150 tisíc korun prostřednictvím Revenium Endowement Fund. Zároveň mezi jednotlivé odborné společnosti rozdistribuuje více než 12 000 respirátorů FFP2 a FFP3. Odborné společnosti se následně postarají o distribuci ochranných prostředků poskytovatelům zdravotní péče, kteří jich mají akutní nedostatek. Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až pět dní placeného volna na zapojení se do charitativních aktivit.

Bayer umožnil svým zaměstnancům v ČR využít až pět dní plně placeného volna na dobročinné aktivity. Její zaměstnanci šijí roušky pro potřebné a seniory, zapojují se i do finančních sbírek a nákupů pro seniory.

Berlin-Chemie Menarini darovala v uplynulých týdnech 73 nemocnicím v České republice 17 500 balení svých multivitaminových přípravků pro lékaře a zdravotní sestry v hodnotě přesahující 4,5 miliony korun.

Biogen poskytl celosvětově 10 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií. V České republice podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české nemocnice a pacientské organizace.

Boehringer Ingelheim doposud poskytla v souvislosti s covid-19 nemocničním zařízením v ČR finanční pomoc ve výši 1 milionu korun. Další žádosti o pomoc vyřizuje. Zaměstnanci společnosti mohou navíc čerpat až deset dní plně placeného volna na dobročinné aktivity spojené s následky pandemie.

GSK kromě mnoha nadnárodních aktivit podporuje prostřednictvím svého grantového řízení české pacientské organizace a nemocnice.

Janssen mimořádnými granty podporuje pacientské organizace, které se starají o skupiny pacientů, jež jsou v těchto dnech nejohroženější. Společně s ostatními divizemi společnosti Johnson and Johnson pak dodá do vybraných nemocnic produkty řady Neutrogena, které mohou být použity ke zmírnění následků častého používání dezinfekčních prostředků.

Ipsen v rámci Grants and Donation Committee již finančně podpořil žádosti několika zdravotnických zařízení v České republice. Zároveň poskytl dezinfekční prostředky svým distribučním partnerům. Zaměstnanci společnosti dobrovolně finančně přispívají na projekty spojené s covid-19 nebo se zapojili do projektu šití roušek. Společnost Ipsen také podpořila osvětový projekt Drak Koron.

Lundbeck poskytl formou daru 200 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici Na Bulovce a dalším zdravotnickým zařízením. Zaměstnanci firmy vyrábějí a distribuují roušky a zdravotnické prostředky nemocničním zařízením a seniorským domům.

MSD nabídla svým zaměstnancům využití firemních dobrovolnických dnů na aktivity spojené s bojem proti pandemii. Kromě toho se zaměstnanci společně zapojili do dobrovolnického programu volání seniorům, kteří nemohou přijímat návštěvy. A to v rámci krizového centra organizace Život 90. Experti z MSD IT Hubu jsou rovněž aktivní v rámci platformy Covid19cz, kde vytvořili např. krizový web, který se stal hlavním informačním portálem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Novo Nordisk pomáhá pacientským organizacím a věnoval ochranné pomůcky pro lékaře a nemocnice v hodnotě 750 tisíc korun. Zaměstnanci společnosti se také zapojili do celorepublikového šití roušek pro nemocnice a domovy pro seniory.

Novartis poskytne bezplatně 130 milionů dávek léčivé látky, která je v současné době testována pro léčbu covid-19. Skupina Novartis vytvořila Novartis COVID-19 Response Fund, který formou grantů rozdělí 20 milionů amerických dolarů na podporu komunit zasažených pandemií. Divize vyrábějící generická léčiva, Sandoz, se i přes nejistoty v dodavatelském řetězci zavázala zafixovat ceny antivirotik a antibiotik, která mohou být využita v léčbě Covid-19.

Pfizer udělil granty v celkové výši 1,1 milionu korun, a to zejména nemocnicím a pacientským organizacím. Tyto finance budou použity především na nákup respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Zaměstnanci společnosti dále jako dobrovolníci šijí roušky a distribuují je zdravotníkům či seniorům.

Roche v rámci grantového řízení dosud podpořila více než 30 oddělení z různých nemocnic formou nákupu ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Sanofi se zapojila do dobrovolnických aktivit v boji proti pandemii covid-19. Od šití roušek, přes dobrovolnickou práci v nemocnicích, až po zapojení do lokálních center pomoci.

Servier nabídl lékařům pomoc svých farmaceutických reprezentantů, např. formou administrativní podpory. Zároveň podpořila své zaměstnance v dobrovolnických aktivitách podle jejich vlastního uvážení na náklady společnosti [úhrada materiálu na šití roušek apod.]. Zaměstnanci se zapojují do celé řady aktivit prostřednictvím různých platforem [např. Dobro.cz]. Společnost Servier vyčlenila také prostředky na hmotnou a finanční podporu zdravotnických zařízení a pacientských organizací.

Takeda v souvislosti s podporou českých zdravotníků při zvládnutí covid-19 navýšila svůj program grantů a dotací o dalších více než 2,5 milionu korun. Z těchto prostředků je pokryt nákup ochranných pomůcek [roušek, respirátorů a ochranných obleků] zejména pro zdravotníky v první linii. Společnost Takeda také zajistila ochranné prostředky pro zaměstnance dárcovských center krevní plazmy, aby mohla být obnovena jejich činnost a nedocházelo k výpadkům odběru krevní plazmy a jejímu plynulému zpracování.

Společnost UCB darovala 100 tisíc korun Fakultní nemocnici Motol a 100 tisíc korun Fakultní nemocnici na Bulovce na pomoc při zvládání krize covid-19.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here