Dříve či později dojde na prošetření Ministerstva zdravotnictví ČR [MZd ČR], za kolik a od koho nakupovalo respirátory kvůli krizi covid-19. Je jisté, že debatu o tom, zda MZd ČR nakupovalo či nenakupovalo respirátory hospodárně, bude určovat i to, přesně jaké typy respirátorů MZd ČR nakupovalo.

Světlo do toho, co je co v oblasti respirátorů, se přitom již nyní snaží vnést Srovnávací analýza parametrů respirátorů a roušek od společnosti Porta Medica. Podle ní je třeba v této věci věnovat pozornost zejména dvěma technickým normám respirátorů. A to evropské normě EN149:2001+A1:2009, což jsou respirátory typu FFP1, FFP2 a FFP3. A čínské normě GB 19083-2010, což jsou respirátory stupně 1, 2, 3. Neméně důležité ale jsou i respirátory čínské normy GB 2626-2006, které jsou však podle analýzy určeny primárně pro průmysl.

Z analýzy vyplývá, že z hlediska účinnosti filtrace poskytují nejvyšší stupeň ochrany čínské respirátory typu GB 19083-2010 stupeň 3 a KN100 / KP100 [účinnost ≥ 99,97 %].

Respirátory dle účinnosti jejich technické normy
  • Respirátor typu GB 19083-2010 stupeň 3: Účinnost ≥ 99,97 %
  • Respirátory typu KN100 / KP100: Účinnost ≥ 99,97 %
  • Respirátory FFP3: Účinnost ≥ 99 %
  • Respirátory GB 19083-2010 stupeň 2: Účinnost ≥ 99 %
  • Respirátory GB 19083-2010 stupeň 1: Účinnost ≥ 95 %
  • Respirátory KN95 / KP95: Účinnost ≥ 95 %
  • Respirátory FFP2: Účinnost ≥ 94 %
  • Respirátory KN90 / KP90: Účinnost ≥ 90 %
  • Respirátory FFP1: Účinnost ≥ 80 %

Podle firmy do respirátorů dle čínské normy GB 2626-2006 patří především respirátory typu KN95. Dodejme, že tato norma rozlišuje mezi respirátory s filtrem typu KN a KP. Tyto filtry se od sebe liší tím, že filtr typu KN filtruje pouze neolejové částice. Filtr typu KP filtruje jak olejové, tak neolejové částice. Respirátory typu KN je tak třeba doplnit ještě další ochranou. To znamená zdravotnickou rouškou typu IIR, popřípadě ochranným štítem.

Jak se orientovat v daných normách respirátorů

Podle analýzy žádný z komerčně dostupných respirátorů neposkytuje jeho uživateli 100% ochranu. A to ani v kombinaci s dalšími ochrannými prostředky.

„Při volbě vhodného respirátoru je vždy třeba vzít v úvahu míru expozice a rizikovosti vykonávané činnosti. Dále je potřeba si uvědomit, že při porovnání jednotlivých respirátorů není důležité pouze to, v souladu s jakou normou byly vyrobeny, do jaké třídy či stupně účinnosti ochrany se řadí, ale i to, jak vysoko nad minimální požadovanou účinností filtrace se pohybují,“ uvádí analýza.

Podle ní například respirátor s 98,9% účinností bude formálně patřit mezi respirátory typu FFP2 či GB 19083-2010 stupeň 1. Fakticky však již bude v zásadě srovnatelný s respirátory typu FFP3 nebo GB 19083-2010 stupeň 2, které se svou účinností pohybují na spodní hranici daného pásma účinnosti [99 %].

Jaké respirátory se používají ve zdravotnictví

Specialisté z Porta Medica uvádějí, že pro zdravotnictví jsou vhodné zejména respirátory typu FFP2 a FFP3 a respirátory dle čínské normy GB 19083-2010. Ta je na rozdíl od již zmíněné normy GB 2626-2006 určena specificky pro zdravotnictví.

„Best practice pak představují respirátory třídy FFP3 a především respirátory splňující požadavky normy GB 19083-2010 stupeň 2 a 3, které mají filtrační účinnost nad 99 %. Respirátory podle normy GB 19083-2010 stupeň 3 poskytují dokonce vyšší úroveň ochrany než respirátory typu FFP3,” uvádí analýza.

Právě tyto respirátory jsou nejvíce vhodné pro exponované zdravotníky v první linii. To znamená ty, kteří se podílí na zdravotních výkonech, při nichž mohou vznikat kontaminované aerosoly. Jako je například endotracheální intubace, tracheostomie či odsávání z dýchacích cest.

Respirátory typu FFP2 a GB 19083-2010 stupeň 1 jsou pak vhodné pro ostatní zdravotnické pracovníky, u nichž riziko nákazy není tak vysoké. V této souvislosti analýza dodává, že při nedostatku respirátorů lze u pracovníků v non-covid zóně užít i zdravotnickou roušku.

Srovnání respirátorů dle čínských norem

Výhodou respirátorů dle čínské normy GB 19083-2010 oproti respirátorům dle čínské normy GB 2626-2006 je zejména odolnost vůči tělním tekutinám. Pokud se z důvodu nedostatku ochranných prostředků ve zdravotnictví použijí respirátory dle normy GB 2626-2006 [typ KN95], je třeba je podle analýzy používat velmi obezřetně. Obdobná obezřetnost je však nutná i při výběru a používání respirátorů podle normy EN 149+A1. Tato norma totiž upravuje jak zdravotnické, tak nezdravotnické [průmyslové] respirátory.

„V EU totiž na rozdíl od Číny neexistuje jedna univerzální norma, která by upravovala výhradně respirátory pro zdravotnické pracovníky. Respirátory dle evropské normy mají mnohdy vydechovací ventil a zdaleka ne všechny jsou odolné vůči tělním tekutinám, takže je nezbytné jejich překrytí rouškou. Proto jsou respirátory dle čínské normy GB 19083-2010 pro použití ve zdravotnictví vhodnější, než některé respirátory dle evropské normy EN 149+A1,“ uvádí analýza.

Analýza přitom znovu zdůrazňuje, že respirátory typu KN95 / KP95 dle normy GB 2626-2006 je vhodná pro nezdravotnické profese. To znamená profese, které ale přicházejí do častého a blízkého kontaktu s lidmi. Jako jsou například pokladní, policisté, hasiči apod.

Důvod je, že respirátory normy GB 2626-2006 nejsou oproti respirátorům dle normy GB 19083-2010 odolné vůči tělním tekutinám. Což však už neplatí za předpokladu, že jsou skombinovány se zdravotnickou rouškou typu IIR, popřípadě ochranným štítem.

Analýza také upřesňuje, že pro komunitní použití jsou vhodné roušky nebo respirátory nižších tříd ochrany [FFP1, KN90 / KP90]. Ty totiž díky těsnící linii při správném nasazení a používání poskytují stále vyšší úroveň ochrany než standardní zdravotnické a nezdravotnické roušky.

Respirátory vs. roušky

Analýza firmy Porta Medica se věnuje i kvalitě roušek. V této věci uveďme jen jejich základní rozlišení od respirátorů. Respirátory a zdravotnické roušky se liší především svým určeným účelem použití. Respirátory jsou primárně určeny k ochraně dýchacího ústrojí jejich uživatele před částicemi přenášenými vzduchem v jeho okolí. To jsou mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, spory, plísně, jemný prach a toxické tuhé či kapalné částice. Zdravotnické roušky oproti tomu slouží zejména jako prevence šíření částic od jejich uživatelů do okolí. Zjednodušeně řečeno, respirátory brání průniku mikroorganismů zvenku dovnitř a chrání tak primárně uživatele. Naopak zdravotnické roušky brání průniků mikroorganismů zevnitř ven a chrání tak především okolí od nakaženého nebo potenciálně nakaženého uživatele.

Od určeného účelu použití se odvíjí i design a materiálové složení roušek. Zdravotnické roušky bývají zhotoveny z materiálů, kterými snadno projdou nejmenší částice a mikroorganismy s průměrem pod 0,3 μm. Velikost koronaviru SARS-CoV-2 je udávána mezi 0,05 a 0,3 μm, nejčastěji pak mezi 0,06 a 0,14 μm [60-140 nm].

Na závěr dodejme, že co se týče respirátorů dodávaných na trh v EU, Srovnávací analýza musí u nich být řádně posouzena shoda. Respirátory, které celým procesem posouzení shody dosud úspěšně neprošly, mohou být na trh v ČR dodány pouze za předpokladu, že jim bude udělena výjimka Českou obchodní inspekcí [ČOI]. Pro udělení výjimky je nezbytné, aby byl výrobce či dodavatel schopen prokázat dostatečnou úroveň jejich bezpečnosti a účinnosti, například protokolem o technické zkoušce dle normy EN 149+A1.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here