Záchranářům, sedmi tisícům lékařům a nelékařským pracovníkům poskytovatelů zdravotnické záchranné služby [ZZS], bude za letošní březen, duben a květen vyplacena jednorázová odměna na jeden pracovní úvazek ve výši 40 tisíc korun.

Vláda vyslyšela požadavek sněmovního Výboru pro zdravotnictví, který 29. dubna požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] o zajištění peněz na odměny záchranářům v takzvaných mobilních odběrových týmech. Vláda tak 7.5. pro tyto účely schválila uvolnění finančních prostředků v objemu 1 124 495 568 korun z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Tyto peníze budou poskytnuty na odměny pracovníků 14 poskytovatelů ZZS. Tedy těch poskytovatelů, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů daných krizovými a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Provoz odběrových týmů, vybavení a zdravotnické výkony totiž nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ uvedlo MZ ČR.

Podle úřadu část peněz bude použita i na úhradu provozu mobilních odběrových týmů. Mobilní odběrové týmy vyjížděly k odběrům vzorků u pacientů, u nichž bylo indikováno podezření z nákazy novým koronavirem. Složeny byly většinou ze tří zdravotnických pracovníků. Vyčleněna na ně byla kromě personálu také vozidla, ochranné prostředky nebo speciální kontejnery na provoz vzorků.

Ministr děkuje záchranářům

První mobilní tým vznikl při pražské Nemocnici na Bulovce už 1. března, ještě před vyhlášením nouzového stavu. Pak byly postupně u všech 14 poskytovatelů ZZS vytvářeny další mobilní odběrové týmy.

„Odměna pracovníkům záchranné služby je výrazem poděkování za jimi odvedenou práci v těžkých podmínkách a ocenění jejich osobního přístupu k řešení epidemie,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Dle jeho slov si museli každý den oblékat ochranné obleky, aby v nich mohli několik hodin zajišťovat odběry vzorků, komunikovat s pacienty a pomáhat při jejich umisťování do zdravotnických zařízení či sociálních služeb.

„Večer obleky odkládali, aby si druhý den nové opět navlékli a pokračovali v této náročné práci. Práce, která vyžaduje dobrou komunikaci, adaptaci, empatii a odbornost v jednom,“ upřesnil ministr.

„Všichni zdravotničtí pracovníci byli, jsou a budou při řešení těchto krizových situací našimi hrdiny a já jim za jejich práci nesmírně děkuji,“ dodal.

Záchranáři fungovali od začátku krize covid-19

Poskytovatelé ZZS však neprospívali pouze zajišťováním mobilních odběrových týmů. Současně s tím zajišťovala všechna zdravotnická operační střediska poskytovatelů ZZS v nonstop režimu komunikaci s veřejností. Zodpovídala dotazy na lince 155 do doby zprovoznění společné informační linky 1212, která jim po zavedení částečně ulehčila. A to vše podle MZ ČR nad rámec své vlastní činnosti, kterou zabezpečují podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ocenil i ty, kteří do výkonu práce nemuseli, a přesto v první linii nechyběli.

„I záchranáři mají své blízké, o které mají strach. Jsou mezi nimi i matky samoživitelky, které se starají o nedospělé děti či záchranáři v důchodovém věku. I oni odmítli zůstat v bezpečí domova a pokračovali obětavě ve službách při zvýšených bezpečnostních opatřeních a sníženého komfortu při práci. Za to jim patří obdiv a uznání,“ řekl.

Dodal, že plnění mimořádných úkolů v souvislosti s výskytem covid-19 na území České republiky bude pokračovat i po skončení krizového stavu. A to do doby, než bude epidemie natolik pod kontrolou. Než budou odvolána všechna mimořádná opatření nařízená MZ ČR.

Odměnit všechny zdravotníky, kteří pracovali s nakaženými, má podle MZ ČR umožnit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Do Sněmovny má jít v týdnu od 25. května ve stavu legislativní nouze.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here