Vláda schválila [11.5.] novelu zákona o návykových látkách. Ta umožní udělování licencí pro pěstování léčebného konopí více pěstitelům. Povolí jim i vývoz konopí, aby ho v případě přebytku nemuseli pěstitelé ničit. Informaci potvrdil po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v lékárnách vydáno podle dat Státní agentury pro léčebné konopí, kterou zřizuje Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL], více než 11,5 kilogramu léčebného konopí. Loni to bylo necelých 18 kilogramů za celý rok. Pro pacienty je dostupné také konopí z dovozu, které ale statistiky nezahrnují. V prvních třech měsících letošního roku u nás lékaři léčebné konopí předepsali 750 až 800 pacientům každý měsíc.

Pěstování léčebného konopí teď a potom

Nově schválená novela zákona mění způsob povolování pěstování léčebného konopí v Česku. V současné době vypisuje SÚKL veřejnou zakázku na jediného dodavatele, od kterého pak předem objednaný objem konopí vykoupí. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] již dříve v podkladech k novele uvedlo, že nynější systém pěstování a výkupu kvůli podmínkám výběrového řízení není pružný a neumožňuje zajistit nejlevnější cenu a distributoři přebytky nemohou vyvážet a musí je zničit.

V Česku by mělo být více pěstitelů léčebného konopí

Nově bude proto udělovat licence pro pěstování konopí více dodavatelům. Jejich počet podle ministerstva nebude již omezen.

„Pokud splní podmínky, mohou pěstovat konopí, prodávat ho distributorům dodávajících do lékáren nebo i vyvážet,” vysvětlil ministr Adam Vojtěch.

Podmínka je, že firmy musejí mít certifikát správné výrobní praxe výrobců léčivých látek od SÚKL. Dále povolení k zacházení s návykovými látkami od Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] a licenci k pěstování od SÚKL.

„Tento trojí systém kontroly má zajistit, aby v rámci pěstování nedocházelo k úniku látky konopí na nelegální trh a současně, aby byla zachována zdravotní bezpečnost finálního produktu,” uvedlo již dříve ministerstvo.

Vyrobené léčivo bude možné vyvážet i do ciziny. Díky novému odbytu by se mohla zvýšit výroba a konkurence na trhu a cena by mohla klesat, očekávají autoři novely.

Snaha o úspory za léčebné konopí

Podle Adama Vojtěcha by konkurence pěstitelů měla snížit náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění i pro pacienty. Od letošního roku je léčba konopím hrazena z 90 procent z veřejného zdravotního pojištění. Důvod je, aby doplatek za cenu léčebného konopí nebyl pro některé pacienty zatěžující. Léčebné konopí se užívá například u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisují ho pouze vybraní lékaři.

Pro koho je a pro koho není léčebné konopí

Zdravotní pojišťovny uhradí pacientovi měsíčně nejvýše 30 gramů, a to až 90 procent z prodejní ceny. Dle odhadů z loňského roku by to veřejné zdravotní pojištění mělo stát zhruba 450 milionů korun.

MZ ČR v minulosti odmítlo návrhy, aby bylo léčebné konopí hrazeno stoprocentně. Naopak desetiprocentní spoluúčast pacientů má sloužit jako pojistka proti nadměrnému užívání léčebného konopí a jeho únik na černý trh.

e-Recepty s modrým pruhem

Změna zákona podle ministra zdravotnictví také dokončí elektronizaci předepisování léků. Zákon nově zavede elektronické recepty s takzvaně modrým pruhem, na které se předepisují opiáty. Recepty s modrým pruhem byly totiž ty poslední, které se předepisovaly na papíru. Jde například o recepty na léky s návykovými látkami morfin a fentanyl. Dodejme, že systém e-receptů byl spuštěn v roce 2018. Každý měsíc je jich vydáno mezi pěti až 6,5 miliony.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here