Evropská komise [EK] podpoří v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva [IMI] osm výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků proti šíření nemoci covid-19. Z programu Horizont 2020 na ně uvolní 72 milionů eur [cca 1,97 mld. Kč].

Z osmi projektů financovaných v rámci výzvy IMI se jich nyní pět zaměří na diagnostiku a tři na léčbu. V rámci projektů v oblasti diagnostiky by měly vzniknout testy, které bude možné používat kdekoli, tedy například v lékařské ordinaci nebo u pacienta doma, a které dokáží poskytnout rychlé výsledky do 14 až 40 minut. Ostatní projekty se soustředí na vývoj léčebných postupů nemoci covid-19, ale i na případné budoucí nákazy.

Celkem se na projektech podílí 94 organizací, včetně vysokých škol, výzkumných organizací, podniků a veřejných organizací. Výrazné je také zapojení malých a středních podniků, jejichž podíl je více než 20% a účast na dotaci 17%. Iniciativa pro inovativní léčiva vypsala výzvu na předkládání žádostí o podporu letos v březnu.

Iniciativa pro inovativní léčiva otevřela výzvu na Covid-19

Celkem půjde do projektů 3,2 mld. Kč

Aby bylo možné financovat více kvalitních návrhů zvýšila EK alokaci výzvy ze 45 milionů eur [cca 1,2 mld. Kč] na již zmíněných 72 milionů eur. Peníze budou hrazeny z evropského programu Horizont 2020. Komise počítá, že dalších 45 milionů eur do podpořených projektů formou spoluúčasti vloží farmaceutický průmysl, partneři IMI a organizace zapojené do projektu. Celková suma, která půjde na vývoj a výzkum léčebných a diagnostických prostředků tak dosáhne 117 milionů eur [cca 3,2 mld. Kč].

Díky finančním prostředkům z programu Horizont 2020 a od našich partnerů z farmaceutického odvětví i dalších se urychlí vývoj diagnostických a léčebných postupů proti koronaviru. To jsou klíčové nástroje, které k řešení této globální krize potřebujeme,” uvedla eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová.

Zároveň zdůraznila nutnost spojit odborné znalosti a zdroje veřejného i soukromého sektoru. To proto, aby Evropa překonala současnou pandemii covid-19 a připravila se i na případné další nákazy. I k tomu slouží Iniciativa pro inovativní léčiva. Což je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které uzavřely Evropská komise a farmaceutický průmysl zastoupený Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací [EFPIA]. Cílem IMI je urychlovat vývoj inovativních léčiv. A také zlepšovat přístup pacientů ke zdravotní péči v oblastech, kde se této péče nedostává v odpovídající míře.

38,4 miliardy korun na boj s pandemií

Osm aktuálně vybraných projektů tvoří součást společné evropské reakce na koronavirovou pandemii. Společnou evropskou reakci EK koordinuje již od počátku krize covid-19. Její součástí byla i dárcovská akce v rámci globální reakce na koronavirus, která se uskutečnila 4. května. V ní EK vybrala celkem 1,4 miliardy eur [cca 38,4 mld. Kč].

Z toho jednu miliardu eur [cca 27,4 mld. Kč] EK poskytne prostřednictvím programu Horizont 2020 na vývoj vakcín proti nemoci covid-19, nacházení nových způsobů léčby a diagnostických nástrojů s cílem zabránit šíření koronaviru.

Evropa i Česko se pustily do vakcíny proti covid-19

Od ledna 2020 kromě toho EK z programu Horizont 2020 mobilizovala již celkem 352 milionů eur [cca 9,6 mld. Kč]. Tato částka zahrnuje mimo jiné 48,2 milionu eur [cca 1,3 mld. Kč] věnovaných na 18 výzkumných projektů, které se začaly zabývat otázkami připravenosti a reakce na šíření nákazy, rychlých diagnostických vyšetření u pacienta, nových způsobů léčby a nových očkovacích látek.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here