Pandemie covid-19 ukázala na nutnost změny využívání zdravotnických informací v systémech zdravotní péče. A to kvůli předcházení rizik i možnosti rychleji reagovat na nenadálé situace. Podmínkou k tomu ale je komplexní digitalizace. Alespoň to vyplývá z aktuální studie poradenské a auditorské společnosti EY.

Reakce na šíření nákazy covid-19 ukázala, že údaje o zdravotní péči mají násobně vyšší přínos. Pokud je ale lze propojit, slučovat a sdílet. Podle studie Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem jsou zdravotnické údaje ve většině případů nedostupné, případně roztroušené napříč různými systémy i organizacemi, což znemožňuje jejich účinnou integraci a analýzu. Jinak řečeno snižuje význam zdravotnických informací z hlediska jejich využití.

„Ačkoliv jsou si zainteresované subjekty potenciálu shromažďováním a využíváním zdravotnických informací vědomy již dlouhou dobu, nebyly dosud nuceny k přistoupení k provedení změn,“ uvádí studie.

Odstranit tento nedostatek se podle studie podaří pouze za předpokladu, že zpracovatelé upustí od snahy tato data plně vlastnit a monetizovat. A zároveň podpoří jejich širší využití.

Je nutná změna systému

Ze studie dále vyplývá, že mají-li zdravotní systémy do budoucna předvídat a včas reagovat na případné budoucí krize, musejí se více posunout k takzvané personalizované zdravotní péči. To se týká jak informací o zdraví lidí a pacientů, tak obchodních modelů.

Transformace odvětví jako celku by pomohla při potlačování případných epidemií infekčních onemocnění. A pomohla by i při léčbě stávajících chronických nemocí. Od cukrovky a srdečních chorob až po rakovinu a Alzheimerovu chorobu,“ uvádí vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy EY Vladislav Severa.

Dodává, že pokud organizace ve zdravotnictví využíjí nynějšího stavu k tomu, aby zefektivnily nakládání s údaji o zdravotní péči, jakož i vlastní obchodní modely, mohou se vyšvihnout na špici oboru. I se stát příkladem pro ostatní.

Pět trendů ve zdravotnických informacích

1: Moderní senzory za přispění technologií 5G a umělé inteligence povedou ke vzniku zcela nového ekosystému zdravotní péče. Všudypřítomné senzory budou prostřednictvím širokopásmových sítí odesílat nepřetržitá data, o jejichž analýzu v reálném čase se postará umělá inteligence [AI].

5G aukce v ČR se vleče, ale ČR a USA již na 5G spolupracují

2: Předpoklad dalšího rozvoje personalizované zdravotní péče spočívá ve správném využívání dostupných dat k pochopení lidského chování a [odpovědné] snaze jej ovlivňovat. Cesta k optimálním výsledkům spočívá v přístupu a správnému využívání potenciálu velkých objemů dat. Jakož i prvků umělé inteligence při vyhodnocování zpětné vazby.

3: Vzhledem k faktu, že bez propojení jednotlivých systémů se efektivní poskytování zdravotní péče neobejde, je spolehlivá ochrana před kybernetickými útoky nutností. Bez ní není možné data mezi zúčastněnými stranami sdílet, ani následně analyzovat pomocí AI.

4: Zapojení pacientů i ostatních zainteresovaných stran vyžaduje existenci důvěryhodného zpravodajského systému.

5: Finanční udržitelnost zdravotních systémů spočívá i v přehodnocení stávajících modelů financování zdravotní péče. A to i proto, že po odeznění pandemie covid-19 lze předpokládat nižší dostupnost kapitálu. Podstatná otázka se tak pro mnoho subjektů ani v následném období nezmění. Otázka přitom zní, jaký nejúčinnější obchodní model zvolit a jak získat data, která jim umožní v daném odvětví uspět.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here