Lidé v ČR se v nejbližších dnech dočkají dalšího zmírnění zákazů. Od 22. června se navýší počty účastníků na akcích, otevřou se dětské koutky v centrech, počty účastníků nebudou limitovány v ZOO, na koupalištích a k běžnému režimu se vrátí i lázně. Roušky lidé plně odloží 1. července. Tedy až na některé výjimky.

Nejbližším termínem dalšího rozvolnění preventivních opatření je čtvrtek 19. června. Zítra tak budou moci například uchazeči o studium na vysoké škole sedět při přijímací zkoušce ve vzdálenosti kratší dvou metrů. To ale jen za podmínky zakrytých úst a nosu.

Za čtyři dny se otevřou brány zoologických zahrad, hradů, zámků, galerií, výstavních síní a obdobných zařízení, aniž by musely hlídat maximální počty přítomných účastníků. To samé platí nově i pro veřejná koupaliště. Ve stejný čas se po třech měsících otevřou ve velkých obchodních centrech dětské a hlídací koutky.

Pondělní rozvolnění by snad mělo pomoci k návratu do běžného provozu i lázeňským a rehabilitačním zařízením. Přestává totiž platit účast nejvýše 10 osob na léčebných procedurách a restrikce týkající se společného stravování lázeňských hostů.

Sektory podle Rastislava Maďara

V pondělí 22. června se navýší povolený počet účastníků na hromadných akcí v jednu chvíli z dosavadních 500 na jeden tisíc osob na jeden takzvaný sektor. Těchto sektorů může pořadatel od 22.6. zřídit až pět, přičemž každý z nich s maximálně jedním tisícem účastníků. V praxi to znamená, že se jedné akce v jeden moment může účastnit až pět tisíc osob. Ovšem rozdělených do pěti prostorů.

„Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět,“ vysvětluje vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] Rastislav Maďar.

Podle něj musí být tyto sektory odděleny funkčně, například oplocením, stavebně či „nějak podobně“. Na akci dle jeho slov nesmí především docházet k míchání osob z jednotlivých sektorů. Každý sektor proto musí mít i vlastní zázemí jako jsou toalety, stánky s občerstvením, musí mít zřízený vlastní vchod a východ.

„Ideálně také vlastní parkoviště nebo vlastní zastávku MHD,“ upřesňuje svou představu Rastislav Maďar.

Podmínky zřízení sektorů pro konání akcí, jako jsou hudební festivaly, veletrhy se podle něj v nejbližších měsících nezmění. Pokud to epidemiologická situace v Česku dovolí, dá se ale od letošního září počítat s navýšením povoleného počtu sektorů z pěti na deset.

Dále je nutné upozornit, že od 22. června se zatím nic nezmění pro sportovní stadiony, i nadále platí maximální obsazenost z jedné čtvrtiny. Podle nařízení MZ ČR smí být i nadále obsazena pouze každá druhá řada a každé druhé sedadlo.

Roušky skončí, ale ne všude

Od 1. července si budou moci lidé v Česku odložit své roušky nejenom ve venkovních, ale nově i ve vnitřních prostorech, dokonce i v MHD. Výjimkou pro celou zemi ale budou zaměstnanci služeb se zaměřením na péči o tělo. Jako jsou kosmetičky, kadeřníci, manikéři, pedikéři a další, kde je kontakt s osobou bližší než 1,5 metru. Ochranu úst a nosu budu muset dále používat také zaměstnanci zařízení stravovacích služeb.

„Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covidu-19,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO].

Povinnost nosit roušky tak podle něj zůstane výhradně v lokálních ohniscích nákazy.

V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné nošení roušky přes nos a ústa například při jízdě v taxislužbě. Dále pak na vnitřních hromadných akcích, venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiné osoby, v prostorech kin, v divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcí. A také v prostorech zdravotních a sociálních zařízení.

„V regionech s nulovými či jednotkovými přírůstky tato povinnost neplatí. Je třeba přejít k individuální odpovědnosti každého z nás,“ upřesňuje ministr.

Podle ministra by za současné situace povinnost nošení roušek ale platila i po 1.7. pro Prahu a okres Karviná. Záležet bude na vývoji v následujících týdnech. Ministr pro přehlednost situace plánuje vytvořit národní mapu regionů. Něco jako evropský semafor, který barevně rozlišuje země podle míry rizika nákazy infekce.

„Není již nutné omezovat celou Českou republiku. V Praze ale máme 15 až 20 nových případů denně. Praha je typický příklad komunitního šíření infekce. V každé pražské části se vyskytují nové případy, je to velmi roztříštěno. Proto nosit roušky v MHD tady považujeme za velmi účinné v prevenci šíření infekce,“ upozorňuje.

V Česku jsou tři lokální ohniska nákazy

Rizikové oblasti zvýšeného výskytu nákazy novým koronavirem jsou v Česku momentálně tři. Jde o Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a hlavní město Prahu. Konkrétně v Praze je několik nakupení případů nákaz nemocí covid-19, které mají potenciál se dále rozšířit. A to i do jiných krajů. Například na stavbách v Praze 4 se koronavirem nakazilo doposud 56 osob a jedna ze staveb byla zdrojem šíření nákazy do dalších i vzdálenějších regionů.

„Na té stavbě působí 41 různých firem, které mají zaměstnance z několika částí České republiky,“ vysvětluje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Dalším pražským ohniskem byl podle ní hokejový klub v Letňanech, kde bylo potvrzeno k 12.6. celkem 21 nakažených. Z nichž bylo 15 účastníků zápasu, dále šest jejich kontaktů [3x v rodině, 1x na tréninku a 2x na oslavě narozenin].

Problém dle Jarmily Rážové bývá, že pacienti, i když pociťují příznaky nemoci [především respirační potíže], nevyhledají lékařskou pomoc či nekontaktují hygienickou stanici.

„Účastníci oslavy i hokejového zápasu uvedli, že měli příznaky nemoci již na zmíněných akcích,“ říká s tím, že pokud se člověk cítí nemocný, neměl by žádné akce navštěvovat.

Nákazou sužované Karvinsko a Důl Darkov

Dalším významným ohniskem nákazy koronavirem je dlouhodobě Karviná a Důl Darkov. Tam se infekce v posledních dnech potvrdila především u samoplátců. To jsou většinou pendleři z Polska. Podle zpráv od hygieniků jsou v regionu ale i další místa s nákazou. Patří k nim Třinecké železárny a.s., ZŠ, MŠ, Věznice Karviná či Nemocnice s Poliklinikou Havířov.

Covid-19 se šíří mimo Důl Darkov, zařízení ruší návštěvy

Nedobrá je situace v polském příhraničí. Údaje z včerejšího dne [17.6.] potvrzují, že Slezské vojvodství má nejvyšší incidenci nových případů z celého Polska. Až třetina všech potvrzených případů z celého Polska připadá právě na Slezsko, což je určité nebezpečí i pro sousedící Moravskoslezský kraj.

MZ ČR dovolí i konzumaci potravin

Na závěr dodejme, že zmírnění zákazů se od 1. 7. dotkne i provozu stravovacích zařízení, které budou moci pokrmy prodávat i po 23 hodině do 6 hodiny ranní. Stejně tak Ministerstvo zdravotnictví ČR nově dovolí konzumovat potraviny v prostorách divadel, kin, tedy i v jejich hledištích, s výjimkou lokalit s vyšším výskytem nákazy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here