Dětské krizové centrum v Praze pomáhá dětem již 28 let

0
437

Dětské krizové centrum [DKC], které u nás funguje už od roku 1992, pomáhá ohroženým a týraným dětem, jejich kamarádům i jejich rodinám a blízkým. Od svého vzniku přijalo do péče více než 6 600 dětí a telefonicky zajistilo na 65 tisíc telefonních kontaktů.

Na dětské krizové centrum se mohou obrátit děti a dospívající mládež z celé České republiky bez ohledu na to, jestli jde o potíže ve škole, doma nebo kdekoli jinde. V DKC pomáhají odborníci dětem i dospívající mládeži řešit časté hádky rodičů, šikanu ve škole i venku mezi kamarády, samotu dětí, potíže s alkoholem a drogami v rodině, ale bohužel i fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání a vydírání na internetu. Důležité je vědět, že služba pomoci je zcela bezplatná, tedy zadarmo.

Zavolat nebo osobně přijít do DKC může dítě či dospívající sám, v doprovodu rodiče nebo jiného příbuzného, ale i s kamarádem nebo kýmkoli jiným. Při prvním setkání v centru může dítě sdělit pracovníkům své osobní údaje, ale není to podmínka. Zůstat může v anonymitě, jen si zvolí, jak ho mají v DKC oslovovat. V případě telefonního hovoru je veškerá konverzace zcela anonymní a telefonní číslo volajícího zůstává skryté i na displeji na druhé straně hovoru.

Dětské krizové centrum: Jak požádat o pomoc

Zájemci o pomoc mohou kdykoli zavolat na Linku důvěry na telefonním čísle 241 484 149 nebo 777 715 215, ale i na skype, online chat nebo email problem@ditekrize.cz. Co se týče řešení potíží na internetu, zřídilo DKC speciální telefonní linku 778 510 510 právě pro rizika kyberprostoru.

„Na tomto čísle můžeš řešit cokoliv, co jsi prožil, prožila v kyberprostoru jako nepříjemné, znejišťující, ohrožující. I toto číslo je ti k dispozici nepřetržitě,“ uvádí na svých webových stránkách DKC.

Po zavolání na linku dětského krizového centra se volající nemusí představovat, linka je zcela anonymní. V případě, že je linka obsazená, je potřeba zavolat později a zkoušet to znova a znova. Protože je telefonní hovor anonymní, nevidí ani pracovník DKC číslo volajícího. Dále je třeba upozornit, že se hovory nikdy nenahrávají ani nikde nemonitorují. Telefonní hovor je zpoplatněn stejnou částkou jako ostatní hovory podle aktuálního tarifu, který má volající nastavený.

Děti se na DKC obracejí s jakoukoli potíží

DKC nabízí pomoc hlavně týraným dětem, zneužívaným, zanedbávaným dětem i jinak ohroženým dětem. Například v případě násilí mezi rodiči, konflikty rodičů, při častých hádkách rodičů, jejich závislosti na alkoholu, drogách, lécích. Nebo v případě, že v rodině někdo vážně onemocní, přijde o práci. DKC ale pomáhá i dětem, které se staly svědky nebo oběti trestného násilného činu, byly přepadeny nebo i účastníky autonehody. Na DKC se obracejí také děti, které mají potíže ve škole, rodině, v partě a kdekoli jinde.

Na krizi covid doplatily týrané děti. Vzrostl jejich počet

Legislativní úprava služeb v DKC

Dětské krizové centrum poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů [krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, telefonní krizová pomoc – Linka důvěry), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů [výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami] a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále DKC poskytuje obětem trestných činů odbornou pomoc dle zákona č. 45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů.

S dětmi v DKC pracují většinou psychologové a sociální pracovníci se věnují spíše rodičům. Zařízení může kontaktovat i samo dítě či dospívající, přijít může ale i s rodiči nebo s jakoukoliv osobou, která je mu blízká.

S čím v DKC pomáhají?

 • Fyzické nebo psychické týrání, sexuální zneužívání, znásilnění,
 • sebepoškozování, strach, kyberšikana,
 • někdo požaduje na internetu zaslání intimních fotografií,
 • vydírání, ponižování,
 • poruchy s příjmem potravy,
 • potíže s alkoholem, drogami,
 • potíže s rodiči, hádky, rozvod rodičů,
 • vážná nemoc v rodině,
 • smrt rodiče, prarodiče, kamaráda
 • zveřejnění intimních fotek na internetu, shlédnutí nepříjemného videa,
 • svědectví nebo oběť trestného činu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here