První pomoc do škol na Vysočině pokračuje i letos

0
208
prvni_pomoc_do_skol

Žáci a studenti základních a středních škol na Vysočině budou po prázdninách pokračovat v projektu První pomoc do škol. V něm si nacvičují pravidla poskytnutí první pomoci. Náklady na projekt, který trvá již 17 let, hradí Kraj Vysočina.

V projektu První pomoc do škol bude Kraj Vysočina pokračovat i v letošním školním roce. Pravidla poskytnutí první pomoci si v něm nacvičují čtrnáctiletí a sedmnáctiletí žáci, kteří studují v kraji. První pomoc si cvičí v několika teoretických i praktických hodinách.

„Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude muset poskytnout nezbytnou pomoc pro záchranu lidského života. Ve chvílích, kdy jde o vteřiny, je nutné umět rychle, ale zároveň účinně zasáhnout,” tvrdí náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Za uplynulých šestnáct ročníků projektu První pomoc do škol bylo na Vysočině proškoleno už 127,5 tisíce žáků. Na výchovu dětí v první pomoci byly v roce 2020 v krajském rozpočtu vyčleněny dva milióny korun, vyúčtována byla zatím zhruba polovina této částky. Dva miliony korun kraj garantoval i na školní rok 2020/2021.

Jak se učí žáci první pomoci

Zatímco žáci v sedmých ročnících základních škol se v projektu učí komunikovat s dispečinkem, používat materiál v lékárniče a nacvičují první pomoc při poranění teplem nebo chladem, jejich starší kamarádi ve druhých ročnících středních škol už se učí postupy správného chování při účasti u dopravních nehod. Dále se učí i postupy při neštěstích, jako jsou požáry, evakuace a povodně. Nebo projdou školením práce s defibrilátorem.

První pomoc? Největší chyba je nedělat nic!

Pro děti na základce je připraveno celkem sedm hodin teoretické výuky, při které se blíže seznámí s integrovaným záchranným systémem. Zdravotníci jim také prakticky předvedou nácvik jednoduchých účinných zásahů při poskytování první pomoci. Studenti druhých ročníků středních škol už absolvují tři hodiny praktické i teoretické náročnější přípravy.

Projektu První pomoci se účastní 195 škol

Do minulého ročníku se přihlásilo celkem 195 škol z Kraje Vysočina. Kvůli pandemii koronaviru a mimořádných preventivních opatření ale stihlo naplánovaný kurz dokončit pouze 123 z nich, tedy zhruba 73 procent žáků.

V loňském ročníku prošlo výukou celkem 6 558 žáků. V průměru jich však bývá lektorováno zhruba devět tisíc. Výuku první pomoci měli ve své režii odborně vyškolení lektoři Českého červeného kříže a také studenti a pedagogové vyšších odborných zdravotnických škol v Kraji Vysočina. Závěrečný tříhodinový vyučovací blok pravidelně zajišťují záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina s výjezdovým vozidlem. Ty doplňuje také profesionální pracovník z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, který informuje o fungování integrovaného záchranného systému.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here