Popáleniny jsou nesmírně bolestivým úrazem, často vyžadujícím dlouhou a komplikovanou léčbu s trvalými následky a nezřídka i s hlubokými jizvami na těle a na duši. To, že riziko popálenin zejména u dětí nelze podceňovat, ukazují statistiky České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP].

Jen loni ČPZP vynaložila na léčbu popálenin u svých klientů více než 39 milionů korun. Celkem se pak s popáleninami u této pojišťovny léčilo 5 465 pojištěnců. Mladších 18 let bylo 1 409 z nich.

„Dítětem s nejvyššími náklady na léčbu byl v uplynulých pěti letech šestiletý chlapec s popáleninami postihujícími přes 50 procent povrchu těla. Za jeho léčbu jsme během let 2017 a 2018 uhradili celkem přes dva miliony korun,“ říká mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Úrazy popálením se stávají často v domácnostech, kde při nepozornosti může snadno dojít k opaření horkou tekutinou, fritovacím olejem, spálení o rozžhavená kamna. Jsou tu ale i další nástrahy a těmi jsou léky. Podle Toxikologického informačního centra [TIC] je až 38 procent všech otrav dětí způsobeno léky. Léky a chemické látky [platí i pro dezinfekce] je třeba proto vždy uklidit na nepřístupné místo a uzamknout.

Covid zvyšuje riziko popálenin

Záchranáři v Praze v březnu upozornili na důležitou skutečnost. Při první vlně koronaviru, kdy rodiny s dětmi zůstaly doma, jim meziročně vzrostl počet popálenin u dětí až o 70 procent.

Osobně jsem krátce po sobě zasahoval u tří případů popálenin, ve kterých hrály roli sporák, vroucí voda nebo olej a popálené dítě. Něco podobného nepamatuji,“ popisuje autentickou zkušenost z terénu Martin Siegl ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Oproti průměrným deseti případům v minulých měsících letos v březnu ošetřili zdravotníci záchranné služby celkem 17 malých pacientů s tímto typem zranění.

Záchranáři zaznamenali 70% nárůst popálenin u dětí

Léčba je dlouhá a drahá

Podle Elenky Mazurové je v případě rizika popálení hlídat zejména nejmenší dětí ve věku od jednoho do tří let. U nich se popáleniny vyskytují nejčastěji. Skutečnost, že popálení patří k vážným úrazům u dětí dokládá i dopis matky těžce popáleného dítěte. Jeho léčbu v nemocnici, léčebnými pobyty v lázních i další následnou léčbu ČPZP hradila.

„Když už člověk tento úraz přežije, čeká ho náročná, dlouhodobá a nákladná léčba. A i když utrpení nelze přirovnat k žádným finančním nákladům, je fakt, že bez potřebných financí by se léčba nemohla uskutečnit,“ napsala v dopise.

Mluvčí pojišťovny dodává, že chránit bychom měli sebe, a především dávat pozor na děti. Nenechávat je bez dozoru všude tam, kde hrozí úrazy nejen popálením.

Nejenom děti, ale i dospělí

Pozor na riziko popálenin by si měli dávat také dospělí. Praxe totiž ukazuje, že lidé se mohou vážně popálit i v zaměstnání. Například při úrazu elektrickým proudem či od hořícího oblečení. Avšak nejenom v práci. Lidé často přijdou k úrazu a popáleninám během silvestrovských oslav neopatrným zacházením s petardami a další zábavní pyrotechnikou. Dopady popálenin z jakékoli příčiny na zdraví jsou vždy fatální.

„Nejnákladnější péče u dospělého pacienta se týkala ženy ve věku 24 let. Ta utrpěla popáleniny 2. a 3. stupně na více částech těla. Její léčba v letech 2015 a 2016 vyšla na zhruba 3,5 milionu korun,“ doplnila údaje ze statistik Mazurová.

Dodejme, že letos vyšel Mezinárodní den boje proti popáleninám na čtvrtek 8. října. Jeho smyslem je připomenout důležitost prevence proti popáleninám a jiným úrazům.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here