Opatření proti šíření epidemie covidu se od středy 21.10. zpřísňují. Zavádí se povinnost nošení roušek venku a v automobilech. Nemocnice musí hlásit příjem covid pozitivních pacientů do jedné hodiny od přijetí a zařízení sociální péče vyhradí prostory a personál pro klienty s covidem.

Na rychlé šíření epidemie covidu v zemi reaguje Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] zostřením některých z již přijatých opatření. Od dnešní půlnoci se zavádí povinnost nosit roušku i venku v zastavěných aglomeracích a v situacích, kdy nemohou lidé dodržet sociální odstup v minimální vzdálenosti dvou metrů.

„Ve všech zastavěných prostorách jsou nyní povinné roušky v případě setkání alespoň dvou osob, které nepatří do jedné rodiny a vzdálenost je tam menší než dva metry,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula [za ANO].

V prostorách mimo zastavěné oblasti, tedy obce a města, roušky nadále povinné nejsou. Rozšíření povinnosti zakrytí úst a nosu nově i na venkovní prostředí ministr zdůvodnil komunitně se šířící nákazou. Argumentoval, že v chladnějším počasí narůstá význam nošení roušek. Od zítřka 21.10. musí mít zakrytá ústa a nos nově členové posádky v autě, pokud nejsou z jedné rodiny nebo domácnosti.

Hlášení infekce covid-19 do 60 minut

Nová opatření se dotýkají i zdravotnických lůžkových zařízení. Ta musejí nově hlásit příjem covid pozitivního pacienta do systému koordinace péče nejpozději do jedné hodiny od jeho hospitalizace. Doposud šlo o limit do 24 hodin.

„Opatření je nutné k operativnímu řízení kapacit zdravotnického systému prakticky v online režimu,“ vysvětlil ministr.

Od pondělí 19.10. v Česku začal nově fungovat také Národní dispečink lůžkových kapacit, který má sledovat kapacitu všech nemocničních lůžek. Tedy nejenom těch v intenzivní péči. Ministr dále oznámil revizi a navýšení rezervních zásob přístrojů, jako jsou plicní ventilátory a oxygenátory [koncentrátory kyslíku, pozn. red.] a zdravotnických lůžek.

„V poslední době se ukazuje, že kyslíkem jsme schopni výrazně zlepšit zdravotní stav pacienta než při klasické umělé plicní ventilaci,“ uvedl v této souvislosti.

Novinka: V těchto měsících mohou studenti zdravotních škol vykonávat své praxe, to kvůli jejich využití ve zdravotnických a sociálních službách. Půjde o započitatelnou praxi.

Česko mobilizuje lůžkové kapacity pro následující týdny

Epidemie covidu a sociální služby

Šíření infekce SARS-CoV-2 v domovech pro seniory a v zařízeních sociálních služeb má od zítřka zmírnit povinnost oddělení covid pacientů do vyhrazených prostor. Starat by se o ně měl určený personál, s ostatními zaměstnanci by se měl setkávat jen minimálně.

„Všechna opatření jsou nezbytná a ta poslední vycházejí z toho, že se situace v zařízeních zhoršuje, jde o šíření nemoci mezi seniory, proto jsou ta opatření cílená,“ řekl Prymula.

V domovech pro seniory se nákaza potvrdila u více než dvou tisíců osob, celkem ve 115 zařízeních po celé zemi [data k 16. 10. 2020, pozn. red.].

Shrnutí: Kde a kdy si roušku nasadit

Roušku si v Česku musí lidé nasadit ve všech vnitřních prostorách s výjimkou svých domovů. V prostředcích veřejné dopravy, jejich čekárnách, přístřešcích a na nástupištích. Dále v soukromých vozidlech s výjimkou cestujících z jedné domácnosti, v zastavěných částech, tedy ve městech a obcích, kde si lidé nemohou zajistit minimálně dvoumetrové rozestupy. Opět s výjimkou členů jedné domácnosti.

Naopak z povinnosti nošení roušek ve výše jmenovaných místech mají výjimku i nadále děti do dvou let věku, děti a pedagogičtí pracovníci v mateřských školách a dětských skupinách, žáci a pedagogové 1. stupně ZŠ.

Dále děti, žáci a studenti na internátech, v domovech mládeže, v ústavních zařízeních, osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu. Také pacienti v lůžkových zařízeních, když jim to jejich stav nedovoluje. Osvobozeni jsou zdravotníci po dobu nezbytně nutnou, kdy poskytují zdravotní službu.

Roušku nemusí mít řidiči ve veřejné dopravě, pokud nejsou v kontaktu s cestujícími. Soudci a účastníci soudního řízení, moderátoři, redaktoři, herci při výkonu své profese. A všechny osoby v době, kdy konzumují potraviny a nápoje – ovšem pouze po dobu nezbytně nutnou.

O rouškách se nepochybuje

Ochranu nosu a úst doporučují dle ministerstva významné odborné organizace. Světová zdravotnická organizace [WHO], Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí [ECDC] a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických [CDC].

„Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější. V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu,“ píše ve svém nařízení o nošení roušek MZ ČR.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here