Někdejší prezident České lékárnické komory [ČLnK] a zastupitel za Prahu 13 Lubomír Chudoba je nový politický náměstek na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR]. V minulém týdnu ho do funkce jmenoval ministr Roman Prymula.

Potvrdily se tak informace redakce ZdraveZpravy.cz, jež vyvracely zprávu, že funkce se po Filipu Vrubelovi, který rezignoval těsně po jmenování Romana Prymuly ministrem, ujme vedoucí Oddělení léčiv a zdravotnických prostředků MZ ČR Daniela Rahmaniová.

Lubomír Chudoba [1963] je český lékárník a politik. V letech 2002 až 2007 a 2011 až 2019 byl prezidentem České lékárnické komory. V letech 1998 až 2002 a opět 2010 až 2014 působil jako zastupitel městské části Praha 13 a bývalý člen ČSSD.

Nový náměstek MZ ČR vystudoval obor klinická farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Promoval v roce 1987. O rok později složil rigorózní zkoušku a získal titul PharmDr. V roce 1990 složil atestaci lékárenství I. stupně.

Lubomír Chudoba a jeho kariéra

Lubomír Chudoba začínal pracovat jako interní aspirant na odboru farmakologie a toxikologie léčiv ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Působil v Lékárenské službě hlavního města Prahy jako lékárník asistent a vedoucí lékárník. V letech 1994 až 2008 byl odborným zástupcem a provozovatelem pražských lékáren ve Spálené a Lodžské ulici. Lékárnu ve Spálené jeho rodina provozuje dodnes.

Funkci viceprezidenta České lékárnické komory zastával od roku 1999 až 2002. Od listopadu 2002 do listopadu 2007 byl jejím prezidentem. Následně byl v letech 2008 až 2010 předsedou Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven. V listopadu 2011 ho ve středočeském Benešově na XXI. sjezdu delegátů zástupci ČLnK opět zvolili prezidentem České lékárnické komory. Funkci obhájil i na dalším sjezdu v listopadu 2015. Loni v listupadu ho ve funkci nahradil tehdejší viceprezident Aleš Krebs. Lubomír Chudoba, jenž lékárníky vedl dvě období v řadě, nemohl znovu podle pravidel kandidovat.

Změny v ČLnK vnímám jako nový start, říká Aleš Krebs

Lubomír Chudoba se angažoval i jako člen Rady poskytovatelů zdravotní péče. Byl zástupce České lékárnické komory v Bruselu [Pharmaceutical Group of the European Union]. Zastával funkci člena vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové [2003 až 2009] a vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno [2006 až 2007].

Politická angažmá Lubomíra Chudoby

Lubomír Chudoba se v roce 1996 stal členem ČSSD a za tuto stranu byl v komunálních volbách v roce 1998 zvolen do Zastupitelstva městské části Prahy 13. Do funkce byl opětovně zvolen v roce 2010. Na konci června 2014 ze strany vystoupil. V témže roce už jako nestraník v koalici s KDU-ČSL v komunálních volbách neuspěl.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here