V den 102. výročí vzniku samostatného Československa, 28. října 2020, ocenil prezident České republiky Miloš Zeman 38 osobností za zásluhy. Několik z nich z oblasti zdravotnictví.

„Vzhledem k aktuální situaci prezident republiky udělí a propůjčí státní vyznamenání v řádovém dni 28. října 2021,“ uvedl ve své zprávě Pražský hrad. 

Z oblasti zdravotnictví ocenění získali: MUDr. Jiří Běhounek, Jana Březinová, Ing. Tomáš Cihlář, CSc., MUDr. Jaroslav Matýs, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., plk. Ing. Petr Šnajdárek a MUDr. Radim Uzel, CSc.

MUDr. Jiří Běhounek je lékař, politik a končící hejtman Kraje Vysočina. Narodil se 13. 5. 1952. V letech 2008 až 2020 byl hejtman Kraje Vysočina, od ledna 2020 pověřený předseda Asociace krajů ČR. Vystudoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, až do svého zvolení hejtmanem v roce 2008 byl lékařem se specializací v oboru ortopedie. Prezident mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně [za zásluhy o územní samosprávný celek].

Jana Březinová je zdravotní sestra v penzi, která vypomáhala v Litomyšlské nemocnici v období covidu. Narodila se 2. 11. 1956 a celý život pracovala ve zdravotnictví, vystřídala několik oddělení. Prodělala rakovinu plic, o jeden plicní lalok přišla, přesto se vrátila mezi sestry do nemocnice v Litomyšli, kde stále pomáhá.

„Nabídli mi, abych si přibrala nějaké služby navíc. Tak jsem na to samozřejmě kývla, protože je ten čas, kdy se má pomáhat. Kdo jiný by měl pomáhat než ženská, která dělá celý život zdravotní sestru. Moje děti o mě mají strach, to je logické. Na mém pracovišti je ale vynikající kolektiv,“ říká Jana Březinová. Prezident ji udělil Medaili Za hrdinství.

Ing. Tomáš Cihlář, CSc. je český biochemik a virolog, viceprezident pro virologii americké společnosti Gilead Sciences. Narodil se 14. 3. 1967. Jako vědecký pracovník se zabýval vývojem antivirotik na bázi nukleotidových analogů, zejména přípravku Viread, který se stal hlavním lékem proti infekci HIV. Vede tým téměř stovky vědců pracujících na výzkumu nových látek pro léčbu virových nemocí. Podílel se na vývoji přípravku remdesivir, který byl původně určený k léčbě eboly a kterým se nyní léčí pacienti s těžkým průběhem covidu-19. Prezident mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně [za zásluhy o stát v oblasti vědy].

MUDr. Jaroslav Matýs je psychiatr, bývalý předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR. Narodil se 19. 8. 1960. Po Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové absolvoval atestace ze všeobecného lékařství a psychiatrie pro dospělé a z dětské a dorostové psychiatrie. Pracovní kariéru zahájil roku 1990 jako zástupce náčelníka psychiatrického oddělení v ÚVN Ružomberok. Byl hlavním odborníkem Armády SR pro návykové nemoci, ředitelem nestátní záchranné služby Asociace samaritánů ČR Ostrava a praktickým lékařem v Rusku a v Kazachstánu.

Ve funkci šéfa Renarkon o.p.s. vytvořil Matýs systematizovanou nezdravotnickou péči pro narkomany ve věku 15 až 18 let na Ostravsku. Pracoval více než 20 let jako lékař ZZS. Má obrovský podíl na záchraně samostatné atestace dětské psychiatrie, je jedním z autorů reformy dětské a dorostové psychiatrie. Je také soudním znalcem a lektorem v psychoterapii. Působí jako odborný konzultant MZ ČR, MŠMT a MPSV.

V minulosti ho ministři zdravotnictví jmenovali do atestačních komisí, akreditační komise MZ oboru dětské a dorostové psychiatrie. Do října 2019 byl dlouholetým předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR a předsedou Výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP. Od roku 2019 je čestným členem Asociace klinických logopedů. V péči měl a má více než 3 500 pacientů, z toho přes 550 pacientů ve věku od 3 do 18 let s diagnózou autismu. Prezident Miloš Zeman mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně [za zásluhy o stát v oblasti výchovy].

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. je epidemiolog a ve své práci se věnuje problematice imunizace a vakcín. Narodil se 4. 2. 1964. V letech 2009 až 2016 byl ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové, od roku 2017 do 2020 působil jako náměstek ministra zdravotnictví, předsedal Ústřednímu krizovému štábu zřízenému kvůli epidemii covidu-19. V září 2020 se stal ministrem zdravotnictví. Ve své práci se zasloužil o zvládnutí první vlny epidemie v České republice. Prezident mu udělil Řád Bílého lva občanské skup. I. třídy [za mimořádné zásluhy o stát].

plk. Ing. Petr Šnajdárek je systémový architekt takzvané chytré karantény a vedoucí oddělení systému velení a řízení armády na operačním odboru sekce plánování schopností Ministerstva obrany. Narodil se 21. 4. 1979. Petr Šnajdárek je armádním specialistou a odborníkem na elektronický boj. Od roku 2006 se věnuje akvizičním, výzkumným a vývojovým projektům, řeší rozvoj v oblasti systémů velení a řízení, použití a implementace nových technologií, softwarových nástrojů.

Zúčastnil se dvou zahraničních operací v Afghánistánu [2009 a 2011]. V roce 2015 zaváděl v Afghánistánu první českou jednotku bezpilotních systémů. V rámci nasazení do zahraničních operací zaváděl nové technologie k podpoře operační činnosti jednotek a jejich ochraně. Je architektem projektu Chytré karantény, včetně iniciace zavedení elektronické žádanky na vyšetření. Významně se podílel na zavedení nástroje umožňujícího v reálném čase vyhodnocovat situaci a přijímat opatření pro zabránění šíření covidu-19. Prezident mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně [za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů].

MUDr. Radim Uzel, CSc. je český gynekolog a sexuolog. Narodil se 27. 3. 1940. Radim Uzel je čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Dále členem výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP, členem zahraničních odborných společností European Association of Contraception [EAC] a International Society of Abortion Doctors [ISAD]. Publikoval mnoho populárních článků v rozhlase a v televizi. Každoročně se účastní přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy po celé zemi. Prezident mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně [za zásluhy o stát].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here