V pobytových zařízeních sociální péče začne příští týden testování na koronavirus antigenními testy. V případě pozitivity zdravotníci ověří výsledek ještě PCR testem. Aktuální studie ukázala, že pozitivitu neodhalí antigenní test u zhruba třetiny nakažených.

Zavedení plošného a pravidelného testování antigenními testy v pobytových zařízeních sociálních služeb, jako jsou domovy pro seniory, Alzheimercentra, schválila vláda na svém úterním jednání [27.10.]. Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] by se se samotným testováním mělo začít již v příštím týdnu.

Antigenní test je levnější nástroj pro diagnostiku covidu

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly [za ANO] se testování antigenními testy nově týká zhruba 80 až 100 tisíců klientů domovů a stejného počtu jejich zaměstnanců. Postupně by se dle něj začalo také s testováním nově ubytovaných v těchto zařízeních, pacientů v nemocnicích a v lázeňských zařízeních.

Rychlotestování mají pracovníci lůžkových zařízení u vybraných osob provádět od příštího týdne v intervalu sedmi dnů. V případě pozitivního výsledku antigenního testu se tito klienti domovů okamžitě oddělí od zdravých osob a výsledek se dále potvrdí metodou PCR. Antigenní testy do zařízení nakoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR]. Podle MZ ČR se cena jednoho antigenního testu pohybuje kolem 120 korun bez DPH.

Metoda PCR: Jak se na ni připravit a čeho se vyvarovat

V několika dnech začnou dle slov ministra s testováním na přítomnost koronaviru v těle s pomocí antigenních testů také praktičtí lékaři ve svých ordinacích. Indikovat k testu mohou ale pouze osoby s příznaky covidu-19 a výsledky již nebudou na rozdíl od pobytových zařízení ověřovat PCR testem.

Antigenní testy jsou rychlé, ale ne zcela spolehlivé

I přes výhody antigenních testů, které spočívají v rychlosti výsledku [do 15 až 30 minut, pozn. red.], snadné proveditelnosti a nízké ceně, mají i jednu významnou nevýhodu. A tou je jejich nízká spolehlivost. Jak potvrdila srovnávací studie provedená týmem pracovníků Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [2. LF UK] a FN Motol.

„Dá se říct, že 3 z 10 covid+ pacientů, a to dokonce i pokud mají příznaky, antigenní testy vůbec nerozpoznají,“ shrnuje výsledky studie přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Pavel Dřevínek.

Závěry studie jsou podle něj daleko za očekáváním. Celková senzitivita antigenních testů se podle zjištění odborníků pohybuje pod 70% hranicí.

„Náš odhad byl přitom zhruba 85%,“ dodává.

Testování detekce antigenu

Studie antigenních testů proběhla minulý týden [21.10 až 24.10.]. Zmiňovaný tým pracovníků v odběrovém místě FN Motol vyšetřil celkem 591 osob. Ty do odběrového místa přišly a se zahrnutím jejich odběru do srovnávací studie souhlasily.

„Věkový průměr testovaných osob byl 40 let [věkové rozpětí 11 až 78 let]. Jeden anebo více příznaků onemocnění covid-19 u sebe pozorovalo 290 jedinců [49 %], zbylých 391 jedinců neuvádělo žádný z následujících příznaků: kašel, bolest svalů, kloubů, zimnice, průjem, zvracení, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu,“ uvádí zpráva k výsledkům studie.

Ve studii byly srovnávány dva typy antigenního testu. Ty se mezi sebou lišily především ve způsobu detekce a odečtu barevné změny testovacího proužku. Zatímco výsledek jednoho typu testu se odečítá prostým okem, druhý vyžaduje přístroj pro odečet fluorescenčního signálu. Pro každý z testů byl jako materiál použit samostatný výtěr z nosohltanu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here