Všechna opatření důsledně plní přibližně polovina obyvatel [54,4 %]. 46,9 procenta Čechů již dobrovolně přistoupila na takzvaný osobní lockdown. Jedna pětina z nich tvrdí, že zde ale narazila na hranici svých možností. Téměř čtyři procenta Čechů nadále ignoruje nebo považuje nařízená opatření za neúčinná. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS.

Všechna opatření důsledně plní pouze přibližně polovina obyvatel [54,4 %]. Výzvu na omezení kontaktů a pohybu [osobní lock-down] přijalo 46,9 procent Čechů. Počet lidí, kteří takto dobrovolně uzavřeli svoji sociální bublinu, přistoupili na osobní lockdown, stoupá s věkem. Nejvíce je to patrné v regionech Jihočeského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji.

„Výsledky průzkumu ukazují na frustraci, rezignaci a únavu především u mladší generace do 26 let. Stejný trend je pak viditelný u starší generace, tedy lidí ve věkové skupině 45 až 53 let,“ uvádí zpráva k průzkumu.

Navzdory rekordním přírůstkům počtu nakažených zhruba 3,6 procenta obyvatel Česka [především mladší generace do 35 let] dál ignoruje nařízená opatření, resp. je nepovažuje za účinná. Vyšší tendenci nedodržovat pravidla mají lidé na vesnici, v menších obcích a s nižším dosaženým vzděláním [ZŠ, vyučení]. Pokud jde o pozitivní aspekty – jen necelá polovina Čechů [46,5 %] vnímá nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „projev ohleduplnosti“. Vnímají je spíše jako „ochranu lidí ve svém okolí“ [43,5 %] než „ochranu osobní“ [41,8 %]. Pouze třetina Čechů [31,5 %] sleduje v těchto dnech pozorněji zdravotní stav svůj i svých blízkých a důsledně používá ochranné pomůcky dýchacích cest i venku.

Nejen osobní lockdown, ale i státem vynucená povinnost

Zarážející je ze zdravotního hlediska především zjištění, že přes raketový nárůst infikovaných považuje až 1/5 populace [cca 21,1 %] nošení roušek a respirátorů jen za další „státem vynucenou povinnost“. V této souvislosti je pak šokující zjištění, že bezmála 1 Čech ze 10 [8,5 %] vnímá osobní ochranu za „zcela zbytečnou”, respektive ji vnímá jako „rezignaci“. To je nemožnost nebo neschopnost společnosti najít jiná účinná řešení. 1 % Čechů se ani v těchto dnech nechrání vůbec.

Přes vysoké nárůsty nakažených [hospitalizovaných a mrtvých] se až sedm procent obyvatel chrání „rozhodně méně nebo spíše méně. Opačný postoj má víc než třetina obyvatel Česka [39,3 %], která se chrání „rozhodně víc nebo spíš víc“.

Postoje, způsob a intenzitu používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest nezměnila v reakci na aktuální vývoj více než polovina populace [54,0 %] – především pak vysokoškolsky vzdělaných Čechů. Chránit se méně mají tendenci především mladí lidé do 35 let, obyvatelé na vesnicích, resp. v menších obcích s nižší koncentrací lidí a s nižším dosaženým vzděláním. Naopak k větší ochraně a s vyšší obezřetností k situaci přistupují spíše střední a starší generace obyvatel.

Lidé cítí frustraci

Navzdory převládající „rouškové skepsi“, je téměř 1/5 Čechů [17,3 %] smířena s tím, že roušky budou součástí našeho života minimálně „do konce zimní sezony [březen 2021]“, respektive „do Velikonoc [duben 2021]“, deset procent až „do přelomu jara/léta 2021 [14,7 %]“. 1 Čech ze 10 [11,1 %] pak odhaduje, že rozhodujícím okamžikem pro sundání roušek a respirátorů bude až „moment, kdy bude k dispozici účinná vakcína“.

V populaci je přitom jen minimum optimistů, kteří tvrdí, že roušky odložíme do začátku adventu [6,4 %], resp. do konce roku [14,2 %]. V rychlejší ukončení povinnosti nošení ochranných pomůcek dýchacích cest doufají především starší generace. Právě v kategorii respondentů 54+ je nejvyšší počet lidí, kteří nedokáží odpovědět a cítí nejvíc nejistoty.

Obecnou skepsi Čechů potvrzuje i zjištění, že téměř 1/5 populace [17,8 %] si myslí, že nošení ochranných prostředků dýchacích cest „nemůže pomoci ani jen zmírnit šíření epidemie covid-19“. Naopak přibližně 1/3 respondentů reprezentativního průzkumu veřejného mínění [28,5 %] si myslí, že kvalitní roušky a respirátory nám “rozhodně pomohou“ zvládnout situaci. Necelá polovina populace [45,8 %] si myslí, že „spíš ano“. Každý přibližně desátý Čech nedokáže odpovědět [7,8 %].

 –RED–

O průzkumu: Sběr dat byl realizován exkluzivně pro společnost RESPILON prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou on-line dotazování v pondělí 19. a úterý 20. 10. 2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR. 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here