Úřady začnou v těchto dnech přijímat žádosti o ošetřovné při péči o dítě kvůli uzavřeným školám za měsíc říjen. Zaměstnanci žádají o dávku prostřednictvím zaměstnavatele u Okresní správy sociálního zabezpečení [OSSZ]. Živnostníci podávají žádost přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO].

První stupně základních škol se v Česku uzavřely 14. října 2020. Rodiče dětí mladších deseti let mohou žádat o mimořádné ošetřovné, a to za celou dobu trvání uzavírky školních zařízení. Ošetřovné úřady vyplácí při uzavření školy či mateřské školy také kvůli nařízené karanténě z hygienické stanice po celou dobu trvání opatření.

Ošetřovné při péči o dítě kvůli uzavřeným školám náleží zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným [OSVČ]. Ovšem s tím rozdílem, že OSVČ zasílají žádosti na MPO. To je schvaluje a zároveň vyplácí z mimořádné dotace. Zaměstnanci předávají žádosti o ošetřovné svému zaměstnavateli, který je zasílá místně příslušné OSSZ. Ta žádosti schvaluje a dávku ošetřovného [součástí nemocenského pojištění u zaměstnanců, pozn. red.] na účet pečujícího rodiče i vyplácí.

Ošetřovné při péči o dítě u zaměstnanců

Nárok na mimořádné ošetřovné při péči o dítě kvůli uzavřené škole nebo nařízené karanténě mají zaměstnaní rodiče s dětmi nejvýše do jejich deseti let věku. Žádat o dávku mohou i zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky, takzvaní dohodáři [dohoda o provedení práce/DPP a dohoda o pracovní činnosti/DPČ]. Ovšem pouze ti, jimž výše výdělku ukládá účast na nemocenském pojištění. V případě DPP jde o sumu vyšší než 10 tisíc korun, u DPČ o částku vyšší 3 tisíc korun [žádost zde].

Rodiče pečující o osoby závislé na pomoci druhých, které jinak využívají denních, týdenních stacionářů nebo obdobných zařízeních, žádají o dávku až do 26 let věku ošetřované osoby.

Výše ošetřovného pro zaměstnance

Již od prvního dne uzavření škol dostanou rodiče zaměstnanci 70 procent denního vyměřovacího základu. Minimálně vždy 400 korun za každý den, kdy o nezaopatřené dítě pečují. Rodiče se mohou v péči neomezeně střídat, vždy pouze s jednou osobou, nikoliv v průběhu jednoho dne.

O ošetřovné žádají pečující i za dny 26.10., 27.10., 28.10. a 31.10., naopak za 29.10. a 30.10. nikoliv, protože šlo o podzimní prázdniny naplánované v předstihu.

Ošetřovné vyplatí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy dostala řádně vyplněné podklady od zaměstnavatele. Žádá se až po uplynutí měsíce, v němž rodič o dítě pečoval.

Ošetřovné při péči o dítě u OSVČ

Živnostníci žádají o mimořádnou podporu ošetřovného, jak již bylo zmíněno, u Ministerstva průmyslu a obchodu, které dotační podporu spravuje, přijímá, schvaluje i vyplácí. Výzvu za měsíc říjen vyhlásil úřad 4.11., od pondělí 9.11. pak začne přijímat žádosti o podporu. Odkaz na formulář žádosti je zde.

Za každý den ošetřování dítěte dostanou OSVČ 400 korun. Vždy se žádá až po uplynutí měsíce, ve kterém se o dítě pečovalo. Ošetřovné úřad schválí pouze při péče o dítě mladší deseti let, které jinak navštěvuje školu nebo jiné obdobné zařízení, které je kvůli covidu-19 uzavřené. Nárokovat si podporu mohou i rodiče, jejichž dětem byla nařízena karanténa. Stejně jako u zaměstnanců mohou o dotaci žádat rodiče pečující o nezaopatřené dítě až do jeho věku 26 let, pokud je závislé na pomoci od jiné osoby. A to od prvního stupně závislosti [lehká závislost, pozn. red.] a zařízení, které obvykle navštěvuje, je kvůli šíření epidemie dočasně uzavřené.

Na závěr je třeba zmínit, že ošetřovné z dotační výzvy vyhlašované MPO nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem pro OSVČ, které vyplácí Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here