Nejčastěji užívanou nelegální drogou v Česku zůstává konopí, nejproblémovější pak tradičně pervitin. Nelegální drogy se k nám dovážejí, i se u nás vyrábějí. Vloni pracovníci policie a celní správy odhalili 258 indoor pěstíren konopí a 234 varen pervitinu. Data uvádí Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2019.

Konopí a produkty z něj zůstávají v Česku nejužívanější nelegální drogou vůbec. Za posledních 12 měsíců je v nějaké formě užilo devět až jedenáct procent lidí. Někdy je za svůj život vyzkoušelo až 39 procent osob. Ze zmiňované zprávy je zřejmé, že nelegální drogy u nás užívají 2 až 3krát více mladí dospělí ve věku od 15 do 34 let, více pak muži než ženy. Varovné jsou i výsledky školní studie ESPAD z loňského roku, které potvrzují přístup a užívání nelegálních drog mezi mladistvými.

„Zkušenost s některou z nelegálních drog uvedlo 29,3 % respondentů, 30,1 % chlapců a 28,5 % dívek. Nejčastěji šlo o konopné látky a to ve 28,4 % případů,“ uvádí studie.

Její závěry potvrzují vyrovnávání rozdílů zkušeností mezi chlapci a dívkami s konopím. Nejvyšší míru zkušeností vykázali žáci odborných učilišť.

Výroba pervitinu v Česku je stálý problém

Hlavní problémová nelegální droga u nás je již několik let pervitin [metamfetamin], který se v Česku i vyrábí. Jak již bylo zmíněno v úvodu, v loňském roce u nás policie ve spolupráci s celníky odhalila 234 varen pervitinu. Z opioidů se u nás zneužívá nejvíce buprenorfin a heroin, dále různá opioidní analgetika včetně potentního fentanylu [vysoce účinné analgetikum, pozn. red.].

Drogově závislí umírají i zvyšují náklady na péči

Odhadovaný počet problémových uživatelů drog zůstává podle výroční zprávy v posledních letech stejný, míra problémového užívání nelegálních drog se u dospělé populace pohybuje kolem 0,7 procent. Podíl injekčních uživatelů drog u nás zůstává stále velmi vysoký.

Týden testování nabídne testy na HIV, žloutenku i syfilis

Co se týče ostatních nelegálních drog, zkušenosti s nimi jsou méně časté. Například extázi někdy v životě užilo zhruba 6 %, halucinogenní houby 4 až 6 % a ostatní nelegální drogy 2 až 3 % dospělých osob.

Prevalence sedativ a hypnotik je vyšší než u konopí

Dotazníková studie z loňského roku ukázala, že 27 procent dospělých osob u nás někdy v životě užilo léky se sedativním a hypnotickým účinkem. Nebo také léky s obsahem opioidů na bolest získané bez lékařského předpisu nebo v rozporu s doporučením. V posledních 12 měsících si je vzalo na 12,5 % dospělých a v posledních 30 dnech až 3,9 %. To dlouhodobě představuje vyšší prevalenci než u konopí, jež je nejrozšířenější nelegální drogou u nás.

Přechovávání konopí i dalších látek je trestné

S užíváním drog souvisí trestná činnost. V roce 2019 Policie ČR evidovala 4 819 takzvaných primárních drogových trestných činů. V předchozím roce 2018 jich registrovali 5 465, jde tedy o výrazný pokles. Trestní řízení se dlouhodobě nejčastěji [cca v 80 %] vede proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Narůstá podíl osob stíhaných pro přechovávání omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu. Ten dosahuje přibližně pětiny všech primárních drogových trestných činů. V roce 2019 police eviduje nejvyšší meziroční nárůst z 14,5 % na 19,8 %.

„Tento nárůst je způsoben zejména nárůstem počtu trestných činů přechovávání pro vlastní potřebu v souvislosti s konopím,“ píše se ve zprávě.

Drogově závislým nouzový stav neprospívá

Podle odborníků se v tuto chvíli zdá, že nouzový stav dopadá i na závislé osoby. Podle dostupných informací totiž takový stav vede ke zvýšení množství užívání návykových látek a k dalšímu závislostnímu chování. Opačný efekt pak má izolace na občasné a rekreační konzumenty drog, kteří spotřebu látek naopak v této době snižují.

„To mimo jiné znamená, že právě u osob ohrožených závislostí nebo závislých mohlo dojít ke zhoršení závislostní poruchy a její dekompenzaci,“ uzavírá zpráva.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here