Objednání online k lékaři či do jiného zdravotnického zařízení využilo v roce 2020 devět procent osob, nejvíce ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Za poslední tři měsíce před šetřením tak učinilo 20 procent z nich. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] o využívání internetu v Česku.

Poměrně vysoký podíl osob, které se objednaly online, je také mezi invalidními důchodci [14 %] a zaměstnanými [10 %]. Podle ČSÚ jsou poměrně nízké podíly ve všech kategoriích internetového styku s lékařem dány především nízkou nabídkou takových služeb ze strany zdravotnických zařízení.

Osoby v ČR, které využívají služeb elektronického zdravotnictví v roce 2020

[Zdroj: ČSÚ]

Objednání přes internet nabízelo dle posledních dostupných dat z roku 2018 totiž jen 15 procent lékařských ordinací. Z posledních dostupných dat k mezinárodnímu srovnání, které se vztahuje k roku 2018, můžeme vidět, že Česká republika byla s 9,5 procenta osob ve věku 16-74 let, které se alespoň jednou během tří měsíců objednaly k lékaři online, pod průměrem Evropské unie. Ten činil 17 procent. Nejčastěji se lidé přes internet objednávali k lékaři ve Finsku [44 %] a v Dánsku [41 %].

Konzultace online

Další internetovou službou, kterou někteří lékaři nabízejí, jsou konzultace online. Podle posledních dostupných údajů z roku 2018 je nabízí třináct procent lékařských ordinací. Z řad občanů využívalo v roce 2020 tyto konzultace pět procent osob a stejně jako u objednání online byly nejčastějšími uživatelkami matky na mateřské či rodičovské dovolené. Online konzultace využívalo 15 procent z nich. Druhou skupinou, která konzultuje s lékařem nejvíce, jsou osoby s vysokoškolským vzděláním. Z těch konzultuje své zdravotní problémy online devět procent.

Častěji nabízenou online službou je žádost o nové nebo opakované vystavení lékařského předpisu. V roce 2018 tuto online službu nabízelo 24 procent lékařů. Z řad osob starších 16 let ji v roce 2020 využilo alespoň jednou 17 procent.

Komunikace s pojišťovnou

ČSÚ dále zkoumal četnost kontaktů přes internet se zdravotními pojišťovnami. V ČR se letos přihlašovalo do webového účtu u své zdravotní pojišťovny pět procent osob, nejvíce jich bylo opět mezi ženami na mateřské a rodičovské dovolené, a to 15 procent. Kromě záznamů od zdravotních pojišťoven si mohou lidé prohlížet online údaje ve své zdravotní knížce. K tomuto účelu funguje v České republice portál s názvem Zdravel. Veřejnost ho ale příliš nevyužívá. V portálu si může pojištěnec po přihlášení prohlížet například výsledky svých vyšetření. Do zdravotní knížky se v roce 2020 přihlásilo zatím 1,5 procenta Čechů nad 16 let. Nejčastěji ženy na mateřské a rodičovské dovolené [4 procenta].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here