Kloktání v ústech je další metoda k odebrání vzorku na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testovací sada zvaná Gargtest zčásti nahrazuje nepříjemný odběr stěrem z nosohltanu. Set má být dostupný také v lékárnách za zhruba 130 korun. Gargtest vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny LF Univerzity Palackého v Olomouci [ÚMTM].

Odběr kloktáním v dutině ústní spočívá v několika jednoduchých krocích. Vyšetřovaný si nabere pitnou vodu do odměrky, vykloktá si po dobu 20 až 30 sekund a obsah z úst vyprázdní do přiložené odběrové zkumavky. V té je speciální transportní prášek. Vzorek poté doručí na odběrové místo, přímo do laboratoře nebo ke svému lékaři.

Výhodou nové testovací sady je dle jeho tvůrců především jednoduchost provedení, která nevyžaduje přítomnost vyškoleného personálu. U testovací sady je již dokončena certifikace a první výrobní šarže. Poptávka po nové metodě odběru vzorku je velká dle ředitel ÚMTM Mariána Hajdúcha.

V tuto chvíli se řeší otázky distribučních kanálů, poptávka trhu je obrovská, k dispozici je Gargtest prakticky od příštího týdne. […] Pokusíme se Gargtest nabídnout na odběrových místech,“ řekl ředitel ÚMTM.

Dodal, že se snaží zajistit jeho dostupnost také v ordinacích praktických lékařů a v lékárnách pro domácí využití.

Kloktání v ústech přinese i méně byrokracie

Gargtest počítá s možností domácího použití a s ulehčením zadávání údajů v laboratořích nebo na odběrových místech. U nich totiž nejvíce času zabere vyplňování údajů o vyšetřovaném do žádanek. Při odběrovém testu kloktáním v domácím prostředí může vyšetřovaná osoba vzorek v elektronickém systému vyplnit osobně. Čímž vytvoří elektronickou žádanku na vyšetření v laboratoři. To odběr stěrem z nosohltanu vylučuje.

Metoda PCR: Jak se na ni připravit a čeho se vyvarovat

Nový způsob otestování si dnes před zkouškou vyzkoušeli členové České filharmonie a herci divadla Bez Zábradlí. Ti začínají právě připravovat nové muzikálové představení.

„Nová metoda, kterou testujeme, je pro filharmoniky mnohem příjemnější. Její výhodou je i frekvence opakování až po čtrnácti dnech. S Ústavem molekulární a translační medicíny spolupracujeme už od jara, kdy testovali celý orchestr tou klasickou metodou,“ řekl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Dodal, že nový Gargtest je přirozeně mnohem šetrnější. To ocení zvláště hráči na dechové nástroje. Pro orchestr je testování dle jeho slov takovým způsobem obrovská úleva a pomoc. Odběr vzorku kloktáním zcela jistě uleví celé veřejnosti, výtěr z nosohltanu byl a stále je tou nejvíce nepříjemnou chvílí v celém procesu testování.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here