Použité injekční stříkačky nebo jehly z inzulinových per diabetiků patří mezi zdravotnické prostředky, a tudíž se nevracejí do lékárny. Jde o nebezpečný odpad, který se vrací ve speciální nádobě do zařízení předepisující léčbu. Lékárny přebírají pouze nevyužitá léčiva.

Ostrý zdravotnický odpad, jako jsou zmiňované jehly a stříkačky, má zlikvidovat zdravotnické zařízení, jehož lékař léčbu jejich pomocí předepsal. Dle zákona o odpadech se právě takové zařízení považuje za původce odpadu, který vznikl v důsledku léčby pacienta. Navíc lékař má pacienta vždy poučit o tom, jak s takovým nebezpečným odpadem naložit. Dostat by k takovému účelu měl i speciální nádobu pro jeho sběr a uchovávání do doby odevzdání v zařízení k likvidaci. Jde totiž o nebezpečný, nikoliv komunální odpad a podle toho se k němu musí přistupovat.

„Pacienti, kteří potřebují odstranit použité ostré předměty, například injekční stříkačky, jehly z inzulínových per diabetiků apod., které vznikly jako odpad po aplikaci léčiv, postupují tak, že ostrý odpad […] odevzdají v nádobě k tomu účelu určené na stanovené shromažďovací místo pro nebezpečný zdravotnický odpad,“ vysvětluje na svých stránkách Státní zdravotní ústav [SZÚ] s tím, že jde například o polikliniku, ambulanci či nemocnici.

Nádoby určené na ostrý odpad musí být pevné, nepropíchnutelné a nepropustné. Zároveň se musí dát průběžné otevírat a po jejich naplnění musí být pevně uzavíratelné.

„Ostré předměty se v žádném případě neukládají do papírových obalů, krabic,“ uvádí SZÚ.

Lékárny přebírají jen nepoužitelná léčiva

Podle zákona o léčivech [z. č. 378/2007 Sb., o léčivech] jsou lékárny povinny převzít od pacientů pouze nepoužitelná léčiva, nikoliv použité injekční stříkačky nebo jehly. Konkrétně jde o léčiva nevyhovující jakosti a s prošlou dobou použitelnosti. Dále o ta, která se uchovávala nebo připravovala za jiných než předepsaných podmínek, nespotřebovaná, anebo nějak poškozená léčiva.

„Shromažďování použitých „ostrých předmětů“ není v kompetenci lékáren, které k tomu ve většině případů nemají oprávnění. Lékárny jsou povinny dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech v posledním znění převzít od fyzických osob pouze takzvaná nepoužitelná léčiva,“ potvrzuje SZÚ.

Léky se v ČR zbytečně plýtvá, ukázal průzkum SÚKLu

Převzít pak mají pouze použité injekční stříkačky naplněné léčivým přípravkem z výroby, kdy stříkačka je v podstatě zároveň obalem léčiva a po aplikaci v ní zůstal zbytkový přípravek. Pak by mohlo jít o nespotřebované léčivo a jeho obal. Ostatní použité stříkačky a jehly lékárny neodebírají.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here