Centrální rezervační systém očkování proti covidu startuje dnes v osm hodin ráno. Teď se k očkování mohou hlásit senioři 80+, následně zdravotníci. Širší veřejnost dostane příležitost v únoru. Objednání má dvě části. První je registrace, jíž se potvrzuje souhlas s očkováním. Druhá je rezervace, která určí termín vakcinace.

Centrální rezervační systém očkování se spouští 15. ledna prozatím pro osoby starší 80 let. Od 18. ledna se do něj mohou hlásit pracovníci evidovaní v databázi zdravotníků. Ostatním se má systém zpřístupnit nejdříve počátkem února. I tehdy však budou při výběru zohledňovány priorizované skupiny podle jejich věku, zdravotního stavu nebo profese [podrobněji Očkovací strategie MZ ČR].

Zájemci o očkování se hlásí přes web registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz nebo telefonní linku 1221. S přihlašováním jim mohou pomoci příbuzní, praktičtí lékaři a jedná se o lékárnících.

Centrální rezervační systém má dvě části

Rezervace termínu očkování se skládá z registrace a rezervace. V registrační části zájemce vyplní nejprve své telefonní číslo. Na to mu přijde ověřovací PIN kód. Po jeho potvrzení vstoupí do online formuláře. V něm uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název zdravotní pojišťovny. Vybere i jím preferované místo, kde se chce očkovat.

Odesláním registračního formuláře zároveň vyjadřuje souhlas s očkováním proti covidu-19. Z uvedených údajů se poté vypočítá bodové skóre, které určí pořadí na čekací listině. Po dokončení registrace zájemce o očkování už jen čeká na vyzvání k samotné rezervaci termínu, který je mimo jiné závislý i na dostupnosti vakcíny v jeho regionu.

Rezervace termínu k očkování

Jakmile systém vygeneruje termín očkování, registrovaná osoba si ho po vyzvání smskou zarezervuje. Před jeho výběrem musí svou totožnost potvrdit udáním PIN kódu, který systém zašle na zadaný telefon. Rezervace termínů bude možná přímo na portálu Centrálního rezervačního systému, případně na telefonní lince 1221.

Potvrzení o rezervaci je lepší si [pro jistotu] nejen uložit do telefonu, ale i ho vytisknout a vzít do místa očkování. Po rezervaci termínu prvního kola vakcinace se automaticky vytvoří datum a čas i pro druhé očkování. I to je možné později z opodstatněných důvodů upravit.

Certifikát o očkování proti covid-19

Potvrzení o očkování proti covidu-19 dostane každý po aplikaci druhé dávky vakcíny. Vystavuje ho vždy zařízení, které očkování provedlo, a to v papírové podobě. Certifikát obsahuje údaje, na kterých se dohodly členské země EU. Očkovaná osoba jej dostane i elektronickou poštou do uvedené mailové schránky. Aktivuje si jej po zadání hesla, které přijde smskou do telefonu.

Očkování pečujících a dobrovolníků

Nárok na přednostní očkování proti covidu-19 mají i lidé pečující o vážně nemocné osoby a seniory. Při vyhodnocování jejich skóre Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] požaduje potvrzení o jejich práci v sociálních službách, na čemž se už dohodlo s Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV].

Jiná situace je u dobrovolníků ve zdravotnictví, kteří nejsou považováni za zdravotníky, a proto nemají automaticky přednostní přístup k očkování v centrálním rezervačním systému. Jejich oočkování pak může řešit zdravotnické zařízení, ve kterém tito dobrovolníci pracují.

Covid očkování cizinců v České republice

Na očkování proti covidu-19 prostřednictvím centrálního rezervačního systému nemají nárok cizinci s trvalým pobytem na území České republiky, byť jsou účastni na veřejném zdravotním pojištění. Očkování si musí rezervovat u svého praktického lékaře, i pak je pro ně v případě zájmu bezplatné.

–VRN–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, obdržel jsem z MZCR PIN2:346142 pro CPOJ 44xx07xx3, do termínu 28.3.2021 18:00hod k registraci. Včera 27.3. jsem se registroval, bylo mi však oznámeno, že v místě provedení není volno . Večer jsem v 19:03hod obdržel
    SMS, že mi dnes vyprší platnost PINu2. Co mohu udělat proto, abych byl co nejdříve očkován ?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here