Usnadnit proces uvádění zdravotnických výrobků na český trh má nová příručka “Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků”. Publikaci zpracoval Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [ÚNMZ] ve spolupráci se společností Porta Medica.

Příručka složená z jedenácti kapitol čtenáře přehledně provede procesem uvádění osobních ochranných prostředků [OOP] a zdravotnických prostředků [ZP] na evropský, respektive český trh. V příručce její autoři popisují, co všechno předchází samotnému uvedení a použití ZP nebo OOP pacientem nebo zdravotníkem v praxi. Pomůckou, která poslouží hlavně méně zasvěceným čtenářům v oboru zdravotnických prostředků, je slovníček základních pojmů. Stejně tak seznam používaných zkratek a výrazů hned v úvodu.

V roce 2020 jsme zaznamenali silnou poptávku po vytvoření komplexního edukativního textu. Textu, který by stručnou a srozumitelnou formou vysvětlil dodavatelům, nákupčím v různých organizacích, ale i široké veřejnosti úplné základy regulace výrobků, které jsou nezbytné pro boj s pandemií,“ říká k nové příručce předseda ÚNMZ Viktor Pokorný.

Ceny respirátorů určuje jejich technická norma. A trh

Příručku vítají i zástupci českého zdravotnického průmyslu. Což potvrzuje i předsedkyně Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jana Vykoukalová.

Průvodce ÚNMZ je mimořádným počinem v době velkých zmatků a nedostatku tolik potřebné osvěty. Velmi jsem uvítala vznik této odborné publikace. Srozumitelně a velmi prakticky vysvětluje úplné základy regulace a požadavky s tím spojené,“ vysvětluje.

Posouzení shody je náročné, pomůže nová příručka

Nová publikace přehledně popisuje českým výrobcům jejich hlavní povinnosti při uvádění funkčních a bezpečných prostředků na trh. Krok po kroku je provádí dost složitým procesem posouzení shody. Upozorňuje i na využití nástrojů u veřejných zakázek různých organizací, které musí hromadně nakupovat osobní ochranné a zdravotnické prostředky. A to třeba, aniž by s pořizováním těchto produktů měly zkušenosti z minulosti.

ČMI žádá o notifikaci 23 kódů zdravotnických prostředků

Na odborném zpracování publikace se autorsky podílel také tým expertů ze vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica.

„Bylo nám ctí být součástí tohoto osvětového a obecně prospěšného projektu. Velmi si vážím toho, že i v současné hektické době nezapomíná ÚNMZ, a stejně tak Ministerstvo průmyslu a obchodu, na to, že veřejná správa má být především službou občanům,“ říká zakladatel Porta Medica Jakub Král.

Průvodce Základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků vyšel v tištěné podobě v nákladu deset tisíc kusů. Ty budou bezplatně distribuovány do nemocnic, k poskytovatelům sociálních služeb, na státní úřady, kraje a obce s rozšířenou působností. V elektronické podobě si ho mohou zájemci zdarma stáhnout na stránkách ÚNMZ, MPO a Porta Medica.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here