Nemocnice se připravují na vyčerpání lůžkových kapacit. Do provozu se zapojují necovidové nemocnice, zřizují se pracoviště neodkladné péče, jedná se o pracovní povinnosti mediků a ambulantních zdravotníků. A mluví se i o pravidlech rozhodování o tom, který z pacientů má při vyčerpané zdravotní péči přednost.

Epidemie covidu-19 se Českou republikou šíří od západu k východu. Kritická situace je v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, nově i na Plzeňsku, kde se o případném uzavření některých okresů s rychle se šířící nákazou rozhodne v několika dnech. V krajích se rychle šíří nová varianta viru SARS-CoV-2.

V nemocnicích leží s covidem více než šest tisíc pacientů. 1 200 z nich na JIP, zdravotní stav 600 pacientů vyžaduje umělou plicní ventilaci. Na umělý oběh je napojeno dvacet nakažených. Lůžková kapacita je v českých nemocnicích na hraně svých možností, pacienti se převáží mezi kraji. Chybí zdravotnický personál a nově nakažených přibývá.

Cheb, Sokolov a Trutnov se oddělují od zbytku republiky

 

„Systém se jako celek blíží limitu, proto přijímáme některá opatření, v budoucnu nevylučuji omezení mobility u dalších nejvíce zasažených regionů,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný [za ANO].

Co přinese vyčerpaná zdravotní péče

Úřady připravují zemi na vyčerpání zdravotní péče i na to, jak postupovat při rozhodování o tom, kterého z covidových pacientů při nedostatku akutní péče upřednostnit. Náměstek ministra zdravotnictví a předseda České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní péče ČLS JEP Vladimír Černý tvrdí, že český systém zdravotnictví je stejně jako v každé vyspělé zemi připravený na situaci, kdy zcela dojde kapacita zdravotní péče.

„V situaci, kdy bude nedostatek nějakého typu péče a budou ve stejný moment dva nemocní, tak se to rozhodnutí udělá na základě zákonného rámce v dané zemi. Na základě pravidel medicíny a lékařské etiky,“ říká Černý.

Peníze v péči o covid pacienty v nemocnicích nehrají roli

Dodává, že v tuto chvíli neví o tom, že by k takovému rozhodování u nás někde docházelo. Pokud taková situace přeci jen nastane, postupuje se dle jeho slov přesně podle pravidel vypracovaných odbornou společností ve spolupráci s právníky a etiky.

V nejnutnějších případech se pak podle ministra Blatného přistoupí k omezení akutní péče jen na stavy covid a necovid a jen ty, které bezprostředně ohrožují život.

„Připravujeme nemocnice na zahájení fungování systému nedostatku vzácných zdrojů ve smyslu prioritizace pacientů jako například u hromadných neštěstí,“ řekl.

MZ ČR aktivuje záložní kapacity

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] aktuálně zřizuje pracoviště neodkladné pomoci. To je organizovaná forma, která se využívá při hromadném postižení osob za pomoci Českého červeného kříže. Dále se jedná o pracovní povinnosti mediků, pracovníků z ambulancí a dobrovolníků. Uvažuje se o zapojení nevyužitých takzvaných necovidových nemocnic [specializovaných nemocnic, pozn. red.].

Po Karlovarském má problémy už i Královéhradecký kraj

O využití zdravotní pomoci ze zahraničí se podle něj začne uvažovat až v momentě, kdy kapacita na JIP a ARO v Česku klesne pod deset procent. A to souhrnně na celém území republiky. Upozornil, že jde spíše o symbolickou pomoc, protože Česko potřebuje tisíce lůžek, nikoli desítky nebo stovky.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here