Zástupci 42 tuzemských pacientských organizací napsali otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi [ANO] a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému [za ANO]. V něm odmítají aktuální upřednostnění učitelů a seniorů ve věku 70 až 75 let před chronickými pacienty v národní očkovací strategii proti covidu-19.

„Co možná nejlepší zacílení očkování je pro snížení počtu úmrtí na covid-19 zásadní. Sto tisíc vakcín vyočkovaných na neurgentní skupině lidí znamená s jistotou několik stovek zbytečných úmrtí u jiných skupin, na které vakcína nezbyla. Ukázat prstem na ty ´správné´ skupiny přitom není úkol pro politiky, ale pro epidemiology a specialisty v oblasti veřejného zdraví,“ uvádějí mimo jiné pacientské organizace v dopise o změnách v očkovací strategii, který ZdraveZpravy.cz přetiskují s drobnými redakčními úpravami v plném znění.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem pacientských organizací zastupujících občany České republiky s chronickým onemocněním a osoby, jež o tyto pacienty pečují. Mluvíme hlasem více než jednoho milionu osob.

Na konci minulého týdne bylo na tiskové konferenci ministra zdravotnictví oznámeno, že další očkování nebude postupovat podle schváleného národního očkovacího plánu. Ten počítal s tím, že chronicky nemocní pacienti budou očkováni ihned poté, co vakcínu dostanou senioři nad 80 let a zdravotníci. Nečekaně jste však od 1. března rezervační systém otevřel seniorům nad 70 let a pracovníkům škol. Chroničtí pacienti, kteří čelí vysokému riziku těžkého průběhu nebo i úmrtí na covid-19, z pořadníku náhle vypadli. Tímto rozhodnutím jste tyto občany zásadním způsobem znevýhodnili v přístupu k očkování. Takovým postupem jsme překvapeni a žádáme nápravu.

Chápeme těžkou situaci, v které se Česká republika při nedostatku očkovacích látek a injekčních stříkaček nachází. Rozumíme, že příprava očkovací strategie byla zpožděna ještě před nástupem pana Blatného do funkce ministra. Nemůžeme ale mlčet ke změnám, které minulý týden zveřejnil v očkovací strategii a které jdou proti hlavnímu cíli očkování – snížení počtu úmrtí na covid-19 a ochraně rizikových skupin obyvatelstva.

Při omezených zdrojích je třeba pečlivě zvažovat, komu nabídnout vakcínu dříve a komu později. Výběr skupin obyvatelstva, které by měly být očkovány dříve, přitom není náhodný a vychází z epidemiologických dat. Každá země postavila své očkovací strategie tak, že přednostně očkuje seniory a chronické pacienty. To proto, že u nich je epidemiologickými daty a modely podloženo, že mají výrazně vyšší riziko těžkého průběhu nebo i úmrtí na nemoc covid-19.

Chroničtí pacienti v ČR se náhle ocitli v situaci, kdy se jich malá skupina dostane k očkování prostřednictvím center specializované péče nebo u praktických lékařů. Ti ovšem v nejbližší době nebudou mít ani dostatek vakcín ani kapacit k očkování. Zbytku chronických pacientů jste novými změnami přibouchl k vakcíně dveře. Pro tyto občany přitom očkování znamená nejen návrat do běžného života, do zaměstnání nebo k cestování, ale přímo záchranu jejich zdraví a života. Vždyť podle aktuálních studií mají například lidé s Downovým syndromem 7x vyšší riziko hospitalizace a 23x vyšší riziko úmrtí než zdravý člověk bez ohledu na věk.

Žádáme Vás proto, abyste dodržovali schválenou národní očkovací strategii, jejímž autorem je ministerstvo zdravotnictví, a neprodleně zajistili:
  • Zpřístupnění centrálního rezervačního systému pro chronicky nemocné občany podle platného národního očkovacího plánu.
  • Přípravu očkovacího manuálu pro praktické lékaře, který bude obsahovat jasná pravidla pro očkovací priority nejen dle věku, ale i zdravotního stavu pacienta s odkazem na priority definované v národním očkovacím plánu.
  • Vymezení a zveřejnění detailního seznamu diagnóz a indikací k přednostnímu očkování, které je založeno na epidemiologických datech a modelech.
  • Představení realistického časového horizontu očkování chronicky nemocných pacientů v návaznosti na dodávky vakcín do ČR.
  • Dodržení závazku přednostního očkování pečujících osob, které pravidelně a dlouhodobě zajišťují domácí péči vybraným chronickým pacientům.
  • Přímé a ničím nelimitované zapojení zástupce chronických pacientů do přípravy očkovacího plánu pro tuto skupinu obyvatelstva.

Vážený pane premiére a pane ministře, jsme připraveni s Vámi při zajištění očkování pro chronické pacienty úzce spolupracovat a společně hledat řešení, která budou praktická, účinná a zejména rychlá. Na tento otevřený dopis očekáváme odpověď.

Dopis podepsaly následující pacientské organizace: Aliance pro individualizovanou podporu / Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. / AMD Asociace muskulárních dystrofiků / Anulika z.s. / ARCUS – onko centrum, z.s. / Asistence, o.p.s. / Asociace mužů sobě, z.s. / Asociace protetických pacientů, z.s. / AVMinority, z.s. / Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s. / Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. / Česká společnost AIDS pomoc, z.s. / Český občanský spolek proti plicním nemocem [ČOPN] / DEBRA ČR, z.ú. / Dech života / Diagnóza FH, z.s. / Dialog Jessenius, o.p.s. / DIALOGOS, z. s. / DownSyndrom CZ / Dystonie-rodina spolu, z.s. / Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. Koalice pro zdraví.

Dále pak:  / Kolpingova rodina Smečno, SMA/DMD / META, z.s. / METODĚJ, z.s. / Opus Lacrimosa, z.ú. / ParaCENTRUM Fenix, z.s. / PARENT PROJECT, z.s. / Parkinson-Help, z.s. / Péče bez překážek, z.s. / Průvodce pacienta, z.ú. / Národní rada osob se zdravotním postižením ČR / Revma Liga Česká republika, z.s. / Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. / Sdružení celiaků ČR, z.s. / Sdružení mladých sklerotiků, z.s. / SMAci, pacientská organizace SMA / Společnost pro bezlepkovou dietu, z.s. / Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. / Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. / Unie pečujících, z. s. / Willík, spolek pro Williamsův syndrom.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here