Léčba obezity zvyšuje v posledních letech náklady na zdravotní péči tuzemských zdravotních pojišťoven. V Česku totiž přibývá dospělých i dětí s nadváhou a obezitou. Náklady pojišťoven zvyšují i novější metody léčby obezity.

Podle dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] ohrožuje obezita bezmála 20 procent Čechů, o něco více mužů než žen. Mírnou nadváhou u nás trpí až 47 procent mužů a 33 procent žen. Počty lidí s nadváhou a obezitou v Česku každoročně rostou, což se projevuje i v nákladech zdravotních pojišťoven na léčbu jejich klientů s obezitou.

Stejně jako rostou počty léčených pojištěnců s obezitou, zvyšují se i náklady na jejich léčbu. Kupříkladu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] vydala na léčbu obézních pacientů před pěti lety, tedy v roce 2016, více než 42 milionů korun. Loni to pak bylo už více než 51 milionů korun. A zatímco ve zmiňovaném roce 2016 platila pojišťovna za léčbu obezity u 6 940 pacientů, v roce 2020 ji platila u 7 611 pacientů.

M. Matoulek: Obezitu s infarkty vidíme už i u třicátníků

České děti přibývají na váze, upozorňují lékaři i pojišťovny

Obezita a nadváha trápí i české děti. Pediatři dlouhodobě upozorňují na prudké růsty počtu dětských pacientů. Podle nich bezmála 30 procent z českých dětí má nadváhu a deset procent je obézních. Pro srovnání uveďme, že ještě v 90. letech minulého století pečovali pediatři ve svých ordinacích o 3,5 procenta dětských pacientů s diagnózou obezita. To znamená, že počet obézních dětí se v posledních 25 letech až ztrojnásobil.

Změny rostoucího trendu se v nejbližších letech přitom zřejmě nedočkáme i přesto, že sledování hmotnosti dítěte se stalo součástí pravidelných prohlídek u dětského lékaře.

„Úspěšnost intervenčních programů, jako je například edukace rodiny i dítěte, nutriční poradenství, psychologická péče, je obecně velmi nízká. Větší úspěch má intervence pro předškolní děti, které mají neobézní a motivované rodiče,“ říká lékařka Pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce [NNB] Dagmar Slavíčková.

Upozorňuje, že zcela zásadní pro úspěšné snížení váhy dítěte je úprava jídelníčku a životního stylu celé rodiny. A dále i co největší kontrola nad stravovacími návyky dítěte.

Obézními se v Česku stávají už i předškolní děti

Rostoucí počty obézních dětských pacientů potvrzuje i mluvčí ČPZP Elenka Mazurová: „Z celkového počtu 7 611 pojištěnců, kterým jsme loni hradili léčbu obezity, bylo více než 37 procent dětí a mladistvých do 18 let.“

Upozorňuje na to, že během jediného roku jim při stejném počtu obézních pojištěnců přibylo 640 obézních dětí.

„V roce 2019 jsme totiž dětských pacientů s obezitou evidovali 2 597 proti 3 237 o rok později. Největší počty dětí léčících se s obezitou jsou mezi věkem 9 a 15 let,“ dodává.

Počty pojištěnců ČPZP s diagnózou obezity a náklady na jejich léčbu

Rok

Počet pojištěnců

Náklady

Počet pojištěnců do 18 let

Náklady do 18 let

2016

6 940

42 077 014

2 538

16 074 708

2019

7 619

45 811 233

2 597

17 661 248

2020

7 611

51 023 778

3 237

19 128 045

[Zdroj: ČPZP]

A pak je tu ještě covid. Podle dětských lékařů přibraly české děti jenom za poslední rok dva až 15 kilogramů. Epidemii dětské obezity přispívá online školní výuka, chybějící pohybové kroužky a hodiny tělesné výchovy, nemožnost sportovat. Za nezdravé a rychlé přibírání hmotnosti u dětí může ale nejen absence pohybu.

„Když školák tráví veškerý čas doma, má i prakticky neomezený přístup k nezdravému jídlu,“ upozorňuje Elenka Mazurová s tím, že dítě, má-li je k dispozici, po čokoládě a dalších pamlscích sáhne, kdykoli má chuť.

Téměř 21 % českých dětí jí sladkosti každý den

Léčba obezity stojí ve skutečnosti více peněz

I přes výše uvedené náklady zaplacené pojišťovnami za léčbu obezity nelze docela jednoznačně vyčíslit. Otylost bývá totiž příčinou vzniku dalších onemocnění, jako jsou diabetes, onemocnění srdce a cév. Často může i za vysoký krevní tlak a nemoci mozku a vznik nádorových onemocnění.

„Tato onemocnění poskytovatelé zdravotních služeb vykazují jako hlavní diagnózu. Ačkoli původní a hlavní příčinou poškození zdraví pacienta a vzniku jiného závažného onemocnění byla právě obezita,“ vysvětluje mluvčí ČPZP.

Obezita je nemoc, tvrdí Mojmír Kasalický z ÚVN

Dodává, že i tomu se ale snaží pojišťovny bránit. ČPZP tak například nabízí ze svého fondu příspěvek na prevenci obezity [odborná konzultace, sestavení vyváženého jídelníčků, aj.]. Dále pak příspěvek na sportovní kroužky, letní tábory, ozdravné léčebné pobyty a třeba i příspěvek na nákup ochranné přilby pro děti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here