Riziko srdeční arytmie významně sniží redukce nadváhy

0
1353
srdecni_arytmie
Ilustrace: Pixabay.com

Riziko fibrilace srdečních síní neboli srdeční arytmie, která nejčastěji ohrožuje osoby s nadváhou a obezitou, významně sníží redukce tělesné hmotnosti. Konkrétní četnost výskytu fibrilace síní u obézních pacientů po katetrizační ablaci [zničení poruchy] a následnému zhubnutí má přesněji posoudit studie HOBIT-FS v Institutu klinické a experimentální medicíny [IKEM].

Fibrilace srdečních síní je nejčastější arytmie českých pacientů. Jde o nepravidelný srdečný rytmus, často velmi rychlý a chaotický. Pacienti jej vnímají jako nepříjemné bušení srdce, které vede k poruchám koncentrace. Navíc zvyšuje riziko vzniku mozkové příhody a srdečního selhání. Pacienti s neřešenou fibrilací jsou v porovnání se zdravými pacienty násobně více ohroženi rozvinutím demence.

„Fibrilace srdečních síní se týká čtyř procent českých obyvatel a každý rok jich přibývá. Jde o celospolečenský problém, který je třeba řešit,“ říká přednosta Kliniky Kardiologie IKEM Josef Kautzner.

Dodává, že tento typ srdeční arytmie ohrožuje více osoby starší 60 let. V posledních letech se však objevuje stále častěji i u mladších pacientů. Úzce souvisí s dalšími chorobami, jako jsou obezita, nadváha, diabetes, vysoký krevní tlak a jiné kardiovaskulární nemoci.

Fibrilace srdečních síní se u nás týká až půl milionu lidí

Srdeční arytmie a obezita

Nejúčinnější způsob, jak vyléčit fibrilaci srdečních síní a zamezit její recidivě, je podle lékařů z IKEM katetrizační ablace. Jde o metodu léčby poruchy srdečního rytmu, při níž se zničí [ablace] abnormální tkáň v srdci, která zodpovídá za vznik nepravidelného srdečního rytmu. Podle dosavadních poznatků jsou výsledky katetrizační ablace výrazně lepší, když se pacient zbaví přidružených onemocnění a rizikových faktorů. Především pak nadváhy a obezity, která souvisí i s výskytem diabetu 2. typu.

„Redukce hmotnosti významně zlepší výsledky katetrizační ablace,“ potvrzuje přednosta.

„Problém při redukci váhy u obézních pacientů je právě motivace, což dnes může zlepšit telemedicína a telemonitoring,“ upozorňuje zástupce přednosty Centra diabetologie IKEM Martin Haluzík.

Obezita je nemoc, tvrdí Mojmír Kasalický z ÚVN

HOBIT-FS pomůže snížit hmotnost pacientům s arytmií

Zredukovat hmotnost u pacientů s fibrilací srdečních síní po katetrizačním výkonu má pomoci a zároveň i blíže specifikovat její působení na pacienty klinická studie zvaná HOBIT- FS. Tu provádí odborný tým složený z kardiologů, fyzioterapeutů, nutričních specialistů, obezitologů a psychologů v pražském IKEM. Ti po dobu 18 měsíců od katetrizace sledují vybrané obézní pacienty – ženy i muže ve věku od 18 do 70 let a s pomocí nových technologií [chytré hodinky, telefon, informační systém IKEM] se je snaží motivovat ke změně životosprávy.

„Katetrizační ablaci mi lékaři provedli v polovině října. A někdy je to humorné, hodinky vás nutí třeba, když si sednete k televizi, abyste vstal a začal se hýbat. Tak se díky tomu nyní více pohybuji, protože měřené hodnoty kolísají a chtějí, abych zvýšil pohyb,“ říká jeden z účastníků studie Karel Vohradský.

Dodává, že se díky účasti ve studii naučil více sledovat. Ví, čím se stravuje, kolik toho denně nasedí a kolik nachodí. Výsledky první studie, která se zaměřuje komplexně na obézní pacienty po katetrizační ablaci, mohou posloužit i pro další pacienty s podobnou režimovou intervencí. Například pro pacienty s obezitou bez fibrilace síní nebo s diabetem 2. typu. Více zde.

Jak vypadá HOBIT-FS v praxi

Lékaři do studie vyberou celkem 160 obézních pacientů, ti se rozdělí do dvou skupin. Prvních 80 pacientů bude tým zdravotníků rok a půl aktivně směřovat k redukci jejich hmotnosti s pomocí chytrých hodinek a aplikace v chytrém telefonu, ze kterých se budou data přenášet do informačního systému IKEM. Druhých 80 pacientů budou lékaři taktéž 18 měsíců sledovat, avšak k redukci hmotnosti je povedou až po 18 měsících od katetrizace.  

Vybraní pacienti dostanou chytré hodinky a telefon s aplikací vyvinutou IT týmem IKEMu, které jim průběžně měří a sledují nastavené ukazatele. Jako jsou tělesná hmotnost, jejich pohybová aktivita, spánek, krevní tlak, srdeční rytmus nebo stravovací návyky. V závislosti na nich pak pacienty upozorňují, například na zvýšení pohybu, pravidelnou stravu atd.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here