Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] nově umožňuje poskytovatelům lázeňské léčebně rehabilitační péče vytvářet náhradní lůžkové kapacity pro pacienty s prokázanou nemocí covid-19, kteří byli původně hospitalizováni v nemocnicích. Lázním VZP ČR od 1.4. nabízí i takzvané stabilizační zálohové platby.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů, kteří prodělali covid-19 s komplikovaným průběhem, může být nově poskytována jako součást léčebného procesu. Aby lázně mohly čerpat stabilizační zálohové platby od VZP ČR, musí s ní uzavřít dodatky ke svým stávajícím smlouvám. Na základě tohoto dodatku pojišťovna uhradí poskytovateli tři stabilizační zálohové platby v období do 31. 5. 2021.

„Účelem stabilizační platby je zajištění a financování sítě poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, stejně tak jako i zajištění dostupnosti této péče,“ vysvětluje náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči David Šmehlík.

Výpočet výše stabilizační platby a způsob vypořádání je uveden ve vzoru dodatku Organizačního opatření č. 8/2021 – Stabilizační zálohová platba pro poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče se v případě zájmu mohou obrátit také na místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR.

Podmínky VZP ČR pro umístění covidových pacientů

Aby mohl být pacient s prokázaným onemocněním covid-19 umístěn u poskytovatelů lázeňské rehabilitační péče, nesmí vykazovat závažné klinické příznaky onemocnění. Další podmínka je, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů propuštěn do vlastního sociálního prostředí. A také nemůže být umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Podle VZP ČR náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 výkonem VZP – 00795 [ošetřovací den]. A to s odborností 9H9 za každý ošetřovací den dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1.

„Výše úhrady za výkon VZP – 00795 je stanovena jako konečná a nepodléhá žádným dalším úpravám bonifikacím úhradové vyhlášky pro rok 2021,“ upřesnila VZP ČR.

Poskytnutí péče musí schválit ošetřující i revizní lékař

Největší česká zdravotní pojišťovna dále zdůraznila, že lázeňská léčebně rehabilitační péče u pacientů po prodělaném onemocnění covid-19 s komplikovaným průběhem může být poskytována jen jako součást léčebného procesu. Její poskytnutí musí vždy doporučit ošetřující lékař a potvrdit revizní lékař. Což platí pouze za dodržení podmínek indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Ten je přílohou č. 5 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů.

„Celá specifikace je uvedena v Organizačním opatření č. 9/2021 – Organizace péče o pacienty v souvislosti s onemocněním covid-19 u poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, uvedl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka.

Upřesnil, že všechna Organizační opatření VZP ČR včetně příloh a odpovědí na nejčastější otázky naleznou poskytovatelé zdravotních služeb na webu VZP ČR v sekci COVID informace pro poskytovatele.

Lázně by se 11. 4. měly otevřít i samoplátcům

Dodejme, že na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2.2021 byl omezen provoz poskytování lázeňské péče. Usnesení vlády stanovuje, že od 1.3. do 11.4.2021 lázně mohou na pobyty přijímat pouze pacienty, kterým je léčba hrazena alespoň částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že lázně nyní poskytují pouze komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči. Avšak již od 11. 4. 2021, pokud nedojde ke změně, by se měly otevřít i klientům samoplátcům.

Novinka u lázní je pak i to, že mnoho z jejich provozovatelů zřídilo speciální mobilní týmy, které jezdí testovat na přítomnost koronaviru zaměstnance do firem. Dlouhodobě pak nabízejí testovací služby i široké veřejnosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here