Přístup k lékům upravuje novela o zdravotním pojištění

0
509
lekum
Foto: Pixabay.com

Léčivé prostředky například na cystickou fibrózu, migrénu, diabetes 2. typu či hepatitidu typu C, ale i další nemoci se letos významně přiblížily českým pojištěncům. Cestu k těmto i dalším lékům by už letos mohla zjednodušit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tu aktuálně projednává Sněmovna.

Léčba genovou terapií se dnes indikuje především u pacientů s hematologickým a neurologickým onemocněním. V blízké budoucnosti se ale počítá s jejím využitím i pro další medicínské oblasti. Genová terapie totiž neléčí pouze příznaky nemoci, ale i její podstatu.

Základem genetické léčby je dodání genetické informace do buněk pacienta v případě, že se v nich původní informace nenachází, nebo je chybná. Lze očekávat, že se význam genetické léčby v budoucnosti významně zvýší,“ potvrzuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Tristní praxe s paragrafem 16 skončí snad už 2021

Úhrada prostředků genové terapie u nás sice zatím není přiznána z veřejného zdravotního pojištění, i tak některé z nich zdravotní pojišťovny svým pacientům hradí. V praxi jde o přípravky na léčbu hematoonkologických a neurologických onemocnění. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] uzavřela s Českou lékařskou společností [ČLS] dohody o přesně vymezeném okruhu pacientů léčených genovou terapií. Přípravky jim pak pojišťovna proplácí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Dostupnost léčby genovou terapií by českým pojištěncům zvýšila ve sněmovně právě projednávaná novela zmiňovaného zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Pacientům by se cesta k lékům neotevírala právě přes § 16, jehož použití má být spíše výjimkou než běžnou cestou k přípravku.

Novela o veřejném zdravotním pojištění si žádá úpravy

Přístup k účinnějším lékům na cystickou fibrózou

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zpřístupní účinnější léky i pro pacienty s cystickou fibrózou. Jde o takzvané modulátory CFTR proteinu, které zlepší pohyb iontů přes buněčné membrány. Díky novým lékům se pak nemocnému lépe dýchá a snižuje se i riziko vzniku infekce. Nové preparáty totiž přímo modulují bílkoviny odpovědné za přenos těchto iontů a vody v dýchacích cestách.

„U jedinců s cystickou fibrózou vede vrozená porucha těchto bílkovin k tomu, že v dýchacích cestách se hromadí velmi vazký hlen, který ztěžuje dýchání a který je navíc vhodným prostředím pro vznik velmi závažných infekcí,“ říká Jakub Dvořáček s tím, že použitím CFTR modulátorů se hlen v dýchacích cestách uvolní a pacientům se lépe dýchá.

Kombinace nových léků tak vede ke zlepšení stavu nemocného a k prodloužení doby jeho života. Zmiňované léky se u nás nyní nemocným s cystickou fibrózou hradí ze zdravotního pojištění buď na základě rozhodnutí SÚKL o ceně a výši a podmínkách úhrady. Nebo podle §16 na základě Společného stanoviska uzavřeného mezi VZP ČR a ČLS JEP.

Výbor pro zdravotnictví projednal novelu č. 48/1997 Sb.

Inovativní léčba i pro migreniky

Až 23 tisícům pacientům s chronickou a epizodickou migrénou pomůžou na zmírnění příznaků nemoci léky zvané CGRP antagonisté. Jsou to protilátky navázané na molekulu CGRP, která sehrává významnou úlohu při ataku migrény. V Česku SÚKL registruje a pojišťovny proplácí aktuálně tři monoklonální protilátky s anti-CGRP účinkem na migrénu. Předepisují je lékaři v 31 centrech pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Léčba anti-CGRP protilátkami je indikována u pacientů s 4 a více dny s migrénou za měsíc po selhání konvenční profylaktické léčby minimálně dvěma z pěti skupin léčiv. Počet vhodných kandidátů léčby anti-CGRP protilátkami je v ČR odhadován na 23 tisíc dospělých pacientů s migrénou,“ říká Pavel Řehulka z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Migréna je neřád. Dá se však docela úspěšně léčit

PARP inhibitory nově na rakovinu prostaty i slinivky břišní

Úspěšnost léčby jednoho z nejčastějších nádorových onemocnění u mužů – rakoviny prostaty [onemocní jí jeden muž z devíti] a také slinivky břišní může zvýšit nová skupina léčiv takzvaných PARP inhibitorů. Ty blokují mechanismy, jimiž se opravují nádorové buňky. PARP inhibitory se u nás předepisují hlavně k léčbě rakoviny vaječníku a rakoviny prsu.

Nové možnosti léčit vybrané případy karcinomu prostaty a slinivky břišní pomocí PARP inhibitorů se ukazují díky analogickému genu BRCA [BReast CAncer] při vzniku těchto nádorových onemocnění. BRCA se v organismu nacházejí ve dvou typech BRCA1 a BRCA2. Produkty těchto genů se účastní kontroly buněčného cyklu a oprav poškozené DNA. Mutace ale zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, zejména prsu a vaječníků.

„Léky působí tak, že zablokují enzym, jenž se podílí na opravách porušené DNA v nádorových buňkách. Pro léčbu je důležité právě utlumení opravného mechanismu. Léčba je významným posunem v terapii dalších nádorových onemocnění včetně karcinomu prostaty,“ uvádí Jakub Dvořáček.

Rakovina prostaty je u mužů onemocnění The First One

V současné době jsou tyto léky v Evropě schváleny pro léčbu karcinomu vaječníku, karcinomu prsu, adenokarcinomu slinivky břišní a karcinomu prostaty. V Česku probíhají jednání o úhradě v jednotlivých indikacích. Hrazeny by mohly být do dvou let.

Hepatitida C, diabetes 2. typu

Hepatitida typu C, dříve nevyléčitelná nemoc způsobená virem HCV, se dnes díky novým lékům vyléčí i do třech měsíců. Účinnost léčby změnila v posledních letech přímo působící antivirotika, která se navíc ukazují jako účinná pro všechny známé genotypy hepatitidy C.

„Žloutenka typu C se v posledních letech stala v podstatě léčitelnou nemocí,“ říká Jakub Dvořáček s tím, že v České republice jsou některé kombinace léků dostupné pro pacienty a hrazeny zdravotními pojišťovnami.

HCV infekce ohrožuje i lidi, u nichž by to málokdo čekal

Kompenzaci diabetu 2. typu u pacientů významně zlepší podávání agonistů GLP-1R, jejichž účinek je založený na principu přirozeného fungování těla. Další přidanou hodnotou tohoto léčivého přípravku je snížení tělesné hmotnosti léčeného pacienta a mluví se také o jejich kardioprotektivním a neuroprotektivním účinku.

Moderní léky na diabetes 2. typu prospívají i státní kase

Ke zlepšení kardiovaskulárních onemocnění, které často doprovází pacienty právě s diabetem 2. typu a jež bývají nejčastější příčinou úmrtí u nich, vede podávání přípravku SGLT-2 inhibitory [původně k léčbě diabetu 2. typu, pozn. red.]. Tyto přípravky jsou u nás dostupné pacientům, kteří mají cukrovku a srdeční selhání nebo jen srdeční selhání. Pomáhají tedy diabetikům stejně jako kardiakům.

„Jde o léky, které mohou být účinné na široké spektrum nemocí postihujících pacienty v moderní společnosti. Čeští pacienti mají léky hrazeny ze zdravotního pojištění,“ dodává Jakub Dvořáček.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here