Sněmovní výbor pro zdravotnictví na svém zasedání [31.3.] projednal pozměňovací návrhy k novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a normu doporučil k druhému čtení v Poslanecké sněmovně.

Největší diskuzi v projednávání pozměňovacích návrhů vyvolala předloha na rozšíření kompetencí porodních asistentek, kterou výboru předložila poslankyně za Piráty Olga Richterová [výbor návrh nepřijal]. A dále návrh poslance Adama Vojtěcha [za ANO] na financování pacientských organizací [PO] z fondů prevence zdravotních pojišťoven. Návrh byl taktéž zamítnutý.

Záznam 85. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Výbor pro zdravotnictví a návrhy poslankyně Adámkové

Nejvíce pozměňovacích návrhů předložila předsedkyně sněmovního výboru pro zdravotnictví a poslankyně Věra Adámková [za ANO]. Jedním z nich je i návrh na rozšíření možnosti v předepisování generických léčiv tak, aby mohl ošetřující lékař pacientovi vybrat ten nejvhodnější léčivý přípravek.

„Účinná látka je jasná, ale vehikulum tam může být jiné,“ uvedla s tím, že pacient může být na přidanou látku například alergický.

Dalším jejím návrhem bylo zajištění spolupráce mezi zdravotní pojišťovnou a obcemi [jejími přestupkovými komisemi] při vymáhání platby pro zdravotní pojišťovnu. Obcím podle ní sice přibyde s novou povinností práce, ale zdravotní pojišťovny musí mít možnosti, jak si nedoplatky na pojištění vymoci.

„Nicméně bez spolupráce nevymůžeme ten regres,“ řekla Adámková.

Dále navrhla rozšíření úhrady očkování proti klíšťové encefalitidě pro pojištěnce nad 50 let věku a proti meningokoku pro děti do jednoho roku a adolescenty. Stejně jako úhradu vakcín proti lidskému papilomaviru, jež je dle jejích slov především prevencí onkologických onemocnění. Například děložního čípku, mužských pohlavních orgánů.

Proočkovanost proti HPV virům v Česku jenom klesá

Připomněla, že Česko má významně vyšší úmrtnost na nemoci způsobené lidským papilomavirem ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Dalším jejím taktéž výborem přijatým pozměňovacím návrhem bylo rozšíření kompetencí internistů v předepisování diagnostických proužků pro změření glykémie. A dále komplexní návrh upravující definici pacientských organizací, podmínky pro účast jejich zástupců v jednáních o vstupu léčiv do úhrad zdravotních pojišťoven aj.

Adam Vojtěch by rád dal PO peníze z fondů prevence

Živou diskuzi mezi poslanci vyvolal pozměňovací návrh poslance Adama Vojtěcha, který upravuje financování pacientských organizací z fondů prevence zdravotních pojišťoven.

„Pacientské organizace mají problém ve svém financování, zajistit jejich udržitelné financování je řešení právě z fondů prevence. Má jasný objem a je jen na pojišťovně, jestli tam vytvoří program pro pacientské organizace, nebo ne,“ řekl Vojtěch.

Většina poslanců s jeho návrhem nesouhlasila. Vojtěch svůj návrh obhajoval tím, že pojišťovny by měly ze zákona pouze možnost, nikoli povinnost financování PO ze svých fondů prevence.

„Víme, kolik jich je [PO], o kolik si můžou zažádat a jaké dopady to bude mít do fondů prevence? Pokud to tam není, pak to není za mě hlasovatelné,“ vyjádřil se poslanec David Kasal [ANO].

Pacientské organizace navrhují financování z veřejných zdrojů

Před podporou PO z veřejného zdravotního pojištění důrazně varoval i Jiří Běhounek [ČSSD]. Ten se vyjádřil, že s tím určitě nemůže souhlasit. Předsedkyně Adámková upozornila, že zdravotní pojišťovna může hradit poskytnutou zdravotní péči pouze svým klientům. Financování PO je proto dle ní spíše otázkou právní, jak něco takového realizovat.

„Je dobře, že pacientské organizace jsou, ale je špatně, když je platí zdravotní pojišťovna a ještě k tomu z rezervního fondu, ať je platí stát,“ vyjádřil se místopředseda Bohuslav Svoboda [ODS].

Asociace pacientských organizací vznikne asi už letos

Upozornil, že do pojišťovny vkládají peníze lidé a za to chtějí mít zdravotní péči.

„Fandím jim, ale nejsou tu proto, aby je platila pojišťovna z rezervního fondu,“ dodal.

Návrh na změnu poslance Vojtěcha k možnosti financovat PO z fondů prevence zdravotních pojišťoven poslanci nakonec neschválili [Hlasování: hlasovalo 15, dva pro, proti bylo osm, pět se zdrželo. Čili PN neprošel].

Rozšíření kompetencí porodních asistentek neprošlo

Především poslanci – lékaři z oboru gynekologie negativně přijali pozměňovací návrh poslankyně za Piráty Olgy Richterové. Podle něho by některé výkony hrazené ze zdravotního pojištění vykonávaly u žen po porodu porodní asistentky bez indikace lékaře.

„U porodu musí být lékař. […] Díky tomu se Česko dostalo na špici v prenatální péči,“ uvedl Miloslav Janulík [ANO] s tím, že návrh zasahuje do dobře fungujícího systému.

Připomněl, že české porodnictví a gynekologie má jednu z nejnižších úmrtností rodiček a novorozenců na světě. K jeho slovům se připojil poslanec Jiří Běhounek se slovy, že takzvané duly jsou hrůza i na Vysočině, za kterou je Běhounek zvolený.

„Porodní asistentky nejsou duly, porodní asistentka je zdravotnické povolání se zdravotním vzděláním,“ poznamenala k diskuze Richterová s tím, že vedení fyziologických porodů bez indikace lékařem už dneska vyplývá jako právo z evropské zdravotnické legislativy.

vybor_pro_zdravotnictvi_c

David Kasal reagoval, že takzvané duly zasahují do zdravotní péče o novorozence, která je čistě lékařskou záležitostí. Jako příklad nedobré praxe pak uvedl, že se setkává s rodičkami, které přijdou s nápadem, že chtějí začít porod přirozeně. To je v jejich představách ideálně tak, že před porodem jim bude drážděn klitorisu či budou mít pohlavní styk, aniž by ale třeba i jen upřesnily s kým.

„Jde to do bizarností,“ uvedl Kasal s tím, že takové výkony nemůžou být hrazeny ze zdravotního pojištění. Ze své praxe pak uvádí i to, že při porodech takové ženy odmítají i nástřihy hrází. Což vede ke zdravotním komplikacím u novorozence, zakazují například dětem vykapávat oči a jiné požadavky.

Výbor pro zdravotnictví a odpovědnost za domácí porody

Místopředseda Svoboda, profesí gynekolog a porodník uvedl, že s takovým přístupem má zkušenosti a v životě kvůli tomu musel mnohé změnit, aby se s tím vyrovnal.

„Mně je to úplně jedno, ať to dělají, jak chtějí, ale ať za to převezmou právní odpovědnost,“ shrnul Svoboda.

Průměrný věk prvorodiček v Česku je 28 let

Dodal, že jestli se žena rozhodne pro domácí porod, pak za to musí nést také plnou právní odpovědnost. Nikoli pak ten v záchrance nebo lékař, který ji operuje hodiny na sále a je trestně odpovědný.

Pozměňovací návrh Olgy Richterové na změnu v kompetencích porodních asistentek tak poslanci výboru pro zdravotnictví zamítli.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here