Proočkovanost proti HPV virům v Česku jenom klesá

0
928
HPV
Foto: Pixabay.com

Dnes je Světový den onkogynekologických onemocnění. Na místě je vzpomenout na zásady prevence jejich vzniku, mezi které patří i očkování proti HPV virům. S HPV viry se přitom v životě setká více než 80 procent sexuálně aktivních mužů a žen. A u některých z nich vyvolá nádorové onemocnění.

HPV viry se přenášejí nejčastěji pohlavním stykem, přímým stykem při úzkém kontaktu, dotykem sliznic nebo i z matky na dítě při porodu. Lidský organismus si s nákazou HPV viry [lidský papilomavirus, pozn. red.] ve většině případů poradí sám díky fungujícímu imunitnímu systému. Pokud se tomu ale tak nestane a infekce v těle přetrvá, vzniká u nakaženého vysoké riziko rozvoje prekancerózy [přednádorový stav, pozn. red.]. Později pak hrozí riziko rakoviny děložního hrdla, pochvy, vulvy a u mužů rakoviny penisu.

Karcinomu děložního hrdla v ČR mnoho nebrání

U obou pohlaví se významně zvyšuje riziko výskytu karcinomu konečníku nebo karcinomu orofaryngeální oblasti [v dutině ústní a hltanu].

Očkování snižuje riziko až o 90 procent

Riziko rozvoje infekce HPV viry dokáže až o 90 procent snížit očkování podané dívkám a chlapcům ještě před zahájením jejich sexuálního života, tedy kolem jejich třináctého roku. Ochranu zajišťuje očkování i starším ročníkům. Snižuje u nich riziko vzniku nádoru o polovinu, tvrdí někteří z lékařů. I když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, ohrožuje muže i chlapce.

Muži jsou většinou přenašeči HPV virů bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata, ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ upozorňuje vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF UK a VFN v Praze David Cibula.

Proočkovanost proti HPV v Česku klesá

Potíž je v současné době v tom, že proočkovanost proti HPV virům v ČR kontinuálně klesá.

„Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 procenta populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 procenta. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 procenta,“ potvrzuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP] Jakub Dvořáček.

Dodává, že nejvyšší proočkovanost vykazují Malta [88 %], Belgie [83 %], Švédsko [82 %] a Portugalsko [81 %].

HPV testy ženám od příštího roku zaplatí pojišťovny

Podle českých odborníků i světových autorit je přitom očkování bezpečné a reakce na něj jsou minimální. Případné nežádoucí účinky očkování navíc podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí.

Dosud jsme u nás nezaznamenali, že by výjimečné případy reakcí po vakcinaci neodpovídaly informacím výrobce, tedy nejčastěji to byly lokální reakce v podobě mírné bolesti v místě aplikace,“ vysvětluje místopředsedkyně Vakcinologické společnosti ČLS JEP Hana Cabrnochová.

Očkování mládeže spadá do úhrad pojišťoven

Očkování je od roku 2012 u žen, u mužů pak od roku 2018, od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku, hrazeno zdravotními pojišťovnami. Od 1. 1. 2018 bylo dle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění umožněno očkování chlapců proti HPV infekci.

Počet naočkovaných dívek a chlapců proti HPV virům

[Zdroj: AIFP]

Očkování má stejné schéma jako u dívek a probíhá mezi 13. a 14. rokem, ideálně pak v rámci 13leté preventivní prohlídky. Očkovat se mohou i starší lidé, vakcinace by však měla být nejlépe, jak již bylo zmíněno, dokončena před zahájením pohlavního života.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here