Terénní sociální služby fungují dále v omezeném režimu. Návštěvy v domácnosti klientů můžou provozovatelé zúžit jen na ty nezbytné, jako jsou zajištění stravy, hygieny a zdravotní péče. Při návštěvě se obě strany chrání respirátorem třídy FFP2. Nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví s platností od 13. dubna 2021.

Nařízení Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR], kterým se v podstatě pokračuje v praxi z dob nouzového stavu, vydalo podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nová úprava platí od úterý 13. dubna. Nařízení mimo jiné upravuje fungování nocleháren, které po zvážení provozovatele můžou rozšířit své služby odpovídající azylovému domu, tedy na zařízení s celodenním pobytem.

Jaká zařízení sociálních služeb jsou k dispozici v ČR

Terénní sociální práce a pravidla v době pandemie

Podle ministerského nařízení je na provozovateli sociálních služeb, v jakém rozsahu bude sociální služby v době mimořádného stavu svým klientům v terénu zajišťovat [zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]. Vždy je však jeho povinností klientovi zajistit nezbytnou péči. A to i takovou, kterou běžně nedělá. Jde hlavně o poskytnutí zdravotní péče, stravy a pravidelné hygieny.

„Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepříznivá a riziko dalšího šíření nemoci covid-19 v populaci je přes kontinuální pokles případů stále vysoké,“ odůvodňuje nařízení úřad.

Upozorňuje, že současná epidemická situace je v Česku sice ve srovnání s předchozími týdny podstatně příznivější, ale stále ještě křehká. Počet nakažených osob nad 65 let je podle úřadu kolem 600 za den, což je zhruba 15% podíl denních počtů nakažených.

„Číslo je stále rizikovou hodnotou, neboť se jedná velmi často o osoby, které trpí více chronickými onemocněními zároveň,“ uvádí s tím, že pravděpodobnost hospitalizace těchto osob v důsledku těžšího průběhu onemocnění u nich dosahuje až 35 procent.

Návštěva jen s respirátorem třídy FFP2

Úřad zároveň ukládá povinnost klientům, sociálním pracovníkům a dalším zúčastněným osobám při návštěvě vždy používat respirační masku alespoň třídy FFP2 či KN95. Uživatelé sociálních služeb včetně jejich blízkých osob, se kterými jsou v kontaktu, musí pracovníkovi sociální služby či samotnému provozovateli včas ohlásit nařízenou karanténu, izolaci a pozitivní výsledek testu na koronavirus. V předstihu jej informují i o příznacích typických pro nemoc covid-19.

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociálních služeb, nejčastěji domovech pro seniory, Alzheimercentrech, domovech se zvláštním režimem a stacionářích zůstávají nezměněná. Podmínkou vstupu do zařízení je negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu ne starší 48 hodin. Výjimku pak mají lidé v postinfekční imunitě. Tedy ti, co prodělali nemoc covid-19 a neuplynulo od jejího potvrzení 90 dnů a zároveň nemají žádný z příznaků nemoci. Bez testu navštěvují klienty také plně očkovaní lidé [dva týdny od aplikace druhé dávky vakcíny, pozn. red.]. Klienti domovů se po návratu z vycházky stále izolují od ostatních a opakovaně se testují na přítomnost koronaviru.

Od středy se uvolňují vycházky seniorům mimo zařízení

Noclehárny fungují v covidu jako azylové domy

Noclehárny můžou podle úřadu až do odvolání mimořádně zajišťovat celodenní pobytové služby lidem bez domova v režimu azylových domů. Jestli k takovému rozšíření služeb přistoupí však záleží na provozovateli samotném. A také na tom, zda má dostatek personálu a prostoru pro celodenní pobytovou službu pro lidi bez domova.

„Změna umožní více pracovat s klienty bez domova, zajistit jim ochranné pomůcky či vysvětlit režimová opatření. A mělo by též dojít ke snížení rizika přenosu na ostatní populaci snížením mobility osoby bez domova,“ vysvětluje MZ ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here