Terénní sociální služby fungují dále v omezeném režimu. Návštěvy v domácnosti klientů můžou provozovatelé zúžit jen na ty nezbytné, jako jsou zajištění stravy, hygieny a zdravotní péče. Při návštěvě se obě strany chrání respirátorem třídy FFP2. Nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví s platností od 13. dubna 2021.

Nařízení Ministerstvo zdravotnictví [MZ ČR], kterým se v podstatě pokračuje v praxi z dob nouzového stavu, vydalo podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nová úprava platí od úterý 13. dubna. Nařízení mimo jiné upravuje fungování nocleháren, které po zvážení provozovatele můžou rozšířit své služby odpovídající azylovému domu, tedy na zařízení s celodenním pobytem.

Jaká zařízení sociálních služeb jsou k dispozici v ČR

Terénní sociální práce a pravidla v době pandemie

Podle ministerského nařízení je na provozovateli sociálních služeb, v jakém rozsahu bude sociální služby v době mimořádného stavu svým klientům v terénu zajišťovat [zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]. Vždy je však jeho povinností klientovi zajistit nezbytnou péči. A to i takovou, kterou běžně nedělá. Jde hlavně o poskytnutí zdravotní péče, stravy a pravidelné hygieny.

„Aktuální epidemiologická situace je i nadále nepříznivá a riziko dalšího šíření nemoci covid-19 v populaci je přes kontinuální pokles případů stále vysoké,“ odůvodňuje nařízení úřad.

Upozorňuje, že současná epidemická situace je v Česku sice ve srovnání s předchozími týdny podstatně příznivější, ale stále ještě křehká. Počet nakažených osob nad 65 let je podle úřadu kolem 600 za den, což je zhruba 15% podíl denních počtů nakažených.

„Číslo je stále rizikovou hodnotou, neboť se jedná velmi často o osoby, které trpí více chronickými onemocněními zároveň,“ uvádí s tím, že pravděpodobnost hospitalizace těchto osob v důsledku těžšího průběhu onemocnění u nich dosahuje až 35 procent.

Návštěva jen s respirátorem třídy FFP2

Úřad zároveň ukládá povinnost klientům, sociálním pracovníkům a dalším zúčastněným osobám při návštěvě vždy používat respirační masku alespoň třídy FFP2 či KN95. Uživatelé sociálních služeb včetně jejich blízkých osob, se kterými jsou v kontaktu, musí pracovníkovi sociální služby či samotnému provozovateli včas ohlásit nařízenou karanténu, izolaci a pozitivní výsledek testu na koronavirus. V předstihu jej informují i o příznacích typických pro nemoc covid-19.

Pravidla pro návštěvy v zařízeních sociálních služeb, nejčastěji domovech pro seniory, Alzheimercentrech, domovech se zvláštním režimem a stacionářích zůstávají nezměněná. Podmínkou vstupu do zařízení je negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu ne starší 48 hodin. Výjimku pak mají lidé v postinfekční imunitě. Tedy ti, co prodělali nemoc covid-19 a neuplynulo od jejího potvrzení 90 dnů a zároveň nemají žádný z příznaků nemoci. Bez testu navštěvují klienty také plně očkovaní lidé [dva týdny od aplikace druhé dávky vakcíny, pozn. red.]. Klienti domovů se po návratu z vycházky stále izolují od ostatních a opakovaně se testují na přítomnost koronaviru.

Od středy se uvolňují vycházky seniorům mimo zařízení

Noclehárny fungují v covidu jako azylové domy

Noclehárny můžou podle úřadu až do odvolání mimořádně zajišťovat celodenní pobytové služby lidem bez domova v režimu azylových domů. Jestli k takovému rozšíření služeb přistoupí však záleží na provozovateli samotném. A také na tom, zda má dostatek personálu a prostoru pro celodenní pobytovou službu pro lidi bez domova.

„Změna umožní více pracovat s klienty bez domova, zajistit jim ochranné pomůcky či vysvětlit režimová opatření. A mělo by též dojít ke snížení rizika přenosu na ostatní populaci snížením mobility osoby bez domova,“ vysvětluje MZ ČR.

–RED–

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here