Aktuální zprávy o krevních sraženinách po očkování vakcínou od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson znervózňují zájemce o očkování. Nabízí se proto otázka, zda je očkování proti covidu-19 bezpečné pro seniory?

K tématu se vyjádřila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu [AIFP]. Ta uvedla, že rozhodnutí o očkování na základě faktů je u seniorů zvláště důležité. Riziko z očkování porovnává s rizikem fatálního průběhu nemoci covid-19 a úmrtí s covidem. To ohrožuje zejména starší ročníky.

„V České republice bylo přibližně 50 % úmrtí na covid-19 ve věkové skupině 80 let a více. Riziko úmrtí na covid-19 je pro seniory nad 75 let přibližně 200x vyšší než pro lidi mladší 65 let bez rizikových faktorů,“ konstatuje AIFP.

Upozorňuje, že nelze zapomenout na to, že tato nejrizikovější skupina, je i nejzranitelnější. Zprávy na sociálních sítích o tom, jak senioři umírají po očkování různými vakcínami označuje za falešné. Uvádí, že všechna podezření na úmrtí v časové souvislosti s aplikací vakcíny proti covidu-19 jsou velmi přísně posuzována a zkoumána. A dosavadní šetření neprokázala, že by vakcíny proti covid-19 byly spojeny s vyšším výskytem úmrtí u seniorů.

EMA: Riziko krevní sraženiny u AstraZeneca je nízké

Očkování proti covidu brání úmrtí s covidem

V Izraeli zdravotníci proočkovali velkou část populace a zjistili, že u lidí nad 70 let se po dvou dávkách vakcíny snížil výskyt onemocnění covid-19 s klinickými příznaky o 98 procent. Vycházejí přitom ze studie, jíž se zúčastnilo 148 tisíc lidí, z toho polovina očkovaných a polovina neočkovaných proti covidu-19.

„Účinnost vakcín u seniorů je podobná, jako účinnost u mladší populace. Obdobně jako v Izraeli, i v České republice klesl po začátku vakcinace podíl úmrtí na covid-19 ve skupině seniorů nad 80 let,“ uvádí AIFP.

Opakuje přitom vyjádření světových lékových agentur, které se zabývají případy krevních sraženin po očkování. Totiž: Porovnáme-li přínosy a potenciální rizika vakcín proti nemoci covid-19 u skupiny seniorů včetně těch nejzranitelnějších, přínosy jasně převažují. Odvolávají se na německý epidemiologický model. Ten odhaduje, že očkováním seniorů nad 75 let můžeme předejít přibližně 77 procentům všech úmrtí způsobených nemocí covid-19.

Co říká český SÚKL

„Nesnažíme se před veřejností něco tajit, což je častým argumentem dezinformátorů,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL] Irena Storová k informacím o očkování, které se nezakládají na pravdě.

Bereme vážně všechna podezření na nežádoucí účinky

Dodává, že každé hlášené podezření na nežádoucí účinek SÚKL ověří, dá mu světově unikátní číslo a odesílá ho k dalšímu hodnocení do evropské databáze.

„O počtech hlášení každý týden informujeme a s veřejností sdílíme i data k jednotlivým reakcím, která nám byla nahlášena. Bezpečnost jednotlivých vakcín každý měsíc řeší i výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky,” uzavírá SÚKL s tím, že také o jeho závěrech veřejnost pravidelně informuje.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here