Monoklonální protilátka VIR-7831 může být další účinný lék na nemoc covid-19. Evropská agentura pro léčivé přípravky [EMA] zkoumá jeho účinnost i bezpečnost. Předběžné výsledky dokládají snížení rizika hospitalizace a úmrtí na covid-19 u zranitelných pacientů.

Další nadějí pro úspěšnou léčbu pacientů s nemocí covid-19 bez potřeby dodatečné léčby kyslíkem bude zřejmě brzy i monoklonální protilátka zvaná VIR-7831 [GlaxoSmithKline]. Předběžné výsledky klinických studií dokládají snížení rizika hospitalizace a úmrtí až o 85 procent. To při jejím včasném podání pacientům, kteří jsou v ohrožení závažného průběhu nemoci covid-19.

„Předběžné výsledky ukazují, že VIR-7831 snížil riziko hospitalizace o více než 1 den nebo snížil riziko úmrtí o 85 % ve srovnání s placebem,“ uvádí ve své zprávě Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL].

Protilátka VIR-7831 se váže na spike protein koronaviru

koronavirusMonoklonální protilátka VIR-7831 působí proti viru SARS-CoV-2, jež způsobuje onemocnění covid-19. Jde v podstatě o typ proteinu, čili bílkoviny, která se naváže na specifickou strukturu antigenu. Protilátka VIR-7831 se po podání nemocnému připojí k takzvanému spike proteinu [S-protein], známému výběžku na povrchu koronaviru [obrázek vpravo]. Tím zabrání jeho vstupu do buněk v těle a dalšímu rozvoji onemocnění.

„Když se protilátka naváže na S-protein, virus není schopen vstoupit do lidských buněk. Protilátky se váží na různé části proteinu a jejich použití v kombinaci může mít větší účinek než jejich použití samostatně,“ uvedl již dříve úřad.

V Brně otevřeli denní stacionář pro léčbu covidu-19

EMA vydá doporučení pro použití látky VIR-7831

EMA nyní zkoumá dostupné údaje o použití monoklonální protilátky VIR-7831 pro pacienty s covidem-19. Výsledky pak poslouží unijním zemím jako odborná podpora pro rozhodnutí o jejím nouzovém použití na léčbu covidu-19. A to ještě před samotnou registrací léku.

„Výsledek tohoto přezkumu poskytne doporučení vnitrostátním orgánům EU, které mohou přijmout rozhodnutí o mimořádném použití léčivého přípravku v rámci nouzového použití,“ potvrzuje SÚKL.

Přezkumné hodnocení evropské lékové agentury prověřuje údaje z klinické studie o účincích látky VIR- 7831 oproti placebu u pacientů s mírným až středně závažným onemocněním covid-19. Jde zároveň o pacienty ve vysokém riziku zhoršení zdravotního stavu v důsledku nákazy koronavirem.

„Přezkum provádí Výbor pro humánní léčivé přípravky [CHMP], který odpovídá za oblast týkající se humánních léčivých přípravků,“ upřesňuje SÚKL s tím, že výbor vydá své odborné stanovisko ve zkráceném režimu.

Čeští pacienti už mají s léčbou protilátkami zkušenosti

K již podávaným monoklonálním protilátkám v Česku patří lék kasirivimab- imedivimab známý jako REGN-CoV2 od americké farmaceutické společnosti Regeneron. A dále bamlanivimab od amerického výrobce Eli Liily Tyto monoklonální protilátky se taktéž váží na S-protein, tedy spike protein viru SARS-CoV-2 a to na jeho různých místech.

Monoklonální protilátky dostanou i nemocní v Česku

Přípravky indikují lékaři u pacientů s covidem, u nichž hrozí riziko závažného průběhu nemoci. Podávat se mají už v počátcích nemoci, kdy zdravotní stav pacienta nevyžaduje doplňkovou léčbu kyslíkem. Nejčastěji jimi lékaři léčí pacienty s onkologickým onemocněním, diabetem, autoimunitními nebo vážnými plicními nemocemi, obézní či transplantované pacienty.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here